Samo voljeti Boga znači istinski vjerovati u Boga

Danas, dok težite voljeti i spoznati Boga, s jedne strane morate podnositi teškoće i pročišćenje, a s druge morate platiti cijenu. Nijedna pouka nije dublja od pouke ljubavi prema Bogu i može se reći da pouka koju ljudi izvuku iz cjeloživotnog vjerovanja jest kako voljeti Boga. Drugim riječima, ako vjeruješ u Boga, moraš voljeti Boga. Ako samo vjeruješ u Boga, a ne voliš Ga i nisi stekao spoznaju o Njemu te Ga nikada nisi zavolio istinskom ljubavlju koja dolazi iz dubine tvojega srca, onda je tvoja vjera u Boga uzaludna; ako u tvojoj vjeri u Boga nema ljubavi prema Bogu, onda uzalud živiš i cijeli je tvoj život bezvrijedan. Ako tijekom cijelog svojega života nikada nisi volio Boga niti Ga zadovoljio, koji je onda smisao tvojeg života? Što je onda smisao tvojeg vjerovanja u Boga? Nije li to uzaludan trud? Drugim riječima, ako će ljudi vjerovati u Boga i voljeti Ga, onda moraju platiti cijenu. Umjesto da se pokušavaju izvana ponašati na određen način, trebaju tragati za istinom u dubini svojeg srca. Ako voliš pjevati i plesati, ali nisi sposoban primijeniti istinu, može li se za tebe reći da voliš Boga? Voljeti Boga iziskuje traženje Božje volje u svemu, da kad god ti se nešto dogodi, uroniš duboko u sebe i pokušaš dokučiti Božju volju te uvidjeti gdje se u tome nalazi Božja volja, što On traži da postigneš i kako biti obziran prema Njegovoj volji. Na primjer: dogodi se nešto što od tebe iziskuje da podneseš teškoće, i to je trenutak kad trebaš shvatiti što je to Božja volja i kako biti obziran prema Njegovoj volji. Ne smiješ udovoljavati sebi: najprije sebe ostavi po strani. Ništa nije bjednije od tijela. Moraš nastojati zadovoljiti Boga i moraš izvršiti svoju dužnost. Ako imaš takve misli, Bog će ti donijeti posebno prosvjetljenje, a i tvoje će srce naći utjehu. Kad ti se nešto dogodi, bilo da je to nešto veliko ili malo, najprije moraš ostaviti sebe po strani i smatrati tijelo najnižim od svega što postoji. Što više zadovoljavaš tijelo, to više slobode ono sebi daje; ako ga zadovoljiš jednom, sljedeći će put tražiti još više. Kada to uzme maha, ljudi počinju još više voljeti tijelo. Tijelo uvijek ima ekstravagantne želje; ono uvijek traži da mu udovoljiš i zadovoljiš ga iznutra, bilo da se radi o hrani, odjeći, gubljenju strpljenja ili ugađanju vlastitim slabostima i lijenosti… Što više zadovoljavaš tijelo, njegove želje rastu i ono postaje sve razuzdanije, sve do točke kad se u ljudskom tijelu počinju nastanjivati još dublje predodžbe i ono prestane slušati Boga, veliča sebe i počinje sumnjati u djelo Božje. Što više zadovoljavaš tijelo, to veće postaju njegove slabosti; uvijek će ti se činiti da nitko ne suosjeća s tvojim slabostima, uvijek ćeš vjerovati da je Bog pretjerao i reći ćeš: „Kako Bog može biti tako strog? Zašto ne ostavi ljude malo na miru?” Kada ljudi zadovoljavaju tijelo i daju mu previše značaja, oni uništavaju sebe. Ako istinski voliš Boga i ne udovoljavaš tijelu, vidjet ćeš da je sve što Bog čini vrlo ispravno i dobro te da su Njegovo proklinjanje tvojega buntovništva i sud o tvojoj nepravednosti opravdani. Ponekad će te Bog koriti i ispravljati te stvoriti okolnosti da bi te smirio, primoravajući te da staneš pred Njega – a ti ćeš uvijek smatrati da je ono što Bog radi divno. Stoga nećeš osjećati veliku bol i smatrat ćeš da je Bog divan. Ako ugađaš slabostima tijela i kažeš da Bog pretjeruje, uvijek ćeš osjećati bol i uvijek ćeš biti potišten te će ti Božje djelo biti nejasno i činit će ti se da Bog uopće ne suosjeća s ljudskom slabošću, da je nesvjestan teškoća s kojima se ljudi suočavaju. Zato ćeš se uvijek osjećati jadno i usamljeno, kao da si pretrpio veliku nepravdu, i tada ćeš se početi žaliti. Što više tako ugađaš slabostima tijela, više će ti se činiti da Bog pretjeruje, sve dok se stvar toliko ne pogorša da ćeš početi poricati Božje djelo i počet ćeš se suprotstavljati Bogu i obuzet će te neposlušnost. Stoga se moraš pobuniti protiv tijela, a ne mu ugađati: „Moj suprug (supruga), djeca, izgledi, brak, obitelj – ništa od toga nije bitno! U mojem srcu postoji samo Bog i ja moram dati sve od sebe da zadovoljim Boga, a ne tijelo.” Moraš imati takvu odlučnost. Ako uvijek imaš takvu odlučnost, onda ćeš, kada budeš primjenjivao istinu i sebe stavljao po strani, biti u stanju to učiniti s vrlo malo truda. Postoji priča o jednom farmeru koji je na putu nabasao na zaleđenu zmiju. Farmer ju je podigao i privio na grudi, a kada je zmija oživjela, ugrizla ga je i on je umro. Čovjekovo je tijelo kao zmija: njegova je suština da šteti čovjekovu životu – a kada dobije sve što želi, tvoj će život biti izgubljen. Tijelo pripada Sotoni. U njemu su ekstravagantne želje, misli samo na sebe, želi uživati u udobnosti i neradu, valjati se u lijenosti i dokolici i, kada mu udovoljiš do kraja, progutat će te. Drugim riječima, ako ga ovaj put zadovoljiš, sljedeći će put tražiti još više. Ono uvijek ima ekstravagantne želje i nove prohtjeve te iskorištava tvoje ugađanje tijelu da bi ga ti još više cijenio i živio u njegovim ugodnostima – a ako ga ne nadiđeš, na kraju ćeš uništiti samoga sebe. O tome kako ćeš izvršiti svoju pobunu protiv tijela ovisi možeš li zadobiti život pred Bogom i kakav će ti biti kraj. Bog te je spasio, izabrao i predodredio, ali ako Ga danas nisi voljan zadovoljiti, onda nisi voljan primijeniti istinu, nisi voljan pobuniti se protiv vlastitog tijela srcem koje istinski voli Boga i na kraju ćeš se uništiti te samim time biti izložen ogromnoj boli. Ako uvijek budeš ugađao tijelu, Sotona će te postupno progutati i ostaviti bez života ili dodira Duha sve dok ne dođe dan kada će u tebi ostati samo mrak. Kad budeš živio u mraku, to će značiti da te je Sotona zatočio, da ti Bog više nije u srcu i tada ćeš poreći Božje postojanje i napustit ćeš Ga. Stoga, ako ljudi žele voljeti Boga, moraju platiti cijenu boli i istrpjeti teškoće. Nema potrebe za vanjskom zanesenošću ili teškoćama, za više čitanja i više trčkaranja naokolo; umjesto toga, trebaju po strani ostaviti stvari koje su u njima: ekstravagantne misli, osobne interese i vlastite zamisli, predodžbe i namjere. Takva je Božja volja.

Božje obračunavanje s vanjskom naravi ljudi također je dio Njegova djela; na primjer, obračunavanje s vanjskom, nenormalnom ljudskošću ljudi ili s njihovim životnim stilom ili navikama, obredima i običajima, kao i s njihovim vanjskim ponašanjem i zanesenošću. Ali kada On traži da ljudi primijene istinu i promijene svoju narav, ono s čime se prvenstveno obračunava jesu namjere i predodžbe u njima. Sam obračun s tvojom vanjskom naravi nije težak; to je kao da se od tebe traži da ne jedeš hranu koju voliš, što je lako. Međutim, nije lako osloboditi se onoga što se tiče predodžbi u tebi. To od ljudi zahtijeva da se pobune protiv tijela i plate cijenu, kao i da pate pred Bogom. To se osobito odnosi na namjere ljudi. Otkako su ljudi počeli vjerovati u Boga, imaju mnoge pogrešne namjere. Kad ne primjenjuješ istinu, osjećaš da su sve tvoje namjere ispravne, ali kad ti se nešto dogodi, vidjet ćeš da u tebi postoji mnogo pogrešnih namjera. Stoga, kada Bog usavršava ljude, On ih navodi da shvate da u njima postoji mnogo predodžbi koje ometaju njihovu spoznaju Boga. Kada ti postane jasno da su tvoje namjere pogrešne, ako se možeš prestati ponašati shodno svojim predodžbama i namjerama i u stanju si svjedočiti o Bogu te biti postojan u svojem stavu što god da ti se dogodi, to je dokaz da si se pobunio protiv tijela. Kada se budeš pobunio protiv tijela, u tebi će svakako doći do bitke. Sotona će pokušati natjerati ljude da ga slijede, pokušat će ih natjerati da slijede predodžbe tijela i da se drže interesa tijela – ali Božje će riječi prosvijetliti i osvijetliti ljude iznutra i tada ti odlučuješ hoćeš li slijediti Boga ili ćeš slijediti Sotonu. Bog traži od ljudi da primjenjuju istinu prije svega da bi se obračunali sa stvarima unutar sebe, da bi se bavili svojim mislima i predodžbama koje nisu po Božjem srcu. Duh Sveti dodiruje ljude u njihovim srcima i prosvjetljuje ih i osvjetljuje. Dakle, iza svega što se događa vodi se bitka: svaki put kada ljudi provode istinu u djelo ili provode ljubav prema Bogu u djelo vodi se velika bitka te, iako se čini da je sve u redu s njihovim tijelom, u dubini njihovih srca vodi se bitka na život i smrt – i tek poslije te intenzivne bitke, poslije vrlo dugog razmišljanja dolazi do odluke o pobjedi ili porazu. Čovjek ne zna treba li se smijati ili plakati. Budući da su mnoge namjere u ljudima pogrešne ili zato što je velik dio Božjeg djela u suprotnosti s njihovim predodžbama, kada ljudi provode istinu u djelo, iza scene se vodi velika bitka. Nakon što provedu tu istinu u djelo, iza scene ljudi proliju bezbroj suza tuge prije nego što najzad odluče zadovoljiti Boga. Zbog te bitke ljudi trpe patnju i pročišćenje; to je istinska patnja. Ako budeš mogao istinski stati na stranu Božju kada te stigne bitka, bit ćeš u stanju zadovoljiti Boga. Kad se primjenjuje istina, unutrašnja je patnja neizbježna; kada bi u vrijeme provođenja istine u djelo u ljudima sve bilo u redu, onda ne bi bilo potrebe da ih Bog usavrši niti bi bilo bitke niti bi patili. Upravo zato što u ljudima postoji mnogo toga što Bogu nije prikladno za upotrebu i zato što je umnogome prisutna buntovna narav tijela, ljudi moraju mnogo temeljitije naučiti lekciju o pobuni protiv tijela. To je ono što Bog naziva patnjom koju je od čovjeka tražio da prođe s Njim. Kada naiđete na teškoće, brzo se pomolite Bogu: „O, Bože! Želim Te zadovoljiti, želim izdržati posljednje muke da bih zadovoljio Tvoje srce i koliko god velike bile prepreke na koje ću naići, ipak Te moram zadovoljiti. Čak i ako se moram odreći cijelog svojeg života, ipak Te moram zadovoljiti!” S takvom odlučnošću, kada se ovako moliš, moći ćeš biti postojan u svojemu svjedočenju. Svaki put kada ljudi provode istinu u djelo, svaki put kada se pročišćuju, svaki put kada su stavljeni na kušnju i svaki put kada ih stigne Božje djelo, moraju podnijeti ogromnu bol. Sve je to ispit za ljude, u svima se njima vodi bitka. To je prava cijena koju plaćaju. Više čitanja Božjih riječi i više trčkaranja naokolo dio su te cijene. To je ono što ljudi trebaju učiniti, to je njihova dužnost i odgovornost koju trebaju ispuniti, ali ljudi moraju ostaviti po strani ono u njima što treba biti ostavljeno po strani. Ako to ne učiniš, bez obzira na to kolika je tvoja vanjska patnja, bez obzira na to koliko trčiš unaokolo, sve će biti uzalud! To znači da samo promjene unutar tebe mogu odrediti imaju li tvoje vanjske teškoće vrijednost. Kada se tvoja unutrašnja narav bude promijenila i kada provedeš istinu u djelo, sva će tvoja vanjska patnja zadobiti Božje odobrenje; ako ne dođe do promjene u tvojoj unutrašnjoj naravi, Božje odobrenje neće stići bez obzira na to koliko patnje podneseš ili koliko naizgled trčkaraš unaokolo, a sve teškoće koje nisu potvrđene od Boga uzaludne su. Dakle, hoće li Bog odobriti cijenu koju si platio ovisi od tome je li u tebi došlo do promjene i provodiš li istinu u djelo te buniš li se protiv vlastitih namjera i predodžbi kako bi uspio zadovoljiti Božju volju, stekao znanje o Bogu i odanost Bogu. Bez obzira na to koliko trčkaraš unaokolo, ako se nikad nisi uspio pobuniti protiv vlastitih namjera, već si samo tragao za vanjskim djelima i zanesenošću te nikada nisi obratio nimalo pažnje na svoj život, tvoje će teškoće biti uzaludne. Ako u određenom okruženju želiš nešto reći, ali u sebi osjećaš da ne bi bilo u redu to reći, da od izgovaranja tih riječi tvoja braća i sestre ne bi imali koristi i da bi ih one mogle povrijediti, onda to nećeš reći, opredijelit ćeš se za unutrašnju bol jer takve riječi nisu sposobne ispuniti Božju volju. Tada će se u tebi voditi bitka, ali ti ćeš biti voljan trpjeti bol i odreći se onoga što voliš. Bit ćeš voljan podnijeti tu teškoću kako bi zadovoljio Boga i, mada ćeš trpjeti bol u sebi, nećeš ugađati tijelu i Božje će srce biti zadovoljeno, kao što ćeš i ti osjetiti utjehu u sebi. To znači istinski platiti cijenu i to je cijena koju Bog želi. Ako to budeš primjenjivao, Bog će te sigurno blagosloviti; ako ne možeš to postići, sve će biti uzalud bez obzira na to koliko razumiješ ili koliko si vičan govornik! Ako na putu ljubavi prema Bogu budeš mogao stati na stranu Boga kada se On bori protiv Sotone i ne vratiš se Sotoni, to će značiti da si dostigao ljubav prema Bogu i da si postojan u svojemu svjedočenju.

Svaki korak djela Božjeg koji se događa u ljudima izvana izgleda kao da se radi o interakciji između ljudi, kao da su ljudsko uređenje ili ljudsko miješanje izvor svemu. Ali iza scene svaki korak djela i sve što se događa jest Sotonina oklada pred Bogom koja zahtijeva od ljudi da budu postojani u svojemu svjedočenju o Bogu. Na primjer, kada je Job stavljen na kušnju, Sotona se iza scene kladio s Bogom, a ono što se dogodilo Jobu bilo je ljudsko djelo ili miješanje ljudi. Iza svakog koraka djela koje Bog obavlja u vama nalazi se Sotonina oklada s Bogom – iza svega je toga bitka. Na primjer, ako gajiš predrasude prema svojoj braći i sestrama, doći će ti riječi koje ćeš htjeti reći – riječi za koje osjećaš da neće biti ugodne Bogu – ali ako ih ne izgovoriš, u sebi ćeš osjećati nelagodu i u tom će trenutku u tebi početi bitka: „Trebam li reći ili ne?” To je bitka. Dakle, u svemu na što naiđeš postoji bitka, a kada je bitka u tebi, zahvaljujući tvojoj stvarnoj suradnji i stvarnoj patnji, Bog djeluje u tebi. Naposljetku ćeš biti u stanju to ostaviti po strani i bijes će biti prirodno ugašen. Takav je učinak tvoje suradnje s Bogom. Sve što ljudi čine zahtijeva od njih da svojim trudom plate određenu cijenu. Bez stvarnih teškoća ne mogu zadovoljiti Boga; čak se ni ne približe tomu da zadovolje Boga i samo izgovaraju prazne parole! Mogu li te prazne parole zadovoljiti Boga? Kada se Bog i Sotona bore u duhovnom kraljevstvu, kako zadovoljiti Boga i kako postojano svjedočiti o Njemu? Trebao bi znati da je sve što ti se događa jedna velika kušnja i vrijeme kad Bog želi da svjedočiš o Njemu. Iako su takve stvari izvana naizgled nevažne, kada se dogode, one pokazuju voliš li Boga ili ne. Ako Ga voliš, moći ćeš postojano svjedočiti o Njemu, a ako ne provodiš ljubav prema Njemu u djelo, to pokazuje da ne provodiš istinu u djelo, ne posjeduješ ni istinu ni život, da si pljeva! Sve što se događa ljudima, događa se kada je Bogu potrebno da budu postojani u svojemu svjedočenju o Njemu. Iako ti se trenutačno ništa bitno ne događa u životu i ne svjedočiš, svaka pojedinost tvojeg svakodnevnog života ima veze sa svjedočenjem o Bogu. Ako možeš zadobiti divljenje svoje braće i sestara, članova svoje obitelji i svih oko sebe; ako jednog dana dođu nevjernici i dive se svemu što radiš te uvide da je sve što Bog čini divno, to će značiti da si svjedočio. Iako nemaš uvid i lošeg si kova, putem Božjeg usavršavanja u stanju si zadovoljiti Ga, biti obziran prema Njegovoj volji i tako pokazati drugima kako je On obavio veliko djelo u ljudima najlošijeg kova. Kada ljudi spoznaju Boga i postanu pobjednici pred Sotonom, odani Bogu u velikoj mjeri, nitko nema jači karakter od njih, a to je najveće svjedočanstvo. Iako nisi u stanju obaviti veliko djelo, u stanju si zadovoljiti Boga. Drugi ne mogu ostaviti svoje predodžbe po strani, ali ti možeš; drugi ne mogu svjedočiti o Bogu tijekom svojih stvarnih iskustava, ali ti možeš iskoristiti svoj trenutačni rast i djela da bi uzvratio Božju ljubav te odlučno posvjedočiti o Njemu. Samo se to računa kao stvarna ljubav prema Bogu. Ako nisi sposoban za to, onda ne svjedočiš među članovima svoje obitelji, među braćom i sestrama ni pred ljudima svijeta. Ako ne možeš svjedočiti pred Sotonom, Sotona će te ismijavati, ophodit će se prema tebi kao da si bezvrijedan, kao da si igračka, često će te praviti budalom i izluđivati te. U budućnosti te mogu zadesiti velike kušnje – ali danas, ako iskrenim srcem voliš Boga i ako bez obzira na to kolike su kušnje pred tobom, neovisno o tome što će ti se dogoditi, možeš biti postojan u svojemu svjedočenju i u stanju si zadovoljiti Boga, tvoje će srce biti utješeno i nećeš osjećati strah bez obzira na to kolike će biti kušnje na koje ćeš naići u budućnosti. Ne možete vidjeti što će se dogoditi u budućnosti; možete zadovoljiti Boga samo u današnjim okolnostima. Nesposobni ste obaviti bilo kakvo veliko djelo i trebate se usredotočiti na zadovoljavanje Boga kroz doživljavanje Njegovih riječi u stvarnom životu i trebate odlučno i glasno svjedočiti tako da osramotite Sotonu. Iako će tvoje tijelo ostati nezadovoljeno i patit ćeš, zadovoljit ćeš Boga i osramotiti Sotonu. Ako to uvijek budeš primjenjivao, Bog će otvoriti put pred tobom. Kada jednog dana dođe do velike kušnje, drugi će pokleknuti, a ti ćeš i dalje moći biti postojan: zbog cijene koju si platio Bog će te zaštititi tako da možeš biti postojan i ne poklekneš. Ako si obično u stanju provoditi istinu u djelo i zadovoljiti Boga sa srcem koje Ga istinski voli, onda će te Bog sigurno zaštititi tijekom budućih kušnji. Iako si nepromišljen, skromnog rasta i lošeg kova, Bog neće imati predrasuda prema tebi. Sve ovisi o tome jesu li tvoje namjere ispravne. Danas si u stanju zadovoljiti Boga i u tome si pažljiv do najsitnijih pojedinosti. Zadovoljavaš Boga u svemu, imaš srce koje iskreno voli Boga, svoje istinsko srce daješ Bogu i iako postoje neke stvari koje ne možeš razumjeti, možeš stati pred Boga kako bi ispravio svoje namjere i tragao za Božjom voljom te činiš sve što je potrebno da zadovoljiš Boga. Možda će te tvoja braća i sestre napustiti, ali tvoje će srce zadovoljavati Boga, a ti nećeš žudjeti za tjelesnim zadovoljstvima. Ako uvijek to budeš primjenjivao, bit ćeš zaštićen kada te stigne velika kušnja.

Na koje su unutrašnje stanje ljudi usmjerene kušnje? Usmjerene su na buntovnu narav u ljudima koja ne može zadovoljiti Boga. Mnogo je toga nečistog i licemjernog u ljudima i zato Bog podvrgava ljude kušnjama da bi ih očistio. Ali ako si danas u stanju zadovoljiti Boga, onda će buduće kušnje za tebe biti usavršavanje. Ako danas nisi u stanju zadovoljiti Boga, onda će te buduće kušnje dovoditi u iskušenje i nesvjesno ćeš pokleknuti te si nećeš moći pomoći zato što ne možeš pratiti korak s Božjim djelom i ne posjeduješ pravi rast. Danas moraš izgraditi čvrsti temelj ako u budućnosti želiš biti postojan, bolje zadovoljavati Boga i slijediti Ga do samog kraja. Moraš zadovoljiti Boga provodeći istinu u djelo u svemu i biti obziran prema Njegovoj volji. Ako uvijek to budeš primjenjivao, u tebi će se izgraditi temelj i Bog će u tebi nadahnuti srce koje Ga voli i dat će ti vjeru. Jednog dana, kada te kušnja doista zadesi, može se dogoditi da ćeš pretrpjeti određenu bol i biti žalostan, da ćeš trpjeti razarajuću tugu, kao da si umro – ali tvoja ljubav prema Bogu neće se promijeniti i postat će još dublja. Takvi su blagoslovi Božji. Ako si u stanju poslušnog srca prihvatiti sve što Bog kaže i čini danas, onda će te Bog zasigurno blagosloviti te ćeš biti netko koga je Bog blagoslovio i tko prima Njegovo obećanje. Ako se danas ne baviš praktičnom primjenom, kada te jednog dana stigne kušnja, nećeš imati vjere ni srce puno ljubavi i tada će se kušnja pretvoriti u iskušenje; bit ćeš bačen u Sotonino iskušenje i nećeš moći pobjeći. Danas si možda u stanju čvrsto stajati kada te zadesi mala kušnja, ali to ne mora značiti da ćeš moći ostati postojan i kada te jednog dana sustigne neka veća kušnja. Neki su ljudi uobraženi i misle da su već skoro savršeni. Ako u takvim trenucima ne ideš dublje i ostaneš samozadovoljan, bit ćeš u opasnosti. Danas Bog ne provodi svoje djelo velikih kušnji i sve izgleda u redu, ali kada te Bog bude stavio na kušnju, shvatit ćeš da imaš previše nedostataka zato što je tvoj rast premalen i nisi sposoban izdržati velike kušnje. Ako ostaneš takav kakvi jesi i budeš inertan, pokleknut ćeš kada kušnja dođe. Često morate gledati koliko je vaš rast malen; samo tako ćete napredovati. Ako samo tijekom kušnje primjećuješ da je tvoj rast tako malen, da je tvoja snaga volje slaba, da je premalo toga u tebi istinito i da ne odgovaraš Božjoj volji – ako to shvatiš tek tada, bit će prekasno.

Ako ne poznaješ Božju narav, neminovno ćeš pokleknuti tijekom kušnji jer nemaš svijest o tome kako Bog usavršava ljude, na koji ih način usavršava, a kada te Božje kušnje sustignu i ne budu odgovarale tvojim predodžbama, nećeš moći biti postojan. Istinska Božja ljubav cijela je njegova narav, a kada se cijela Božja narav prikaže ljudima, što to donosi tvojemu tijelu? Kada se ljudima bude pokazala Božja pravedna narav, njihova će tijela neminovno pretrpjeti mnogo boli. Ako ne pretrpiš tu bol, Bog te neće moći usavršiti niti ćeš moći posvetiti istinsku ljubav Bogu. Ako te Bog usavrši, On će ti svakako prikazati cijelu Svoju narav. Od vremena stvaranja do danas Bog čovjeku nikad nije pokazao cijelu svoju narav – ali u posljednjim danima On je otkriva grupi ljudi koje je predodredio i odabrao te, usavršavajući ljude, otkriva Svoju narav i tako upotpunjuje tu grupu ljudi. Takva je istinska Božja ljubav prema ljudima. Da bi iskusili istinsku Božju ljubav, ljudi moraju istrpjeti ogromnu bol i platiti visoku cijenu. Tek će poslije toga biti zadobiveni od Boga i moći će uzvratiti svoju istinsku ljubav Bogu te će samo tada Božje srce biti zadovoljeno. Ako ljudi žele da ih Bog usavrši i ako žele vršiti Njegovu volju te u potpunosti dati svoju istinsku ljubav Bogu, moraju iskusiti mnogo patnje i mnogo muka zbog svojih okolnosti, moraju pretrpjeti bol goru od smrti. Naposljetku će biti primorani vratiti svoje istinsko srce Bogu. Voli li netko doista Boga otkriva se kroz teškoće i pročišćenje. Bog čisti ljudsku ljubav, a i to se postiže samo kroz teškoće i pročišćenje.

Prethodno: Jedino kroz bolne kušnje možeš spoznati divotu Boga

Sljedeće: Kratka besjeda o temi „Tisućljetno kraljevstvo je stiglo”

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera