Svakodnevne riječi Božje: Razotkrivanje vjerskih predodžbi, Odlomak 285

Svi Židovi čitali su Stari zavjet i znali za Izaijino proročanstvo da će se muško dijete roditi u jaslama. Zašto su onda, iako su vrlo dobro znali to proročanstvo, i dalje progonili Isusa? Nije li to bilo zbog njihove buntovne prirode i neznanja o djelu Duha Svetoga? U to vrijeme farizeji su vjerovali da se djelo Isusovo razlikuje od onoga što su znali o muškom djetetu iz proročanstva, a danas ljudi odbacuju Boga jer djelo utjelovljenog Boga nije u skladu s Biblijom. Zar bit njihova buntovništva prema Bogu nije ista? Možeš li bezuvjetno prihvatiti cjelokupno djelo Duha Svetoga? Ako je to djelo Duha Svetoga, onda je to pravi tijek i ti bi ga trebao prihvatiti bez ikakvog nepovjerenja; ne bi trebao probirati što ćeš prihvatiti. Ako stekneš bolji uvid u Boga i budeš oprezniji prema Njemu, nije li to onda neprimjereno? Ne trebaš tražiti daljnju potvrdu u Bibliji; ako se radi o djelu Duha Svetoga, onda ga moraš prihvatiti zato što u Boga vjeruješ da bi Ga slijedio i ne bi Ga trebao preispitivati. Ne trebaš tražiti dodatne dokaze o Meni da bi dokazao da sam Ja tvoj Bog, već bi trebao biti u stanju razlučiti jesam li ti Ja od koristi – to je najvažnije. Čak i ako pronađeš mnogo nepobitnih dokaza u Bibliji, to te ne može u potpunosti dovesti pred Mene. Ti samo živiš u okviru Biblije, a ne preda Mnom; Biblija ti ne može pomoći da Me spoznaš niti može produbiti tvoju ljubav prema Meni. Iako je Biblija prorekla da će se roditi muško dijete, nitko nije mogao pojmiti tko će ispuniti to proročanstvo, jer čovjek nije poznavao djelo Božje, a to je navelo farizeje da se usprotive Isusu. Neki znaju da je Moje djelo u interesu čovjeka, ali svejedno vjeruju da smo Isus i Ja dva potpuno odvojena, međusobno nespojiva bića. U ono vrijeme Isus je Svojim učenicima samo dao niz propovijedi u Doba milosti o tome kako prakticirati vjeru, kako se okupljati, kako skrušeno moliti, kako se odnositi prema drugima i tako dalje. Djelo koje je On obavio bilo je djelo iz Doba milosti, a On je razložio samo kako učenici i drugi Njegovi sljedbenici trebaju primjenjivati vjeru. On je samo obavljao djelo Doba milosti, a ništa od djela posljednjih dana. Kad je Jahve uveo starozavjetni zakon u Doba zakona, zašto onda On nije obavio djelo Doba milosti? Zašto nije unaprijed razjasnio djelo Doba milosti? Zar to čovjeku ne bi pomoglo da Ga prihvati? On je samo prorekao da će se muško dijete roditi i doći na vlast, ali nije unaprijed izvršio djelo Doba milosti. Djelo Božje u svakom dobu ima jasno određene granice; On obavlja samo djelo tekućeg doba, a sljedeću fazu djela nikad ne obavlja unaprijed. Samo tako Njegovo djelo svojstveno svakom dobu može doći do izražaja. Isus je govorio samo o znacima posljednjih dana, o tome kako biti strpljiv i kako biti spašen, kako se pokajati i ispovjediti, kako nositi križ i podnositi patnju. Nikad nije govorio o tome kako bi čovjek u posljednjim danima trebao zaslužiti ulazak ni kako bi trebao nastojati udovoljiti Božjoj volji. Nije li stoga smiješno u Bibliji tražiti Božje djelo posljednjih dana? Što možeš vidjeti samo držeći Bibliju? Bilo da se radi o tumaču Biblije ili propovjedniku, tko je mogao unaprijed vidjeti današnje djelo?

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Kako čovjek koji je u svojim predodžbama odredio granice Bogu može primiti Božja otkrivenja?.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera