Svakodnevne riječi Božje: Utjelovljenje, Odlomak 134

Što bi trebao znati o praktičnom Bogu? Samog praktičnog Boga čine Duh, Osoba i Riječ i to je pravi smisao samog praktičnog Boga. Ako poznaješ samo Osobu – ako poznaješ Njezine osobine i ličnost – ali ne poznaješ djelo Duha ili što Duh čini u tijelu; te ako obraćaš pažnju samo na Duha i Riječ i moliš se samo Duhu, a ne poznaješ djelo Božjeg Duha u praktičnom Bogu, to dokazuje da ti praktičnog Boga ipak ne poznaješ. Znanje o praktičnom Bogu podrazumijeva poznavanje i iskustvenu spoznaju Njegovih riječi, kao i razumijevanje pravila i načela po kojima Duh Sveti djeluje te načina na koji Duh Božji djeluje u tijelu. Također podrazumijeva i spoznaju da Duh upravlja svime što Bog čini u tijelu i da su riječi koje izgovara neposredan izraz Duha. Dakle, da bi se upoznao praktični Bog, najvažnije je spoznati kako Bog djeluje kroz ljudsko, a kako kroz božansko, što se posljedično tiče izražavanja Duha s kojima se svi ljudi susreću.

Koji su načini izražavanja Duha? Bog ponekad djeluje kroz ljudsko, a ponekad kroz božansko – no u oba slučaja Duh je taj koji zapovijeda. Kakav god da je duh u ljudima, takav je i njihov vanjski izraz. Duh djeluje normalno, ali to djelovanje po Duhu ide u dva smjera: jedan je Njegovo djelovanje kroz ljudsko, a drugi Njegovo djelovanje kroz božansko. To bi ti trebalo biti jasno. Djelovanje Duha mijenja se ovisno o okolnostima: kad se traži Njegovo ljudsko djelovanje, Duh rukovodi tim ljudskim djelovanjem, a kad je potrebno Njegovo božansko djelovanje, onda se božansko neposredno pojavljuje kako bi izvršilo što je potrebno. Budući da Bog djeluje u tijelu i pojavljuje se u tijelu, On djeluje i kroz ljudsko i kroz božansko. Duh usmjerava Njegovo djelovanje kroz ljudsko i to čini kako bi zadovoljio tjelesne potrebe ljudi, kako bi im olakšao susret s Njim, omogućio im da vide stvarnost i normalnost Boga, i omogućio im da vide da je Duh Božji došao u tijelu i da je među ljudima, da živi s čovjekom i susreće se s njim. Svoje božansko djelo izvršava kako bi se skrbio o životima ljudi i u svemu ih pozitivno usmjeravao, mijenjao njihove naravi i omogućivao im da uistinu promatraju pojavu Duha u tijelu. Uglavnom, rast u životu čovjekovu izravno se postiže kroz Božje djelo i riječi u božanskom. Do promjene u ljudskoj naravi može doći samo ako prihvate Božje djelovanje kroz božansko i samo tada mogu naći zadovoljenje u svojem duhu; samo ako je uz to prisutno i djelovanje kroz ljudsko – Božja pastirska briga, podrška i sve što pruža kroz ljudsko – rezultati Božjeg djelovanja mogu u potpunosti biti postignuti. Sam praktični Bog o kojem se danas govori djeluje i kroz ljudsko i kroz božansko. Njegovo normalno ljudsko djelo i život, kao i Njegovo potpuno božansko djelo ostvaruju se kroz pojavu praktičnog Boga. Njegova ljudskost i božanstvo srasli su u jedno, a djelovanje i jednog i drugog ostvaruje se kroz riječi; bilo kroz ljudsko ili kroz božansko, On izgovara riječi. Kad Bog djeluje kroz ljudskost, On govori jezikom ljudskosti kako bi se ljudi mogli povezati i razumjeti. Njegove riječi izrečene su jednostavnim jezikom i lako su razumljive te kao takve mogu biti upućene svakom čovjeku; bez obzira na to jesu li ljudi puni znanja ili su slabo obrazovani, svi mogu primiti Božje riječi. Božje djelo kroz božansko isto se tako iskazuje riječima, ali je potpuno dostatno, puno života, neokaljano ljudskim zamislima, ne uzima u obzir ljudske preferencije i ne poznaje ljudska ograničenja, postoji izvan granica normalne ljudskosti. Božje djelo pokazuje se u tijelu, ali je neposredni izraz Duha. Ako ljudi prihvaćaju samo Božje djelovanje kroz ljudskost, onda će sami sebi postaviti granice te će se vječito morati obračunavati s njima, orezivati ih i dovoditi u red kako bi se u njima dogodio barem neznatan pomak. Bez djelovanja ili prisutnosti Duha Svetoga uvijek će se vraćati svojim starim putevima, a te bolesti i nedostaci mogu se ispraviti samo kroz božansko djelovanje i tek nakon toga ljudi mogu biti upotpunjeni. Umjesto neprestanog obračunavanja i orezivanja, potrebno je pozitivno snabdijevanje, korištenje riječi da bi se nadoknadili svi nedostaci, da bi se razotkrilo svako čovjekovo stanje, da bi se usmjeravali životi ljudi, kao i svaka njihova izjava i svako njihovo djelo, da bi se ogolile njihove namjere i motivi. To je pravo djelo praktičnog Boga. Dakle, svoj stav prema praktičnom Bogu trebali biste odmah podrediti Njegovoj ljudskosti, prepoznajući Ga i priznajući te pored toga prihvatiti Njegovo božansko djelo i riječi i pokoriti im se. Božje pojavljivanje u tijelu znači da su sva djela učinjena i sve riječi Duha Božjeg izgovorene kroz Njegovu normalnu ljudskost i kroz Njegovo utjelovljeno tijelo. Drugim riječima, Božji Duh istovremeno usmjerava Svoje ljudsko djelovanje i izvršava božansko djelo u tijelu, a u utjelovljenom Bogu možeš razaznati i Božje djelovanje kroz ljudskost i Njegovo u potpunosti božansko djelovanje. U tome je zapravo značaj pojave praktičnog Boga u tijelu. Ako to jasno uviđaš, moći ćeš povezati različite Božje uloge, prestat ćeš pridavati pretjeranu važnost Njegovu djelovanju kroz božansko i prestati na Njegovo djelo kroz ljudskost gledati s neopravdanim omalovažavanjem te nećeš odlaziti u krajnosti niti skretati s puta. Sve u svemu, značenje praktičnog Boga je u tome da se djelo Njegove ljudskosti i Njegova božanstva, kako ih Duh usmjerava, izražava kroz Njegovo tijelo kako bi ljudi mogli vidjeti da je On živopisan i realističan, stvaran i istinit.

Djelovanje Božjeg Duha kroz ljudskost ima svoje prijelazne etape. Usavršavajući ljudskost, On Svojoj ljudskosti omogućava da je Duh usmjerava, nakon čega je Njegova ljudskost sposobna snabdijevati crkve i čuvati ih poput pastira. Ovo je jedan izraz Božjeg normalnog djela. Dakle, ako jasno uviđaš načela Božjeg djelovanja kroz ljudskost, malo je vjerojatno da ćeš imati predodžbe o Božjem djelovanju kroz ljudskost. Bez obzira na sve, Duh Božji ne može pogriješiti. On je u pravu i bezgrešan; On ništa ne čini pogrešno. Božansko djelovanje neposredan je izraz volje Božje, bez utjecaja ljudskosti. Ono ne podliježe usavršavanju, već dolazi izravno od Duha. Međutim, On zapravo može djelovati kroz božansko zbog Svoje normalne ljudskosti; ona ni u najmanju ruku nije nadnaravna, već se čini da iza nje stoji normalna osoba. Bog je s neba došao na zemlju prvenstveno kako bi izrazio riječi Božje kroz tijelo te dovršio djelo Duha Božjeg koristeći se tijelom.

– Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Trebaš znati da je praktični Bog – Bog Sâm.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera