108. poglavlje

U Meni svi mogu pronaći odmor i svi mogu postići slobodu. Oni koji su izvan Mene ne mogu steći ni slobodu ni sreću jer Moj Duh nije s njima. Takvi se ljudi nazivaju mrtvacima bez duha, dok one koji su u Meni nazivam „živim bićima zaposjednutima duhom”. Oni pripadaju Meni i zasigurno će se vratiti Mojem prijestolju. Oni koji su u službi đavla i pripadaju njemu mrtvaci su bez duha i svi oni moraju biti uništeni i pretvoreni u ništavilo. To je otajstvo Mojeg plana upravljanja i to je dio Mojeg plana upravljanja koji čovječanstvo ne može dokučiti. Međutim, s druge strane, to sam svima obznanio. Oni koji Mi ne pripadaju jesu protiv Mene; oni koji Mi pripadaju usklađeni su sa Mnom. To je sasvim neosporivo te je načelo Mojeg suda Sotoni. To bi načelo trebali znati svi kako bi mogli vidjeti Moju pravednost i pravdu. Svima koji potječu od Sotone bit će suđeno te će biti spaljeni i pretvoreni u pepeo. To je ujedno Moj gnjev i iz toga je Moja narav još jasnija. Moja će narav od sada biti javno obznanjena. Postepeno će se otkrivati svim ljudima, svim narodima, svim religijama, svim vjeroispovijestima i ljudima iz svih sfera života. Ništa neće ostati skriveno; sve će se otkriti. Upravo zato što su Moja narav i načelo Mojeg djelovanja najskrivenija otajstva za čovječanstvo, moram to učiniti (da prvorođeni sinovi ne bi kršili Moje upravne odluke, ali i da bih na temelju Svoje otkrivene naravi sudio svim ljudima i narodima). To je Moj plan upravljanja i to su koraci Mojeg djela. Nitko to ne može olako promijeniti. U Svojoj sam ljudskosti već proživio potpunu narav Svojeg božanstva, stoga nikome ne dozvoljavam da vrijeđa Moju ljudskost. (Sve što Ja živim jest božanska narav; zbog toga sam rekao da sam Sâm Bog koji je nadišao normalnu ljudskost.) Zasigurno neću oprostiti nikome tko Me uvrijedi i ostavit ću ga da za vijeke vjekova trune! Upamti! Tako sam odlučio; drugim riječima, to je neizostavan dio Mojih upravnih odluka. Ovo bi svi trebali vidjeti: Ja sam Bog i, štoviše, Sâm Bog. To bi dosad trebalo biti jasno! Ja ništa ne govorim olako. Sve jasno izjavljujem i ističem sve dok u potpunosti ne shvatiš.

Okolnosti su vrlo napete; od vas zahtijevam da u domu Mojem, ali – još važnije – izvan doma Mojega svjedočite o Mojem imenu, Me živite i da u svemu svjedočite o Meni. Jer ovo su posljednji dani, sve je sada spremno i sve zadržava svoj izvorni izgled i ništa od toga nikad se neće promijeniti. Oni koje treba odbaciti, bit će odbačeni, a oni koje treba zadržati bit će zadržani. Ne pokušavaj se silom zadržati ili odgurnuti; ne pokušavaj poremetiti Moje upravljanje ili uništiti Moj plan. Iz ljudske perspektive Ja sam uvijek pun ljubavi i samilosti prema čovječanstvu, ali iz Moje perspektive Moja se narav razlikuje ovisno o fazi Mojeg djelovanja jer Ja sam Sâm praktični Bog. Ja Sâm jedinstveni Bog! Istovremeno sam nepromjenjiv i stalno se mijenjam. To je nešto što nitko ne može shvatiti. Tek kad vam to kažem i objasnim, imat ćete jasno razumijevanje i tek ćete tada biti u stanju shvatiti. Prema sinovima Svojima pun sam ljubavi, suosjećajan, pravedan i Onaj koji ispravlja, ali ne osuđuje (a pod tim mislim da ne uništavam prvorođene sinove). Prema svima ostalima, koji nisu moji sinovi, mijenjam se ovisno kako se vremena mijenjaju; mogu biti pun ljubavi, samilosti, pravedan, veličanstven, gnjevan; mogu ih osuditi, prokleti, spaliti i, na kraju, uništiti njihova tijela. Oni koji su uništeni propast će zajedno sa svojim duhom i dušom. Međutim, oni koji vrše službu zadržat će samo svoj duh i dušu (poslije ću vam objasniti pojedinosti i način na koji to sprovodim u djelo kako biste mogli shvatiti). Međutim, nikad neće biti slobodni i nikad neće biti izbavljeni jer su podčinjeni Mojem narodu i pod kontrolom su Mojeg naroda. Tih se slugu toliko gnušam jer su svi potomci velikog crvenog zmaja, a i oni koji nisu sluge također su potomci velikog crvenog zmaja. Drugim riječima, svi oni koji nisu prvorođeni sinovi potomci su velikog crvenog zmaja. Kad kažem da Mi oni koji su osuđeni na propast daju vječnu hvalu, mislim na to da će Mi zauvijek služiti. To je uklesano u kamenu. Ti će ljudi zauvijek biti robovi, stoka i konji. U svakom trenutku mogu ih zaklati i mogu gospodariti njima kako Mi volja jer su potomci velikog crvenog zmaja i nemaju Moju narav. Osim toga, budući da su potomci velikog crvenog zmaja, oni imaju njegovu narav, odnosno imaju narav zvijeri. To je apsolutna i zauvijek nepromjenjiva istina! Tomu je tako jer sam Ja tako predodredio. Nitko to ne može promijeniti (drugim riječima, nikome neću dopustiti da postupa suprotno tom pravilu); pokušaš li, pokosit ću te!

Trebali biste biti vođeni otajstvima koje sam otkrio, kako biste vidjeli do kojeg su stupnja napredovali Moj plan upravljanja i Moje djelo. Gledajte što činim rukama Svojim i gledajte koga su zadesili Moj sud i Moj gnjev. To je Moja pravednost. Provodim Svoje djelo i upravljam Svojim planom u skladu s otajstvima koje sam otkrio. To nitko ne može promijeniti, već mora biti učinjeno korak po korak prema Mojoj želji. Otajstva su način ostvarivanja Mojeg djela i znakovi koji pokazuju korake u Mojem planu upravljanja. Nitko ne smije ništa dodati niti oduzeti Mojim otajstvima jer pogrešno otajstvo znači i pogrešan put. Zašto vam otkrivam Svoja otajstva? Zbog čega? Tko od vas to može jasno reći? Osim toga, rekao sam da su otajstva put. Na što se onda odnosi taj put? To je proces koji prolazite od tjelesnog do tijela, a to je važna faza. Kad otkrijem Svoja otajstva, ljudske predodžbe postepeno nestaju, a njihove misli postepeno slabe. To je proces ulaska u duhovni svijet. Zato i kažem da se Moje djelo odvija u koracima i nije nejasno. To je stvarnost i Moj način djelovanja. Nitko to ne može promijeniti niti ostvariti jer Ja sam Sâm Jedinstveni Bog! Sam osobno dovršavam Svoje djelo. Cijelim svemirom svijetom upravljam samo Ja i uređujem ga samo Ja. Tko se usuđuje da Me ne sluša? (Kad kažem „samo Ja”, mislim na Samog Boga jer Ja sam Sâm Bog – zato se nemojte tako grčevito držati vlastitih predodžbi.) Tko se usuđuje protiviti Mi se? Ti će biti strogo kažnjeni! Vidjeli ste što se dogodilo velikom crvenom zmaju! To je njegov kraj, ali to je i neizbježno. Ja Sâm moram ostvariti djelo kako bi veliki crveni zmaj bio posramljen. Nikada se više neće moći uzdići i bit će uništen za vijeke vjekova! Sada počinjem otkrivati otajstva. (Upamtite! Većina otkrivenih otajstva je nešto što često izgovarate, ali što nitko ne razumije.) Rekao sam da je sve ono što ljudi vide kao nedovršeno već dovršeno u Mojim očima, a ono što Ja vidim da tek počinje ljudima djeluje kao već dovršeno. Je li to paradoksalno? Nije. Ljudi tako misle jer imaju vlastite predodžbe i razmišljanja. Ono što Ja planiram izvršava se kroz Moje riječi (uspostavlja se kad Ja tako kažem i završava se onda kad Ja tako kažem). Međutim, ne čini Mi se da je ono što sam rekao dovršeno. Tomu je tako zato što postoji vremensko ograničenje za ono što Ja radim. Samim time Ja to vidim kao nedovršeno, premda je u ljudskim tjelesnim očima (zato što imaju drukčije poimanje vremena) to već dovršeno. Danas većina ljudi sumnja u Mene zbog otajstava koje otkrivam. Zbog pojave stvarnosti i zato što Moje namjere nisu u skladu predodžbama ljudi, oni Mi se opiru i niječu Me. Tako Sotona upada u zamku vlastitih spletki. (Oni žele primiti blagoslove, ali kako nisu očekivali da će Bog u toj mjeri odstupati od njihovih predodžbi, povlače se.) To je također učinak Mojega djelovanja. Svi bi Me ljudi trebali hvaliti, klicati Mi i slaviti Me. Apsolutno sve u Mojim je rukama i apsolutno sve pod Mojim je sudom. Kad svi narodi pohrle k Mojoj gori i kad se prvorođeni sinovi vrate kao pobjednici, bit će to završna točka Mojeg plana upravljanja. Bit će to trenutak u kojem se dovršava Moj šest tisućljetni plan upravljanja. Kako sam već mnogo puta rekao, sve uređujem Ja osobno. Budući da i dalje živite prema svojim predodžbama, moram to iznova naglašavati kako ne biste pogriješili i omeli Moj plan. Ljudi Mi ne mogu pomoći niti mogu sudjelovati u Mojem upravljanju jer ste vi trenutno još uvijek od krvi i mesa (iako Mi pripadate, i dalje živite u tijelu). Zato kažem da oni koji su od krvi i mesa ne mogu primiti Moje nasljedstvo. To je i glavni razlog zašto vas uvodim u duhovni svijet.

Potresi u svijetu početak su katastrofe. Prvo činim da se svijet, odnosno zemlja, promijeni, a zatim dolaze pošasti i glad. To je Moj plan i to su Moji koraci, a pokrenut ću sve da Mi služi kako bih dovršio Svoj plan upravljanja. Tako će cijeli svemir svijet biti uništen, čak i bez Moje izravne intervencije. Kad sam se prvi put utjelovio i kad sam pribijen na križ, zemlja se strahovito zatresla, a isto će biti i kad dođe kraj. Onog trena kad iz tijela kročim u duhovni svijet, počet će potresi. Tako prvorođeni sinovi ni najmanje neće patiti zbog katastrofe, dok će oni koji nisu prvorođeni sinovi biti ostavljeni da pate usred katastrofa. Stoga, ljudski gledano, svi ljudi žele biti prvorođeni sinovi. Duboko u sebi ljudi to žele ne zarad uživanja u blagoslovima, već kako bi izbjegli patnju zbog katastrofe. To je spletka velikog crvenog zmaja. Međutim, nikad neću dopustiti da mu to pođe od ruke; pobrinut ću se da istrpi Moju strogu kaznu, a zatim da ustane i da Mi služi (to se odnosi na upotpunjavanje Mojih sinova i Mojeg naroda), zbog čega će zauvijek biti žrtva vlastitih spletki, zauvijek biti pod Mojim sudom i zauvijek ću ga spaljivati. Upravo zbog toga dopuštam slugama da Me veličaju (odnosno, koristim ih da otkriju Moju veliku silu). Velikom crvenom zmaju neću dopustiti da se ušulja u Moje kraljevstvo niti mu dozvoliti da Me veliča! (Zato što nije i nikada neće biti dostojan!) Velikog crvenog zmaja samo ću primorati da Mi služi u vječnosti! Dopustit ću mu jedino da ničice padne preda Mnom. (Bolje je biti uništen nego osuđen na propast. Uništenje je samo privremena stroga kazna, dok će ljudi koji su osuđeni na propast vječno trpjeti stroge kazne. Zato koristim izraz „pasti ničice”. Budući da takvi ljudi krišom ulaze u Moj dom uživaju u mojoj milosti i imaju određeno znanje o Meni, strogo ih kažnjavam. Što se tiče onih izvan Mojega doma, može se reći da neuki neće patiti.) U svojim predodžbama ljudi misle da je onima koji su uništeni gore nego onima koji su osuđeni na propast, ali naprotiv, osuđeni na propast zauvijek će trpjeti strogu kaznu, dok će se uništeni za vijeke vjekova vratiti u ništavilo.

Prethodno: 104. poglavlje

Sljedeće: 1. poglavlje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera