Unutarnja istina o djelu osvajanja (2)

Nekoć ste težili vladati kao kraljevi, a danas se još morate toga potpuno osloboditi; i dalje želite vladati kao kraljevi, pridržavati nebesa i podupirati zemlju. Razmotri sada ovo pitanje: Posjeduješ li takve sposobnosti? Nisi li potpuno nerazuman? Je li realno ono što tražiš i čemu posvećuješ svoju pažnju? Vi čak i ne posjedujete normalnu ljudskost – nije li to jadno? Stoga, danas samo govorim o osvajanju, o svjedočenju, poboljšanju tvog kova i stupanju na put usavršenja i ne govorim ni o čemu drugom. Neki ljudi su umorni od nepatvorene istine, pa kada vide sve ove priče o normalnoj ljudskosti i poboljšanju ljudskog kova, oklijevaju. Nije lako usavršiti one koji ne vole istinu. Ako danas zakoračiš i postupaš u skladu s Božjom voljom, korak po korak, bi li mogao biti izgnan? Nakon što je Bog izvršio tolika djela u kontinentalnoj Kini – djela velikih razmjera – i nakon što je izrekao toliko riječi, bi li mogao odustati na pola puta? Bi li ljude mogao navesti dolje u bezdan? Danas je ključno da spoznate bit čovjeka i spoznate u što trebate zakoračiti; morate govoriti o ulasku u život i promjenama u naravi, o tome kako zapravo biti osvojen i kako u potpunosti biti poslušan Bogu, kako dati konačno svjedočanstvo o Bogu i postići poslušnost do smrti. Moraš se usredotočiti na ove stvari, a ono što je nerealno i nevažno moraš odmah ostaviti po strani i zanemariti. Danas trebaš biti svjestan toga kako biti osvojen i načina na koji se ljudi ponašaju nakon što budu osvojeni. Možeš reći da si osvojen, ali možeš li biti poslušan do same smrti? Moraš biti u dosljedan do samoga kraja bez obzira postoje li izgledi i bez obzira na okruženje ne smiješ izgubiti vjeru u Boga. Na kraju, moraš postići dva aspekta svjedočanstva: Jobovo svjedočanstvo – poslušnost do same smrti; i Petrovo svjedočanstvo – uzvišenu ljubav prema Bogu. U jednom pogledu moraš biti poput Joba: izgubio je svu materijalnu imovinu, bio je shrvan tjelesnom boli, ali ipak se nije odrekao Jahvinog imena. To je bilo Jobovo svjedočanstvo. Petar je bio u stanju sve do smrti ljubiti Boga. Kad je pribijen na križ i kad se suočio sa smrću i dalje je ljubio Boga. Nije razmišljao o svojim izgledima niti je težio lijepim nadama ili neumjerenim zamislima i nastojao je samo ljubiti Boga i biti poslušan svim Božjim uređenjima. Ovo je mjerilo koje moraš dostići prije nego se može smatrati da si svjedočio, prije nego postaneš netko tko je usavršen nakon što je osvojen. Kada bi ljudi danas zaista znali vlastitu bit i status, bi li i dalje tražili izglede i nade? Trebaš znati sljedeće: bez obzira na to usavršava li me Bog, moram slijediti Boga; sve ono što On sada čini dobro je i čini za moje dobro, tako da se naša narav može promijeniti i da se možemo riješiti Sotoninog utjecaja, da nam dopusti da se rodimo u zemlji prljavštine a ipak se oslobodimo nečistoće, otresemo prljavštinu i utjecaj Sotone i ostavimo ga za sobom. Naravno, to je ono što se traži od tebe, ali za Boga je to samo osvajanje, učinjeno da bi ljudi imali odlučnost biti poslušni i da se mogu pokoriti svim Božjim određenjima. Na ovaj način će se stvari postići. Danas je većina ljudi već osvojena, ali u njima još uvijek ima mnogo toga buntovnog i neposlušnog. Pravi rast ljudi još uvijek je premalen i oni mogu postati puni životne snage samo ako postoje nade i izgledi; bez nade i izgleda postaju negativni, pa čak razmišljaju o napuštanju Boga. Štoviše, ljudi nemaju veliku želju da teže tomu da prožive normalnu ljudskost. Ovo je neprihvatljivo. Dakle, i dalje moram govoriti o osvajanju. U stvari, usavršavanje se događa u isto vrijeme kad i osvajanje: kako bivaš osvojen, postižu se i prvi učinci usavršavanja. Ako postoji razlika između osvajanja i usavršavanja, ona se ogleda u stupnju promjene u ljudima. Biti osvojen je prvi korak u usavršavanju, ali on ne znači da su ljudi potpuno usavršeni niti dokazuje da su potpuno zadobiveni od Boga. Nakon što su ljudi osvojeni, dolazi do izvjesnih promjena u njihovoj naravi, ali su takve promjene daleko manje od onih kod ljudi koji su potpuno zadobiveni od Boga. Ono što se danas obavlja jest početno djelo usavršavanja ljudi – njihovo osvajanje – i ako ne možeš postići da budeš osvojen, onda nećeš imati načina da budeš usavršen i potpuno zadobiven od Boga. Dobit ćeš samo nekoliko riječi grdnje i suda ali one neće moći potpuno promijeniti tvoje srce. Tako ćeš ti biti jedan od onih koji su izgnani. To neće biti drugačije od gledanja raskošne gozbe na stolu za kojim ti ne jedeš. Nije li to za tebe tragičan scenarij? Stoga moraš tragati za promjenama: bilo da je riječ o osvajanju ili usavršavanju, oboje se odnosi na to ima li promjena u tebi, jesi li poslušan ili nisi, a to određuje možeš li biti zadobiven od Boga ili to ne možeš. Znaj da se „biti osvojen” i „biti usavršen” jednostavno temelje na opsegu promjene i poslušnosti, kao i na tome koliko je čista tvoja ljubav prema Bogu. Ono što se danas traži je da možeš biti potpuno usavršen, ali na početku moraš biti osvojen – moraš imati dovoljno znanja o Božjoj grdnji i sudu, moraš imati vjeru da slijediš i budeš onaj koji traga za promjenom i za spoznajom Boga. Samo ćeš tada biti netko tko teži tomu da bude usavršen. Trebate razumjeti da ćete tijekom usavršavanja biti osvojeni, a tijekom osvajanja biti usavršeni. Danas možeš težiti tomu da budeš usavršen ili tražiti promjene u svojoj vanjskoj ljudskosti i poboljšanja u svom kovu, ali od suštinske važnosti je da možeš razumjeti da sve što Bog danas čini ima smisla i da je korisno: omogućuje tebi koji si rođen u zemlji prljavštine da pobjegneš od prljavštine i otreseš je sa sebe, omogućuje ti da prevladaš utjecaj Sotone i ostaviš iza sebe mračni utjecaj Sotone. Kada se usredotočuješ na ove stvari, zaštićen si u ovoj zemlji prljavštine. Na kraju, kakvo će se svjedočanstvo tražiti od tebe? Rođen si u zemlji prljavštine, ali možeš postati svet, više nikada ne biti okaljan prljavštinom, živjeti pod vlašću Sotone, ali se osloboditi Sotoninog utjecaja, da te Sotona više ne zaposjedne niti uznemirava i da živiš u rukama Svemogućeg. Ovo je svjedočanstvo i dokaz pobjede u borbi sa Sotonom. U stanju si odreći se Sotone, više ne otkrivati sotonske naravi u onome što proživljavaš, već umjesto toga proživljavati ono što je Bog zahtijevao da čovjek postigne onda kada je stvorio čovjeka: normalnu ljudskost, normalan razum, normalno shvaćanje, normalnu odlučnost da ljubiš Boga i odanost Bogu. Takvo je svjedočanstvo stvorenja Božjeg. Ti kažeš: „Rođeni smo u zemlji prljavštine, ali zbog Božje zaštite, zbog Njegova vodstva i zato što nas je osvojio, oslobodili smo se utjecaja Sotone. To što danas možemo biti poslušni također je posljedica toga što nas je Bog osvojio, a ne zato što smo dobri ili zato što smo prirodno ljubili Boga. Zato što nas je Bog izabrao i predodredio, mi smo danas osvojeni i možemo svjedočiti o Njemu i možemo Mu služiti. Isto tako, zato što nas je On izabrao i zaštitio, mi smo spašeni i izbavljeni iz vlasti Sotone i možemo za sobom ostaviti prljavštinu i biti pročišćeni u zemlji velikog crvenog zmaja.” Osim toga, ono što izvana proživljavaš pokazat će da posjeduješ normalnu ljudskost, da postoji smisao u onome što govoriš i da živiš poput normalne osobe. Kada te drugi vide, ne trebaš ih navoditi da kažu: „Nije li ovo lik velikog crvenog zmaja?” Ponašanje sestara ne dolikuje sestri, ponašanje braće ne dolikuje bratu, a ti nemaš ništa od pristojnosti svetaca. Tada bi ljudi rekli: „Nije ni čudo što je Bog rekao da su oni potomci Moaba, bio je potpuno u pravu!” Ako te ljudi pogledaju i kažu: „Iako je Bog rekao da ste potomci Moaba, ono što proživljavate dokazuje da ste za sobom ostavili utjecaj Sotone; iako su te stvari i dalje u vama, u stanju ste im okrenuti leđa, a to pokazuje da ste potpuno osvojeni”, a vi koji ste osvojeni i spašeni reći ćete: „Istina je da smo potomci Moaba, ali nas je Bog spasio i iako je izraelski narod u prošlosti odbacio potomke Moaba, prokleo ih i prognao među neznabošce, Bog nas je danas spasio. Istina je da smo mi najiskvareniji od svih ljudi – to je Bog odredio, to je činjenica i nitko to ne može poreći. Ali smo danas pobjegli od tog utjecaja. Preziremo svoga pretka, spremni smo okrenuti leđa svome pretku, potpuno ga se odreći i biti poslušni svim Božjim uređenjima, postupati po Božjoj volji, ispunjavati sve što zahtjeva od nas i dostići zadovoljenje Božje volje. Moab je izdao Boga, nije postupao po Božjoj volji i Bog ga je mrzio. Ali mi trebamo brinuti o Božjem srcu, i danas, budući da razumijemo Božju volju, ne smijemo izdati Boga i moramo se odreći svojega starog pretka!” Ranije sam govorio o odricanju od velikog crvenog zmaja, a danas se uglavnom radi o odricanju od starog pretka ljudi. Ovo je jedno svjedočanstvo o osvajanju ljudi i bez obzira na to kako danas zakoračiš, tvoje svjedočanstvo u ovom pogledu ne smije izostati.

Ljudi su jako lošeg kova, nedostaje im i previše normalne ljudskosti, reakcije su im prespore, odviše trome, zbog Sotonine iskvarenosti su obamrli i otupjeli i premda se za godinu ili dvije ne mogu potpuno promijeniti, moraju imati odlučnosti da surađuju. Može se reći da je i ovo svjedočanstvo pred Sotonom. Današnje svjedočanstvo je učinak postignut sadašnjim djelom osvajanja, kao i uzorak i obrazac za sljedbenike u budućnosti. U budućnosti će se proširiti na sve narode; djelo koje se obavlja u Kini će se proširiti na sve narode. Od svih ljudi na svijetu, potomci Moaba su najniži. Neki ljudi pitaju: „Zar nisu Hamovi potomci najniži od svih?” Potomstvo velikog crvenog zmaja i potomci Hamovi imaju različit reprezentativni značaj, a Hamovi potomci su nešto sasvim drugo: bez obzira na to kako su prokleti, oni su i dalje Noini potomci; međutim, podrijetlo Moaba nije bilo čisto: Moab je nastao iz bluda i u tome je razlika. Iako su obojica bili prokleti, njihov status nije bio isti, pa su tako potomci Moaba najniži od svih ljudi – i nema uvjerljivije činjenice od osvajanja najnižih od svih. Djelom posljednjih dana krše se sva pravila i bez obzira na to jesi li proklet ili kažnjen, dokle god pomažeš Moje djelo i od koristi si današnjem djelu osvajanja i bez obzira na to jesi li potomak Moaba ili potomak velikog crvenog zmaja, sve dok možeš obavljati dužnost stvorenja Božjeg u ovoj fazi djela i daješ sve od sebe, željeni učinak će biti postignut. Ti si potomak velikog crvenog zmaja i ti si potomak Moaba; ukratko, svi koji su od krvi i mesa Božja su stvorenja i stvorio ih je Stvoritelj. Ti si stvorenje Božje, ne bi trebao imati izbora i ovo je tvoja dužnost. Naravno, danas je Stvoriteljevo djelo usmjereno na cijeli svemir. Bez obzira na to od koga potječeš, prije svega si jedno od Božjih stvorenja, vi – potomci Moaba – dio ste Božjih stvorenja, s jedinom razlikom što ste manje vrijedni. Budući da se danas Božje djelo obavlja među svim stvorenjima i usmjereno je na cijeli svemir, Stvoritelj ima slobodu izabrati bilo koje ljude, pitanja ili stvari kako bi obavio Svoje djelo. Nije Ga briga od koga si nekad potekao; sve dok si jedno od Njegovih stvorenja i dok si od koristi Njegovom djelu – djelu osvajanja i svjedočenja – On će bez ikakvog oklijevanja obavljati Svoje djelo u tebi. Ovim se razbijaju tradicionalne predodžbe ljudi, a to je da Bog nikad neće djelovati među neznabošcima, posebno ne među onima koji su prokleti i koji su mali; jer oni koji su prokleti, i svi budući naraštaji koji od njih potječu, zauvijek će biti prokleti, bez ikakve mogućnosti za spasenje; da Bog neće nikada sići i djelovati u zemlji neznabožaca i da nikad neće kročiti u zemlju prljavštine, jer je On svet. Sve te predodžbe su razbijene Božjim djelom u posljednjim danima. Znajte da je Bog Bog svih stvorenja, On ima vlast nad nebom i zemljom i svim stvorenjima i nije samo Bog izraelskog naroda. Stoga je ovo djelo u Kini od najvećeg značaja i neće li se proširiti među svim narodima? Veliko svjedočanstvo budućnosti neće biti ograničeno na Kinu; kad bi Bog osvojio samo vas, bi li se demoni mogli uvjeriti? Oni ne razumiju što znači biti osvojen ni veliku silu Božju i tek kad Božji izabrani narod u cijelom svemiru vidi krajnje učinke ovog djela, sva će stvorenja biti osvojena. Od potomaka Moaba nema nazadnijih niti iskvarenijih. Samo ako ovi ljudi mogu biti osvojeni – oni najiskvareniji, koji nisu priznavali Boga niti vjerovali da Bog postoji, i ako svojim ustima priznaju Boga, veličaju Ga i mogu Ga ljubiti – to će biti svjedočanstvo osvajanja. Iako niste Petar, vi proživljavate Petrov lik, možete posjedovati svjedočanstvo Petra i Joba, a to je najveće svjedočanstvo. Na kraju ćeš reći: „Mi nismo Izraelci, već odbačeni potomci Moaba, mi nismo Petar, ne možemo postići Njegov kov, niti smo Job, a ne možemo se ni usporediti s Pavlovom odlučnošću da trpi za Boga i posveti se Bogu, i tako smo nazadni, pa nismo prikladni uživati u Božjim blagoslovima. Bog nas je, ipak, podigao danas; tako da moramo udovoljiti Bogu i premda nismo dovoljno dobrog kova ili nam nedostaju sposobnosti, voljni smo udovoljiti Bogu – imamo tu odlučnost. Mi smo potomci Moaba i bili smo prokleti. Ovo je Bog odredio i mi to ne možemo promijeniti, ali se naš život i naše znanje može promijeniti i mi smo odlučni udovoljiti Bogu.” Kada budeš imao ovu odlučnost, to će dokazati da si svjedočio osvajanju.

Prethodno: Kako se postižu djela drugog koraka djela osvajanja

Sljedeće: Unutarnja istina o djelu osvajanja (3)

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera