Svakodnevne riječi Božje: Spoznaja Božjeg djela, Odlomak 173

Djelo Duha Svetoga ostvaruje se i dovršava kroz mnoge tipove ljudi i u mnogim različitim stanjima. Iako djelo utjelovljenog Boga može predstavljati djelo čitave jedne epohe i ulazak ljudi u čitavu epohu, rad na pojedinostima tog ulaska ljudi ipak trebaju obaviti ljudi koje koristi Duh Sveti, a ne utjelovljeni Bog. Dakle, Božje djelo, odnosno vlastita služba Božja, djelo je Božjeg utjelovljenog tijela, koje čovjek ne može obaviti umjesto Njega. Djelo Duha Svetoga dovršava se kroz mnogo različitih tipova ljudi; nijedna osoba to ne može u potpunosti ostvariti sama i nijedna osoba to ne može u potpunosti izraziti. Poglavari crkava također ne mogu u potpunosti predstavljati djelo Duha Svetoga; oni mogu obavljati samo neke poslove usmjeravanja. Stoga se Djelo Duha Svetoga može podijeliti na tri dijela: vlastito Božje djelo, djelo koje čine ljudi koje koristi Duh Sveti i djelo koje se obavlja na svima onima koje nosi bujica Duha Svetoga. Vlastito Božje djelo jest predvoditi čitavu epohu; djelo ljudi koje Duh Sveti koristi jest predvoditi Božje sljedbenike kad budu poslani ili dobiju poziv nakon što Bog obavi Svoje djelo i to su oni koji surađuju s Božjim djelom; djelo koje Duh Sveti obavlja na onima koje nosi bujica jest održavati cjelokupno Njegovo upravljanje i svjedočanstvo, a u isto vrijeme i usavršiti one koje je moguće usavršiti. Sva tri djela zajedno čine cjelokupno djelo Duha Svetoga, ali bez djelovanja Samog Boga djelo upravljanja u cjelini bi stagniralo. Djelo Samoga Boga obuhvaća djelo čitavog čovječanstva, a također predstavlja i djelo čitave epohe, što znači da vlastito djelo Božje predstavlja svu dinamiku i trend djela Duha Svetoga, dok se djelo apostola obavlja poslije Božjeg djela i proizlazi iz njega i ono ne predvodi epohu niti predstavlja trendove djelovanja Duha Svetoga u čitavoj epohi. Oni samo obavljaju djelo koje čovjek treba obaviti i koje nema nikakve veze s djelom upravljanja. Djelo koje obavlja Sâm Bog je projekt u okviru djela upravljanja. Čovjekovo djelo samo je dužnost koju ispunjavaju ljudi koje Duh Sveti koristi i nije povezano s djelom upravljanja. Iako oba predstavljaju djelo Duha Svetoga, uslijed razlika u njihovim identitetima i prikazima postoje jasne i suštinske razlike između Božjeg djela i čovjekova djela. Osim toga, opseg djela koje obavlja Duh Sveti varira na objektima s različitim identitetima. To su načela i djelokrug rada Duha Svetoga.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Božje djelo i čovjekovo djelo.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera