104. poglavlje

Svi ljudi, događaji i stvari koje su izvan Mene otići će u ništavilo, dok će svi ljudi, događaji i stvari koje su u Meni zadobiti sve od Mene i zakoračiti u slavu sa Mnom, zakoračiti u Moju Sionsku goru, ući u Moje prebivalište i živjeti sa Mnom zauvijek. Ja sam stvorio sva stvorenja na početku i Ja ću dovršiti Svoje djelo na kraju. Kao Kralj postojat ću i vladati zauvijek. Tijekom međurazdoblja, Ja također vodim i zapovijedam cijelim svemirom. Nitko Mi ne može oduzeti autoritet, jer sam ja Sâm Bog. Osim toga, imam moć prenijeti Svoj autoritet na Svoje prvorođene sinove, tako da oni mogu vladati uz Mene. To će zauvijek postojati i nikad se ne može promijeniti. To je moja upravna odluka. (Gdje god da raspravljam o Svojoj upravnoj odluci, ukazujem na ono što se događa u Mome kraljevstvu, što će postojati zauvijek i što se nikad ne može promijeniti.) Svatko mora biti uvjeren svim srcem i mora vidjeti Moju veliku silu u onima koje volim. Nitko ne može osramotiti Moje ime; tko god to učini, morat će otići odavde! Nije da sam ja nemilosrdan, već si ti nepravedan. Ako prekršiš Moju grdnju, Ja ću se s tobom obračunati i učinit ću da propadneš zauvijek. (Naravno, sve je ovo upućeno ljudima koji nisu Moji prvorođeni sinovi.) Takvo smeće nije dobrodošlo u Mojoj kući, zato požurite i odlazite odavde! Ne čekajte ni minutu, pa čak ni sekundu! Moraš učiniti ono što ti kažem ili ću te uništiti jednom riječju. Bolje ti je ne oklijevati i ne pokušavati varati. Kad si preda Mnom, izmišljaš gluposti i lažeš Mi u lice. Odlazi što prije! Nemam mnogo vremena za takve stvari. (Kada dođe vrijeme za službu, ovi ljudi će je obaviti, a kad dođe vrijeme za odlazak, oni će otići. Sve radim mudro, nikad ni minutu niti čak sekundu izvan planiranog vremena, bez i najmanjeg kašnjenja. Svi su moji postupci pravedni i potpuno točni.) Međutim, kad je riječ o Mojim prvorođenim sinovima, Ja sam beskrajno tolerantan i Moja ljubav prema vama je vječna, što vam omogućava zauvijek uživati u dobrim blagoslovima i u vječnom životu sa Mnom. U međuvremenu, nikad nećete trpjeti bilo kakve prepreke ili se morati podvrgnuti Mome sudu. (Ovo se odnosi na vrijeme kad budete počeli uživati u blagoslovima.) Ovo je beskrajni blagoslov i obećanje koje sam dao Mojim prvorođenim sinovima kad sam stvorio svijet. Trebate vidjeti Moju pravednost u tome: volim one koje sam predodredio, a mrzim one koje sam napustio i izgnao za vijeke vjekova.

Kao moji prvorođeni sinovi trebali biste se držati svojih dužnosti i biti postojani na svojim mjestima. Budite prvi zreli plodovi uznijeti preda Mnom i prihvatite Moju osobnu provjeru, tako da možete proživjeti Moj slavni lik, da svjetlost Moje slave sja kroz vaša lica, da se Moje izjave mogu širiti iz vaših usta, da možete vladati Mojim kraljevstvom i da možete vladati Mojim narodom. Ovdje spominjem „prve zrele plodove”, kao i pojmove poput „uznijeti”. Što su „prvi zreli plodovi”? Prema njihovim predodžbama, ljudi ih smatraju prvom skupinom onih koji su uznijeti, ili pobjednicima ili ljudima koji su prvorođeni sinovi. Sve su to zablude i pogrešna tumačenja Mojih riječi. Prvi zreli plodovi su ljudi koji su primili otkrivenje od Mene i koji su dobili autoritet od Mene. Riječi „prvi zreli” odnose se na to da su u Mojemu posjedu i da sam ih Ja predodredio i izabrao. „Prvi zreli” ne znači „prvi u nizu”. „Prvi zreli plodovi” nisu materijalne stvari koje vide ljudske oči. Ovi takozvani „plodovi” odnose se na stvari koje odišu mirisom (ovo je simbolično značenje); to jest, odnose se na ljude koji Me mogu proživjeti, očitovati Me i živjeti sa Mnom zauvijek. Kad govorim o „plodovima”, mislim na sve Svoje sinove i narod, dok se „prvi zreli plodovi” odnose na prvorođene sinove koji će vladati uz Mene kao kraljevi. Stoga, „prvi zreli” trebaju biti objašnjeni kao nešto što nosi autoritet; to je pravo značenje tih riječi. „Biti uznijet” ne znači biti doveden s nižeg položaja na viši, kao što ljudi mogu pomisliti; to je ogromna zabluda. „Biti uznijet” odnosi se na Moje predodređivanje, a zatim i odabir. To je usmjereno na sve one koje sam predodredio i izabrao. Svi oni koji su uznijeti jesu oni ljudi koji su zadobili status prvorođenih sinova ili sinova, ili koji su Božji narod, što nikako ne može biti u skladu s ljudskim predodžbama. Oni koji će imati udjela u Mojoj kući u budućnosti su svi oni koji su uznijeti preda Mnom. To je nedvojbeno točno, nepromjenjivo i nepobitno. To je protunapad protiv Sotone. Svatko koga sam predodredio bit će uznijet preda mnom.

Kako se može objasniti „sveta truba”? Kako vi to shvaćate? Zašto se kaže da je sveta i da se već oglasila? To treba objasniti pomoću koraka Mojeg djela i razumjeti pomoću metode koju primjenjujem. Vrijeme kad se Moj sud javno objavljuje je vrijeme kad se Moja narav otkriva svim nacijama i narodima. To je vrijeme kad se oglašava sveta truba. To jest, često kažem da je Moja narav sveta i neuvredljiva te se stoga „sveta” koristi za opisivanje „trube”. Iz ovog je očito da se „truba” odnosi na Moju narav i predstavlja ono što jesam i što imam. Također se može reći da je Moj sud svakog dana u tijeku, Moj gnjev se svakog dana oslobađa i Moja kletva svakodnevno pogađa sve ono što nije u skladu s Mojom naravi. Onda se može reći da je vrijeme kad počinje Moj sud vrijeme kad se oglašava sveta truba i nastavlja se oglašavati svakog dana, ne zastajući ni na trenutak i ne zaustavljajući se ni na minutu ili sekundu. Odsad, sveta truba će se oglašavati sve glasnije i glasnije, zajedno s postupnim nailaskom velikih katastrofa. Drugim riječima, zajedno s otkrivenjem Mog pravednog suda, Moja narav će sve više biti javna, a ono što jesam i što imam sve će više biti dijelom Mojih prvorođenih sinova. Ovako ću djelovati u budućnosti: s jedne strane ću podržavati i spašavati one koje volim, dok ću s druge strane koristiti Svoje riječi kako bih razotkrio sve one koje prezirem. Zapamtite! Ovo je metoda Mog rada, koraci Mog rada, što je nedvojbeno točno. To sam planirao još od stvaranja i nitko to ne može promijeniti.

Još uvijek postoje mnogi dijelovi Mojih riječi koje ljudi teško razumiju, tako da sam dodatno poboljšao Svoj stil govora i metode pomoću kojih razotkrivam otajstva. To jest, Moj se stil govora mijenja i poboljšava iz dana u dan, sa svakodnevnim novim oblicima i metodama. To su koraci Mog djela i nitko ih ne može promijeniti. Ljudi mogu samo govoriti i postupati u skladu s onim što Ja kažem. Ovo je nedvojbena istina. Napravio sam odgovarajuće prilagodbe i u Mojoj osobnosti i u Mome tijelu. U svakom postupku i djelu Moje ljudskosti dolazi vid mudrosti Mojeg božanstva. (Kako čovječanstvo uopće ne posjeduje nikakvu mudrost, reći da prvorođeni sinovi imaju Moju mudrost odnosi se na činjenicu da oni imaju Moju božansku narav u sebi.) Kad prvorođeni sinovi čine gluposti, to je zato što još uvijek imate ljudskih elemenata u sebi. Zato se morate otarasiti takve ljudske gluposti i raditi ono što Ja volim, a odbaciti ono što mrzim. Svatko tko dolazi od Mene mora se vratiti i biti dio Mene i svatko tko je nastao od Mene mora se vratiti i biti dio Moje slave. One koje mrzim moram napustiti i odstraniti iz Sebe, jednog po jednog. To su koraci Mog djela; to je Moje upravljanje i plan Mog šesttisućljetnog stvaranja. Oni koje napustim trebaju Mi se pokoriti i poslušno Me ostaviti. Svi oni koje volim trebaju Me hvaliti zbog blagoslova koje sam im podario, da bi Moje ime postalo još slavnije i da bi se slavna svjetlost mogla dodati Mom slavnom liku, da bi mogli biti puni Moje mudrosti u Mojoj slavi i da bi još više slavili Moje ime u Mojoj slavnoj svjetlosti!

Prethodno: 103. poglavlje

Sljedeće: 108. poglavlje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera