Kako se postižu djela drugog koraka djela osvajanja

Djelo služitelja bilo je prvi korak u djelu osvajanja. Danas je u tijeku drugi korak djela osvajanja. Zašto se usavršavanje spominje u djelu osvajanja? Zato jer je stvaranje temelja za budućnost. Danas je u tijeku posljednji korak djela osvajanja; sljedeće na redu je vrijeme velikih nevolja, koje će obilježiti službeni početak usavršavanja ljudskog roda. Osvajanje je sad glavno pitanje, ali sad je i vrijeme prvog koraka u postupku usavršavanja. Ovaj prvi korak podrazumijeva usavršavanje znanja i poslušnosti ljudi, što zapravo stvara temelj za djelo osvajanja. Ako želiš biti usavršen, onda moraš moći biti postojan usred nadolazećih nevolja i dati sve od sebe kako bi širio sljedeći korak djela; to znači biti usavršen, a to je i vrijeme kad Bog u potpunosti zadobiva ljude. Danas govorimo o osvajanju, što je isto kao da govorimo o usavršavanju. Ali djelo koje se danas obavlja temelj je za usavršavanje u budućnosti; da bi ljudi bili usavršeni, moraju iskusiti nedaće, a to iskustvo nedaća mora imati svoj temelj u osvajanju. Ako ljudi ne budu imali današnji temelj – ako neće biti potpuno osvojeni – onda će im biti teško biti postojanima tijekom sljedećeg koraka djela. Krajnji cilj nije samo biti osvojen. To je samo jedan korak svjedočenja o Bogu pred Sotonom. Krajnji cilj je biti usavršen, a ako nisi usavršen, onda lako možeš biti i otpisan. Tek kad se suočiš s nevoljama u budućnosti tvoj pravi rast će postati vidljiv; što znači da će tek tada razina čistoće tvoje ljubavi prema Bogu postati jasna. Ljudi danas kažu: „Moramo se pokoravati Bogu bez obzira na to što On radi. Dakle, spremni smo biti kontrast koji može pokazati veliku Božju silu i Božju narav. Bez obzira na to je li Bog blag prema nama ili nas proklinje ili nam sudi, mi smo i dalje Bogu zahvalni.” Činjenica da ti to kažeš ukazuje samo na to da imaš nešto malo znanja, a može li se takvo znanje primijeniti u stvarnosti ovisi o tome je li to znanje stvarno ili nije. To što ljudi danas imaju takve spoznaje i znanje posljedica je djela osvajanja. Možeš li biti savršen ili ne moguće je vidjeti samo prilikom suočavanja s nedaćama i tad će se vidjeti voliš li istinski Boga iz srca. Ako je tvoja ljubav uistinu čista, onda ćeš reći: „Mi smo kontrasti, mi smo stvorenja u rukama Božjim.” Kad širiš evanđelje među neznabožačkim nacijama, reći ćeš: „Ja samo služim. Koristeći iskvarenu narav u nama, Bog je rekao sve ove stvari kako bi nam pokazao Svoju pravednu narav; da nije rekao takve stvari, ne bismo mogli vidjeti Boga ni razumjeti njegovu mudrost niti primiti tako veliko spasenje i tako velike blagoslove.” Ako uistinu imaš takvo znanje stečeno iskustvom, onda je to dovoljno. Međutim, većina onog što ti danas govoriš ne sadrži znanje i sve je to samo hrpa praznih slogana: „Mi smo kontrasti i služitelji; želimo biti osvojeni i dati odlučno svjedočanstvo o Bogu…” Obično izvikivanje ne znači da posjeduješ stvarnost niti dokazuje da posjeduješ rast; moraš imati istinsko znanje, a tvoje znanje mora biti testirano.

Trebaš više čitati ove izjave koje je Bog izrazio u današnjem vremenu i usporediti ih sa svojim postupcima: nepobitna je činjenica da si u potpunosti kontrast! Koliki je opseg tvog znanja danas? Tvoje ideje, tvoje misli, tvoje ponašanje, tvoje riječi i djela – ne predstavljaju li svi ovi izrazi zajedno kontrast Božjoj pravednosti i svetosti? Nisu li vaši izrazi pokazatelji iskvarene naravi otkrivene Božjim riječima? Tvoje misli i ideje, tvoje motivacije i iskvarenost koja se otkriva u tebi pokazuju pravednu Božju narav kao i Njegovu svetost. I Bog je rođen u zemlji prljavštine, a ipak ostaje netaknut prljavštinom. On živi u istom prljavom svijetu kao i ti, ali posjeduje razum i percepciju i prezire prljavštinu. Možda nećeš moći primijetiti ništa prljavo u svojim riječima i postupcima, ali On to može i ukazuje ti na to. One tvoje stare stvari – nedostatak duhovnog uzdizanja, spoznaje i razuma kao i tvoj zaostali način života – sad su izašli na vidjelo zahvaljujući današnjim otkrivenjima; samo zahvaljujući tomu što je Bog došao na zemlju djelovati, ljudi mogu uvidjeti Njegovu svetost i pravednu narav. On ti sudi i grdi te, navodeći te da zadobiješ razumijevanje; ponekad se tvoja demonska priroda očituje i On ti ukazuje na to. On poznaje čovjekovu bit kao svoj dlan. On živi među vama, jede istu hranu kao ti i živi u istoj okolini – ali čak i tako On zna više; On te može razotkriti i prozreti iskvarenu bit čovječanstva. On ništa ne prezire više od čovjekove životne filozofije i pokvarenosti i lažljivosti. Posebno se gnuša tjelesnog općenja ljudi. Možda nije upoznat s čovjekovom životnom filozofijom, ali može jasno vidjeti i razotkriti iskvarene naravi koje ljudi otkrivaju. Njegovo djelo je govor i učenje čovjeka kroz te stvari, On koristi te stvari da bi sudio ljudima i očitovao Svoju pravednu i svetu narav. Tako ljudi postaju kontrasti Njegova djela. Samo utjelovljeni Bog može razjasniti iskvarenu čovjekovu narav i sve ružne strane Sotone. Iako te On ne kažnjava i samo te koristi kao kontrast Njegovoj pravednosti i svetosti, ti se sramiš i ne uspijevaš naći mjesto za skrivanje, jer si suviše prljav. On govori koristeći one stvari koje su razotkrivene u čovjeku i tek kad se te stvari iznesu na vidjelo, ljudi postaju svjesni koliko je Bog svet. Njemu ne promiče ni najmanja nečistoća u ljudima, čak ni prljave misli u njihovim srcima; ako su ljudske riječi i postupci u suprotnosti s Njegovom voljom, on za njih ne nalazi opravdanje. U Njegovim riječima nema mjesta za prljavštinu ljudi ili bilo što drugo – sve mora biti izneseno na vidjelo. Tek tad ćeš vidjeti da je On uistinu drugačiji od čovjeka. Ako u ljudima ima i najmanje prljavštine, On ih prezire do krajnosti. Zna se čak dogoditi i da ljudi ne mogu shvatiti pa kažu: „Bože, zašto si tako ljut? Zašto ne uzimaš u obzir ljudske slabosti? Zašto ne možeš malo oprostiti ljudima? Zašto si tako bezobziran prema čovjeku? Ti očito znaš u kojoj mjeri su ljudi iskvareni, zašto se onda još uvijek tako odnosiš prema njima?” On prezire grijeh, gadi Mu se, a posebno se gnuša ako u tebi ima ikakvog traga neposlušnosti. Kad pokažeš buntovnu narav, On je vidi i duboko je zgrožen – izuzetno je zgrožen. Kroz takve stvari se očituje Njegova narav i ono što Bog jest. Kad se usporediš s time, vidiš da iako On jede istu hranu kao i ljudi, nosi istu odjeću, uživa u istim stvarima kao oni i živi i boravi s njima, On i dalje nije isti kao oni. Nije li to značaj kontrasta? Kroz te ljudske stvari pokazuje se Božja sila; tama je ta koja pokreće dragocjeno postojanje svjetlosti.

Naravno, to nije jedini razlog zašto vas Bog čini kontrastom. Ustvari, tek kad ovo djelo urodi plodom, postaje očito da je čovjekova buntovnost kontrast Božjoj pravednoj naravi i samo zato što ste kontrasti imate priliku upoznati prirodni izraz Božje pravedne naravi. Sudi vam se i grđeni ste zbog vaše buntovnosti, ali je vaša buntovnost također ono što vas čini kontrastom i zbog vaše buntovnosti primate veliku milost koju vam Bog daruje. Vaša buntovnost je kontrast za svemoć i mudrost Božju, a zahvaljujući vašoj buntovnosti zadobili ste toliko veliko spasenje i blagoslove. Iako sam vam Ja više puta sudio, primili ste ogromno spasenje koje čovjek nikad ranije nije primio. Ovo djelo je najznačajnije za vas. Biti „kontrast” je također izuzetno dragocjeno za vas: spašeni ste i primili ste milost spasenja jer ste kontrast, zar onda takav kontrast nije najvrjedniji? Nije li to najznačajnije? Zato što živite u istom carstvu, istoj prljavoj zemlji kao i Bog, vi ste kontrast i primate najveće spasenje. Da se Bog nije utjelovio, tko bi bio milostiv prema vama i tko bi se brinuo o vama, o bezvrijednim ljudima poput vas? Tko bi se brinuo za vas? Da se Bog nije utjelovio kako bi djelovao među vama, kad biste primili ovo spasenje koje nitko prije vas nikad nije imao? Da se nisam utjelovio kako bi se brinuo o vama i sudio vašim grijesima, ne biste li odavno pali u podzemlje? Da se nisam utjelovio i ponizio među vama, kako biste mogli biti prikladni da budete kontrast Božjoj pravednoj naravi? Niste li kontrast zato što sam preuzeo ljudski oblik i došao među vas omogućiti vam zadobivanje najvećeg spasenja? Ne primate li ovo spasenje zato što sam se Ja utjelovio? Da se Bog nije utjelovio kako bi živio s vama, biste li ipak otkrili da živite život nedostojniji od života pasa i svinja u ljudskom paklu? Niste li grđeni i zar vam se ne sudi zato što ste kontrast Mom djelu koje obavljam kao tijelo? Nijedan posao nije prikladniji za vas od uloge kontrasta, jer ste kontrasti koji su spašeni usred suda. Ne osjećate li da biti osposobljen za djelovanje kao kontrast jest blagoslov vašeg života? Vi samo obavljate djelo kontrasta, a ipak primate spasenje kakvo nikad ranije niste ni zamišljali. Danas je vaša dužnost da budete kontrast, a vaša nagrada je da uživate u vječnim blagoslovima u budućnosti. Spasenje koje zadobivate nije neka prolazna spoznaja ili neki prolazni djelić znanja za sadašnjost, već veliki blagoslov: vječni nastavak života. Iako sam koristio „kontrast” kako bih vas osvojio, vi trebate znati da su ovo spasenje i blagoslov dani kako bih vas zadobio; to je radi osvajanja, ali i kako bih vas mogao bolje spasiti. „Kontrast” je činjenica, ali razlog zbog kojeg ste kontrasti je vaša buntovnost i zato ste zadobili blagoslove koje nitko nikad nije zadobio. Danas ste stvoreni da vidite i čujete; sutra ćete primiti, i više od toga, bit ćete velikodušno blagoslovljeni. Dakle, nisu li kontrasti najkorisniji? Učinci današnjeg djela osvajanja postižu se kroz vaše buntovne naravi koje djeluju kao kontrasti. To jest, vrhunac drugog stupnja grdnje i suda jest korištenje vaše prljavštine i buntovništva kao kontrasta, omogućavajući vam da otkrijete pravednu Božju narav. Kad se još jednom budete pokoravali u drugom stupnju suda i grdnje, tad će vam se otvoreno prikazati cjelokupna Božja pravedna narav. To znači da će po završetku vašeg prihvaćanja djela osvajanja, to biti i vrijeme kad ćete prestati obavljati dužnost kontrasta. Nemam namjeru obilježavati vas. Umjesto toga, Ja koristim vašu ulogu služitelja kako bi izvršio prvi stupanj djela osvajanja, pokazujući Božju pravednu i neuvredljivu narav. Kroz vaše suprotstavljanje, kroz vašu buntovnost koja djeluje kao kontrast, postižu se učinci drugog stupnja djela osvajanja, potpuno vam otkrivajući pravednu Božju narav koja nije u potpunosti razotkrivena u prvom stupnju, i pokazujući vam sve što On jest i pravednu Božju narav u cijelosti, koja se sastoji od mudrosti, čudesnosti i istinske svetosti Njegova djela. Učinci takvog djela postižu se osvajanjem u različitim razdobljima i kroz različite stupnjeve suda. Što je sud bliži svom vrhuncu, to on više otkriva buntovne naravi ljudi i to je osvajanje djelotvornije. Cjelokupna Božja pravedna narav postaje jasna tijekom ovog djela osvajanja. Djelo osvajanja podijeljeno je u dva koraka i ima različite faze i stupnjeve pa su naravno i učinci koji se postižu različiti. To znači da stupanj pokornosti ljudi postaje sve viši. Tek nakon toga ljudi mogu biti u potpunosti dovedeni na pravi put prema savršenstvu; tek nakon što je sav posao osvajanja završen (kad je drugi stupanj suda postigao svoj konačni učinak), ljudima se više ne sudi, već im je dopušteno zakoračiti na pravi put doživljavanja života. Jer sud je prikaz osvajanja, a osvajanje ima oblik suda i grdnje.

Bog se utjelovio u najzaostalijem i najprljavijem mjestu od svih i samo na taj način Bog je sposoban jasno pokazati cjelokupnost Svoje svete i pravedne naravi. A kroz što se prikazuje Njegova pravedna narav? Prikazuje se kad sudi čovjeku za grijehe, kad sudi Sotoni, kad se gnuša grijeha i kad prezire neprijatelje koji Mu se suprotstavljaju i bune protiv njega. Riječi koje danas izgovaram su da bih sudio grijesima čovječjim i nepravednosti čovječjoj, da proklinjem neposlušnost čovječju. Čovjekovo nepoštenje i lažljivost, čovjekove riječi i postupci – sve što je u suprotnosti s Božjom voljom mora biti podvrgnuto sudu, a sva čovjekova neposlušnost prokazana kao grijeh. Njegove riječi se vrte oko načela suda; On koristi sud o čovjekovoj nepravednosti, prokletstvu čovjekove buntovnosti i otkrivanju čovjekovih ružnih strana kako bi pokazao Svoju pravednu narav. Svetost predstavlja Njegovu pravednu narav, a zapravo Božja svetost jest Njegova pravedna narav. Vaše iskvarene naravi su kontekst današnjih riječi – koristim ih da govorim i da sudim i da izvršim djelo osvajanja. Ovo je jedino pravo djelo i samo ono čini da svetost Božja zablista. Ako u tebi nema ni traga iskvarene naravi, onda ti Bog neće suditi niti će ti pokazati Svoju pravednu narav. Budući da imaš iskvarenu narav, Bog ti neće progledati kroz prste i kroz to se prikazuje Njegova svetost. Ako bi Bog vidio da su čovjekova prljavština i buntovništvo preveliki, ali se ne bi oglasio niti bi ti sudio niti bi te grdio zbog tvoje nepravednosti, onda bi to bio dokaz da On nije Bog, jer On tad ne bi gajio mržnju prema grijehu; On bi bio jednako prljav kao i čovjek. Danas ti sudim zbog tvoje prljavštine, a zbog tvoje iskvarenosti i buntovništva te grdim. Ne razmećem se Svojom snagom pred vama niti vas namjerno tlačim; to činim zato što ste vi, koji ste rođeni u ovoj zemlji prljavštine, tako ozbiljno zaraženi prljavštinom. Vi ste jednostavno izgubili svoj integritet i ljudskost, kao svinje koje žive u prljavštini. Sudim vam i puštam Svoj gnjev na vas zbog vaše prljavštine i pokvarenosti. Upravo zbog suda ovim riječima bili ste sposobni vidjeti da je Bog pravedni Bog i da je Bog sveti Bog; upravo zbog Njegove svetosti i Njegove pravednosti On vam sudi i pušta Svoj gnjev na vas; upravo zato što vidi buntovnost čovječanstva, On otkriva Svoju pravednu narav. Prljavština i iskvarenost čovječanstva pokazuju Njegovu svetost. To je dovoljno za pokazati da je On Sâm Bog, koji je svet i netaknut, a ipak živi u zemlji prljavštine. Ako se netko valja u blatu s drugima i nema ničeg svetog u njemu i nema pravednu narav, onda on nije sposoban suditi ljudskoj nepravdi niti je sposoban suditi ljudima. Kako ljudi, koji su podjednako prljavi, mogu biti sposobni suditi onima koji su im slični? Samo sveti Bog može suditi svekolikom prljavom čovječanstvu. Kako čovjek može suditi čovjekovim grijesima? Kako čovjek može vidjeti grijehe čovjeka i kako čovjek može biti sposoban osuditi te grijehe? Ako Bog ne bi bio sposoban suditi čovjekovim grijesima, kako bi onda mogao Sâm biti pravedan Bog? Upravo zato što ljudi otkrivaju iskvarene naravi, Bog govori kako bi im sudio i samo tada mogu uvidjeti da je On sveti Bog. Dok On sudi i grdi čovjeka zbog njegovih grijeha, cijelo vrijeme razotkrivajući čovjekove grijehe, nitko i ništa ne može izbjeći ovaj sud; On sudi svemu što je prljavo i samo se tako Njegova narav otkriva kao pravedna. Ako bi bilo drugačije, kako bi se moglo reći da ste kontrasti i po imenu i po činjenicama?

Velika je razlika između djela koje je obavljeno u Izraelu i današnjeg djela. Jahve je usmjeravao živote Izraelaca i nije bilo toliko grdnje i suda, jer su u to vrijeme ljudi premalo razumjeli svijet i narav im nije bila jako iskvarena. Tad su Izraelci bespogovorno slušali Jahvu. Kad im je rekao da sagrade oltare, oni su brzo sagradili oltare; kad im je rekao da nose svećeničku odjeću, oni su poslušali. U to vrijeme Jahve je bio kao pastir koji čuva stado ovaca, a ovce slijede pastirovo vodstvo i pasu na pašnjaku; Jahve je usmjeravao njihove živote, upućujući ih kako jesti, odijevati se, živjeti i putovati. To nije bilo vrijeme objašnjavanja Božje naravi, jer je čovječanstvo tog vremena bilo novorođeno; bilo je malo onih koji su bili buntovni i neprijateljski nastrojeni, nije bilo mnogo prljavštine među ljudima te tako ljudi nisu mogli biti kontrast Božjoj naravi. Kroz ljude koji potječu iz zemlje prljavštine prikazuje se Božja svetost; danas, On koristi prljavštinu koja se pokazuje u ovim ljudima iz zemlje prljavštine i On sudi, i stoga se tijekom suda razotkriva ono što On jest. Zašto On sudi? On je sposoban izgovoriti riječi suda zato što prezire grijeh; kako bi mogao biti toliko ljut ako se ne gnuša buntovnosti čovječanstva? Ako u Njemu ne bi bilo gađenja, ni odvratnosti, ako On ne bi obraćao pažnju na buntovnost ljudi, onda bi to bio dokaz da je podjednako prljav poput čovjeka. On može suditi i kazniti čovjeka zato što se gnuša prljavštine, a ono čega se On gnuša, nije prisutno u Njemu. Kad bi i u Njemu bilo protivljenja i buntovništva, On ne bi prezirao one koji su neprijateljski raspoloženi i buntovni. Kad bi se djelo posljednjih dana izvršavalo u Izraelu, ono ne bi imalo smisla. Zašto se djelo posljednjih dana izvršava u Kini, najmračnijem i najzaostalijem mjestu od svih? Da bi se prikazala Njegova svetost i pravednost. Ukratko, što je mjesto mračnije, to se jasnije može pokazati svetost Božja. U stvari, sve je ovo radi Božjeg djela. Tek danas shvaćate da je Bog sišao s neba kako bi bio među vama, istaknut vašom prljavštinom i buntovnošću, i tek sad spoznajete Boga. Nije li to najveće uzdizanje? Ustvari, vi ste skupina ljudi u Kini koja je izabrana. A to što ste izabrani i što ste uživali u Božjoj milosti i pošto niste spremni uživati u tako velikoj milosti, to dokazuje da je sve ovo najviši oblik vašeg uzdizanja. Bog vam se ukazao i pokazao vam Svoju svetu narav u potpunosti i On vam je sve to dao i učinio kako biste uživali u svim milostima u kojima možete uživati. Ne samo da ste okusili pravednu Božju narav, nego ste i okusili spasenje Božje, iskupljenje Božje i bezgraničnu, beskrajnu ljubav Božju. Vi, najprljaviji od svih, doživjeli ste tako veliku milost – niste li blagoslovljeni? Ne uzdiže li vas Bog na taj način? Vi ljudi imate najniže statuse od svih; vi ste sami po sebi nedostojni uživanja u tako velikom blagoslovu, ali Bog je napravio iznimku tako što vas je uzdigao. Zar te nije sram? Ako nisi sposoban obaviti svoju dužnost, onda ćeš se na kraju sramiti sebe i kaznit ćeš samog sebe. Danas se ti ne ispravljaš niti bivaš kažnjen; tvoje tijelo je živo i zdravo – ali ove riječi će te na kraju navesti da osjetiš sram. Do danas još nisam javno grdio nikoga; Moje riječi mogu biti stroge, ali kako se Ja ponašam prema ljudima? Tješim ih, bodrim ih i podsjećam. Ovo ne činim ni zbog čega drugoga, osim da bih vas spasio. Ne razumijete li uistinu Moju volju? Trebali biste razumjeti što govorim i to bi vas trebalo nadahnuti. Tek sad ima mnogo ljudi koji razumiju. Nije li ovo blagoslov u kojem uživa kontrast? Zar to što si kontrast nije najblagoslovljenija stvar? Kad naposljetku krenete širiti evanđelje, reći ćete: „Mi smo tipični kontrasti”. Pitat će vas: „Što to znači, biti tipičan kontrast?” A ti ćeš reći: „Mi smo kontrast Božjem djelu i Njegovoj velikoj sili. Cjelokupnost Božje pravedne naravi otkriva se našom buntovnošću; mi smo uslužni predmeti Božjeg djela posljednjih dana, mi smo dodaci Njegovu djelu, a i Njegovo oruđe.” Kad to čuju, bit će zaintrigirani. Zatim ćeš reći: „Mi smo primjeri i uzorci za Božje dovršenje djela čitavog svemira i za Njegovo osvajanje cijelog čovječanstva. Bez obzira jesmo li sveti ili prljavi, sve u svemu, još uvijek smo blagoslovljeniji od vas jer smo vidjeli Boga i kroz priliku da nas osvoji pokazuje se velika Božja sila; samo zato što smo prljavi i iskvareni, Njegova pravedna narav se istaknula. Prema tomu, jeste li sposobni svjedočiti o Božjem djelu posljednjih dana? Vi niste osposobljeni! Ovo nije ništa drugo do li Bog koji nas uzdiže! Iako ne smijemo biti oholi, možemo ponosno hvaliti Boga jer nitko ne može naslijediti tako veliko obećanje i nitko ne može uživati tako veliki blagoslov. Tako smo zahvalni što mi, koji smo tako prljavi, možemo raditi kao kontrasti tijekom Božjeg upravljanja.” A kad pitaju: „Što su primjeri i uzorci?”, ti kažeš: „Mi smo najbuntovniji i najprljaviji u ljudskom rodu; Sotona nas je najdublje iskvario i mi smo najnazadniji i najneugledniji od tjelesnih bića. Mi smo klasični primjeri onih koje je Sotona iskoristio. Danas nas je Bog izabrao kao prve među ljudima koji će biti osvojeni i vidjeli smo pravednu Božju narav i naslijedili Njegovo obećanje; mi smo upotrijebljeni kako bismo osvojili više ljudi, stoga smo primjer i uzorak onima koji su osvojeni među ljudima.” Nema boljeg svjedočenja od ovih riječi, a ovo je tvoje najbolje iskustvo.

Prethodno: Zašto nisi voljan biti kontrast?

Sljedeće: Unutarnja istina o djelu osvajanja (2)

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera