Bog će zasigurno zadobiti one koji Mu iskrenim srcem iskazuju poslušnost

Djelo Duha Svetoga mijenja se iz dana u dan. Svakim korakom uzdiže se sve više, sutrašnje otkrivenje veće je od današnjeg, penje se sve više, korak po korak. Takvo je djelo kojim Bog usavršava čovjeka. Ako ljudi ne mogu držati korak, tada bi u svakom trenutku mogli biti izgnani. Ako nemaju poslušno srce, neće moći slijediti do samog kraja. Nekadašnje doba je prošlo, ovo je novo doba. A u novom dobu treba obaviti novo djelo. Posebno u završnom dobu u kojem se ljudi usavršavaju, Bog će obavljati novije djelo, još brže, pa će bez poslušnosti u srcu, ljudima biti teško hoditi stopama Božjim. Bog se ne pridržava nikakvih pravila, niti bilo koju fazu Svog djela smatra nepromjenjivom. Umjesto toga, djelo koje On obavlja sve je novije i sve veće. U svakoj fazi, Njegovo djelo postaje sve praktičnije i sve više u skladu sa stvarnim potrebama čovjeka. Konačnu transformaciju svoje naravi ljudi mogu postići tek nakon što iskuse takvo djelo. Čovjekova spoznaja o životu dostiže sve više razine, a isto tako i djelo Božje dostiže sve više razine. Samo tako čovjek može postati savršen i postati prikladan za Božju uporabu. Bog djeluje na ovaj način kako bi se, s jedne strane, suprotstavio i preokrenuo čovjekove predodžbe, a s druge, kako bi čovjeka uveo u više i realnije stanje, u najviši svijet vjere u Boga, tako da se na kraju može provesti volja Božja. Svi oni koji su po prirodi neposlušni i koji se namjerno protive, bit će izgnani ovom fazom brzog i silovitog napredovanja Božjeg djela. Samo oni koji su dragovoljno poslušni i koji su rado ponizni mogu napredovati do kraja puta. U ovakvom djelu, svi trebaju naučiti kako se pokoriti i kako svoje predodžbe ostaviti po strani. U svakom koraku koji poduzimate trebate biti oprezni. Budete li nemarni, zasigurno ćete postati onaj koga je Duh Sveti odbacio, onaj koji prekida Božje djelo. Prije nego što je prošao ovu fazu djela, čovjek je imao toliko starih pravila i zakona da se zanio, pa je zbog toga postao uobražen i zaboravio je na sebe. Sve su to prepreke koje čovjeka sprječavaju prihvatiti novo djelo Božje; one su neprijatelji čovjekove spoznaje Boga. Za ljude je opasno nemati poslušnost u svojim srcima niti žudnje za istinom. Ako se pokoravaš samo jednostavnim riječima i djelima i nisi u stanju prihvatiti išta dublje, tada si onaj koji se drži starih načina i koji ne može ići ukorak s djelom Duha Svetoga. Bog je u različitim razdobljima obavio različita djela. Ako si u jednoj fazi izrazito poslušan prema Božjem djelu, ali je u sljedećoj fazi tvoja poslušnost prema Njegovu djelu slaba, ili uopće nisi poslušan, tada će te Bog napustiti. Ako pratiš Boga dok On poduzima ovaj korak, moraš Ga nastaviti pratiti dok prelazi na sljedeći; samo ćeš tada biti netko tko je poslušan Duhu Svetom. Budući da vjeruješ u Boga, moraš biti dosljedan u svojoj poslušnosti. Ne možeš biti poslušan samo kada ti to odgovara, a neposlušan kada ti ne odgovara. Bog ne odobrava ovakvu poslušnost. Ako ne možeš ići ukorak s novim djelom koje Ja obavljam i nastavljaš se pridržavati prijašnjih izreka, kako onda tvoj život može napredovati? Božje djelo je opskrbiti te kroz Svoje riječi. Kada poslušaš i prihvatiš Njegove riječi, Duh Sveti će zasigurno djelovati u tebi. Duh Sveti djeluje upravo onako kako Ja govorim; postupi kako sam rekao i Duh Sveti će odmah djelovati u tebi. Ja puštam novo svjetlo da ga vidite, dovodeći vas u svjetlo sadašnjosti, a kada zakoračiš u to svjetlo, Duh Sveti će odmah djelovati u tebi. Postoje oni neposlušni koji će reći: „Jednostavno neću činiti ono što Ti kažeš.” U tom slučaju kažem ti da si upravo stigao do kraja puta; iscrpljen si i nemaš više života. Stoga, u doživljavanju preobražaja tvoje naravi, ništa nije važnije od toga da ideš ukorak sa sadašnjim svjetlom. Duh Sveti ne djeluje samo u određenim ljudima koje Bog koristi, već to čini i u crkvi. On može djelovati u svakome. On može djelovati u tebi danas i ti ćeš to djelo doživjeti. U narednom razdoblju On može djelovati u nekom drugom, a u tom slučaju moraš požuriti da ga slijediš; što pažljivije budeš slijedio sadašnje svjetlo, to će više tvoj život rasti. Bez obzira na to kakav je netko čovjek, ako Duh Sveti djeluje u njemu, ti ga moraš slijediti. Usvoji njegova iskustva kao svoja vlastita i dobit ćeš još veće stvari. Time ćeš još brže napredovati. Ovo je put savršenstva za čovjeka i sredstvo za rast života. Put do savršenstva dostiže se kroz tvoju poslušnost prema djelu Duha Svetoga. Ti ne znaš kroz kakvu će osobu Bog djelovati kako bi te usavršio, niti kroz koju osobu, pojavu ili stvar će ti dopustiti da stekneš ili uvidiš stvari. Ako možeš zakoračiti na ovaj pravi put, to pokazuje da postoji velika nada da će te Bog usavršiti. Ako ne možeš, to pokazuje da ti je budućnost sumorna i lišena svjetla. Kada jednom kreneš pravim putem, u svemu će ti se ukazati otkrivenje. Bez obzira na to što Duh Sveti otkriva drugima, ako na temelju njihove spoznaje nastaviš sam proživljavati stvari, taj doživljaj će postati dio tvog života i moći ćeš na osnovu tog iskustva nešto pružiti drugima. Oni koji druge opskrbljuju mehaničkim ponavljanjem riječi su ljudi bez ikakvog iskustva; prije nego što mogneš početi govoriti o vlastitom stvarnom iskustvu i znanju, moraš naučiti da kroz prosvjetljenje i osvjetljenje drugih pronađeš način praktičnog djelovanja. Ovo će biti znatno korisnije za tvoj život. Tako trebaš proživljavati stvari iskazujući poslušnost prema svemu što dolazi od Boga. U svemu trebaš tražiti volju Božju i iz svega izvlačiti pouke kako bi tvoj život mogao napredovati. Takvo praktično djelovanje omogućava najbrži napredak.

Duh Sveti prosvjetljuje te kroz tvoja praktična iskustva i usavršava te kroz tvoju vjeru. Jesi li zaista spreman biti usavršen? Ako si zaista spreman da te Bog usavrši, onda ćeš imati hrabrosti odbaciti svoje tijelo, moći ćeš izvršavati Božje riječi i nećeš biti ni pasivan ni slab. Bit ćeš u stanju poslušati sve što dolazi od Boga, a svi tvoji postupci, javni ili privatni, bit će predočeni Bogu. Bit ćeš usavršen ako si poštena osoba i služiš se istinom u svemu. Oni lažljivci koji se na jedan način ponašaju pred drugim ljudima, a na sasvim drugi iza njihovih leđa, nisu spremni biti usavršeni. Svi oni su sinovi propasti i uništenja; oni ne pripadaju Bogu, već Sotoni. Oni nisu ljudi koje je Bog izabrao! Ako se tvoji postupci i ponašanje ne mogu iznijeti pred Boga ili ih Duh Božji ne može sagledati, to dokazuje da s tobom nešto nije u redu. Samo ako prihvatiš sud Božji i prijekor Božji i pobrineš se da promijeniš svoju narav, moći ćeš kročiti na put ka usavršavanju. Ako si zaista spreman da te Bog usavrši i da vršiš volju Božju, onda trebaš iskazati poslušnost prema cijelom Božjem djelu, bez riječi prigovora, ne usuđujući se procjenjivati djelo Božje ili o njemu suditi. Ovo su minimalni uvjeti kako bi te Bog usavršio. Neophodan uvjet za one koji traže da ih Bog usavrši glasi: djelujte srcem koje voli Boga u svemu. Što znači djelovati srcem koje voli Boga? To znači da svi tvoji postupci i ponašanje mogu biti iznijeti pred Boga. A zato što imaš ispravne namjere, bez obzira na to jesu li tvoji postupci ispravni ili pogrešni, ne plašiš se pokazati ih Bogu ili svojoj braći i sestrama i smiješ se zakleti pred Bogom. Bogu moraš iznijeti svaku svoju namjeru, misao i ideju kako bi ih On provjerio. Budeš li ovo primjenjivao i tako zakoračio, brzo ćeš napredovati u životu.

Budući da vjeruješ u Boga, moraš vjerovati u sve riječi Božje i u sve Njegovo djelo. Drugim riječima, zato što vjeruješ u Boga, moraš Ga poslušati. Ako to ne možeš učiniti, onda nije važno vjeruješ li u Boga ili ne. Ako si godinama vjerovao u Boga, ali Ga nikad nisi poslušao i ne prihvaćaš u potpunosti Njegove riječi, već umjesto toga tražiš da se Bog tebi pokori i postupa u skladu s tvojim predodžbama, tada si najbuntovniji od svih, nevjernik si. Kako bi takvi ljudi mogli poslušati djelo i riječi Božje koje nisu u skladu s čovjekovim predodžbama? Najbuntovniji od svih jesu oni koji se namjerno opiru Bogu i koji Mu prkose. Oni su Božji neprijatelji, antikristi. Uvijek imaju neprijateljski stav prema novom djelu Božjem; nikada nemaju ni najmanju sklonost pokoriti se, niti su se ikada rado pokorili, niti su bili ponizni. Oni se uzdižu pred drugima i nikada se nikom ne pokoravaju. Pred Bogom, oni smatraju kako su najbolji propovjednici i da su najvještiji u radu na drugima. Nikada ne odbacuju „blago” koje posjeduju, već ga smatraju obiteljskim nasljeđem koje se obožava, o kojem se drugima propovijeda i koriste ga da drže propovijedi onim budalama koje ih idoliziraju. U crkvi zaista postoji izvjestan broj takvih ljudi. Može se reći da su oni „neukrotivi junaci” koji iz naraštaja u naraštaj borave u kući Božjoj. Smatraju da je propovijedanje riječi (doktrine) njihova najveća dužnost. Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, oni energično izvršavaju svoju „svetu i neprikosnovenu” dužnost. Nitko se ne usuđuje dodirnuti ih, nijedan čovjek se ne usuđuje otvoreno im prigovoriti. Oni postaju „kraljevi” u kući Božjoj, divljajući dok drugima vladaju poput tiranina u svakom dobu. Ovaj čopor demona nastoji se udružiti i uništiti Moje djelo. Kako da dopustim ovim živim đavlima da postoje pred Mojim očima? Čak i oni koji su samo napola poslušni ne mogu izdržati do kraja, a kamoli ovi tirani bez i najmanje poslušnosti u svojim srcima! Čovjeku nije lako zadobiti djelo Božje. Čak i kad upotrijebe svu svoju snagu, ljudi mogu zadobiti tek samo njegov mali dio, što im na kraju omogućava da budu usavršeni. A što je onda s djecom arkanđela, koja nastoje uništiti djelo Božje? Zar za njih nema još i manje nade da će ih Bog zadobiti? Svrha Mog obavljanja djela osvajanja nije puko osvajanje zarad osvajanja, već osvajanje radi otkrivanja pravednosti i nepravednosti, radi pribavljanja dokaza za kažnjavanje čovjeka, radi osude zlih i, povrh toga, osvajanje zarad usavršavanja onih koji su spremni poslušati. Na kraju, svi će biti razdvojeni prema svojoj vrsti, a oni koji su usavršeni bit će oni čije su misli i ideje ispunjene poslušnošću. Ovo je djelo koje će na kraju biti obavljeno. Oni čiji je svaki postupak buntovan u međuvremenu će biti kažnjeni i poslani da gore u ognju, bit će predmet vječnog prokletstva. Kada to vrijeme dođe, oni „veliki i neukrotivi junaci” minulih vremena postat će najbjednije i najodbačenije „slabe i nemoćne kukavice”. Jedino se time može ilustrirati svaki aspekt Božje pravednosti i Njegove naravi koju čovjek ne može uvrijediti i samo se time može umiriti mržnja u Mojem srcu. Ne slažete li se da je ovo sasvim razumno?

Ne mogu svi koji dožive djelo Duha Svetoga, niti oni koji su u ovoj struji, zadobiti život. Život nije zajednička svojina cijelog čovječanstva, niti svi ljudi lako postižu promjenu naravi. Pokornost djelu Božjem mora biti stvarna i konkretna i mora se živjeti. Bog ne može dati hvalu samo površnoj pokornosti, a puko iskazivanje poslušnosti površnim aspektima Božje riječi bez težnje za promjenom naravi nije po Božjoj volji. Poslušnost Bogu i pokornost djelu Božjem su jedno te isto. Oni koji se pokoravaju samo Bogu, ali ne i Njegovom djelu, ne mogu se smatrati poslušnima, a još manje oni koji se istinski ne pokoravaju već se očigledno dodvoravaju. Svi oni koji se doista pokoravaju Bogu mogu imati koristi od djela i spoznati narav i djelo Božje. Jedino se takvi ljudi istinski pokoravaju Bogu. Takvi ljudi su u stanju steći nove spoznaje i doživjeti nove promjene, od novog djela. Samo te ljude Bog hvali, samo te ljude usavršava i samo je njihova narav promijenjena. Bog hvali one koji se rado pokoravaju Bogu i Njegovoj riječi i djelu. Jedino takvi ljudi imaju pravo, samo takvi ljudi iskreno žele Boga i iskreno traže Boga. Oni koji samo riječima iskazuju svoju vjeru u Boga, dok Ga u suštini proklinju, jesu ljudi pod krinkama koji nose zmijski otrov; najpodmukliji su od svih. Podle krinke ovih nitkova će prije ili kasnije biti zbačene. Nije li to djelo koje se danas obavlja? Zli ljudi će zauvijek biti zli i nikada neće izbjeći dan kazne. Dobri ljudi će zauvijek biti dobri i bit će otkriveni kada se Božje djelo završi. Nitko od zlih neće se smatrati pravednim, niti će se itko od pravednika smatrati zlim. Zar bih dopustio da ijedan čovjek bude pogrešno optužen?

Kako vaš život napreduje, u uvijek morate imati novi ulazak i novi, širi uvid, koji će svakim korakom postajati sve dublji. U to cijelo čovječanstvo treba zakoračiti. Kroz pričest, slušanje propovijedi, čitanje riječi Božje ili bavljenje određenim stvarima, steći ćeš novi uvid i novo prosvjetljenje i nećeš živjeti unutar starih pravila i minulih vremena; uvijek ćeš živjeti u novom svjetlu i nećeš odstupiti od riječi Božje. To je ono što znači krenuti pravim putem. Neće biti dovoljno platiti cijenu na nekoj površnoj razini; iz dana u dan, riječ Božja ulazi u viši svijet, nove stvari se svakodnevno pojavljuju, pa i čovjek mora svakodnevno iznova zakoračiti. I dok Bog govori, On ostvaruje sve što je rekao, pa ako ne možeš ići ukorak s tim, onda ćeš zaostati. Moraš produbiti svoje molitve; ne možeš isprekidano jesti i piti riječ Božju. Produbi prosvjetljenje i osvjetljenje koje primaš i tvoje predodžbe i zamišljanja se postupno moraju povući. Nužno je ojačati vlastito rasuđivanje i bez obzira na što naiđeš moraš imati vlastito mišljenje i vlastito gledište. Spoznajom određenih stvari u duhu, moraš steći uvid u vanjske stvari i dokučiti bit svakog pitanja. Ako ne raspolažeš ovim stvarima, kako ćeš moći predvoditi crkvu? Ako bez ikakve stvarnosti i bez praktične primjene samo govoriš o slovima i doktrinama, to prolazi samo na kratke staze. To može donekle biti prihvatljivo kada se obraćaš novim vjernicima, ali nakon izvjesnog vremena, kada novi vjernici steknu određeno stvarno iskustvo, više im ništa nećeš moći pružiti. Kako si onda prikladan da te Bog koristi? Bez novog prosvjetljenja ne možeš djelovati. Oni bez novog prosvjetljenja su oni koji ne znaju kako iskusiti, a takvi ljudi nikada ne stječu nove spoznaje niti novo iskustvo. A kad je riječ o opskrbljivanju života, oni nikada ne mogu obavljati svoju funkciju niti postati prikladni da ih Bog koristi. Ovakva osoba nije ni za što, običan je rasipnik. I zaista, takvi ljudi uopće nisu sposobni obavljati svoju funkciju u djelu, nisu ni za što. Ne samo da ne obavljaju svoju funkciju, nego zapravo nepotrebno opterećuju crkvu. Pozivam ove „časne starce” da požure i napuste crkvu, da te drugi više ne moraju gledati. Takvi ljudi ne shvaćaju novo djelo i puni su beskrajnih predodžbi. U crkvi nemaju nikakvu funkciju; već samo čine štetu i svuda šire negativnost, čak do te mjere da se upuštaju u sve vidove nedoličnog ponašanja i uznemiravanja u crkvi, stvarajući zabunu i pometnju među onima koji ne umiju prepoznati ih. Ovi živi đavli, ovi zli duhovi trebaju što prije napustiti crkvu, kako je svojim postupcima ne bi pokvarili. Možda se ne plašiš današnjeg djela, ali zar se ne plašiš sutrašnje pravedne kazne? U crkvi postoji veliki broj ljudi koji žive na tuđoj grbači i veliki broj vukova koji žele omesti normalno djelo Božje. Sve su to demoni koje je poslao kralj demona, pakosni vukovi koji žele proždrijeti neuku janjad. Ako ti takozvani ljudi ne budu istjerani, postat će paraziti u crkvi, moljci koji proždiru prinesene žrtve. Prije ili kasnije, doći će dan kada će ovi prezreni, neuki, podli i odbojni crvi biti kažnjeni!

Prethodno: Bog usavršava one koji su po srcu Njegovom

Sljedeće: Doba kraljevstva je Doba riječi

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera