Trebao bi održavati svoju posvećenost Bogu

Kako Duh Sveti djeluje u crkvi u današnje vrijeme? Možeš li dokučiti smisao ovog pitanja? Koje su najveće poteškoće tvoje braće i sestara? Što im najviše nedostaje? Trenutno postoje neki ljudi koji su negativni dok prolaze kroz kušnje, a neki se čak i žale. Drugi su prestali napredovati jer je Bog prestao govoriti. Ljudi nisu zakoračili na pravi put vjerovanja u Boga. Ne mogu živjeti neovisno i ne mogu održati vlastiti duhovni život. Neki ljudi i dalje energično slijede i tragaju, voljni su prakticirati kad Bog govori, ali kad Bog ne govori, oni više ne napreduju. Ljudi još uvijek nisu shvatili Božju volju u svojim srcima i nemaju spontanu ljubav prema Bogu; u prošlosti su slijedili Boga zato što su bili primorani. A ima i nekih koji su se umorili od Božjeg djela. Zar takvi ljudi nisu u opasnosti? Mnogo ljudi postoji u stanju jednostavnog preživljavanja. Iako jedu i piju Božje riječi i mole Mu se, čine to polovično i više nemaju nagon koji su nekoć imali. Većina ljudi nije zainteresirana za Božje djelo pročišćenja i usavršavanja i doista djeluje kao da su stalno bez ikakvog unutrašnjeg nagona. Kad su shrvani prijestupima, ne osjećaju da su dužni Bogu niti imaju svijest da bi osjetili kajanje. Ne tragaju za istinom niti napuštaju crkvu, već tragaju samo za privremenim zadovoljstvima. Ti ljudi su budale, krajnje glupi! Kad dođe vrijeme, svi će oni biti izgnani i nijedan jedini neće biti spašen! Misliš li da će netko, ako je jednom bio spašen, uvijek biti spašen? Čista je obmana vjerovati u to! Svi oni koji ne traže ulazak u život bit će izloženi grdnji. Većina ljudi uopće nije zainteresirana za ulazak u život, za vizije ili za primjenu istine. Ne teže ulasku, a sigurno ne teže dubljem ulasku. Zar ne upropaštavaju sami sebe? Trenutno postoji dio ljudi čiji se uvjeti stalno poboljšavaju. Što više Duh Sveti djeluje, to više povjerenja stječu; što više iskustava doživljavaju, to više osjećaju duboko otajstvo Božjeg djela. Što dublje ulaze, više shvaćaju. Osjećaju da je Božja ljubav tako velika i osjećaju se stabilno i prosvijetljeno u sebi. Posjeduju razumijevanje Božjeg djela. To su ljudi u kojima djeluje Duh Sveti. Neki ljudi kažu: „Iako nema novih Božjih riječi, ipak moram nastojati proniknuti u istinu, moram biti iskren o svemu u svojem stvarnom iskustvu i ući u stvarnost Božjih riječi”. Takva osoba posjeduje djelo Duha Svetoga. Iako Bog ne pokazuje Svoje lice i krije se od svake osobe i premda ne izgovara ni riječ i ima trenutaka kad ljudi dožive neko unutrašnje pročišćenje, Bog ipak nije potpuno napustio ljude. Ako osoba ne može zadržati istinu koju treba provesti, ona neće posjedovati djelo Duha Svetoga. U razdoblju pročišćenja, kad se Bog ne prikazuje, ako nemaš povjerenja, već umjesto toga ustukneš, ako se ne usredotočiš na doživljavanje Njegovih riječi, onda bježiš od Božjeg djela. Poslije ćeš biti jedan od onih koji će biti izgnani. Oni koji ne teže ulasku u Božju riječ nikako ne mogu svjedočiti o Njemu. Ljudi koji mogu svjedočiti o Bogu i zadovoljiti Njegovu volju potpuno se oslanjaju na vlastiti nagon traženja Božje riječi. Djelo koje Bog obavlja u ljudima prvenstveno postoji kako bi im omogućilo da zadobiju istinu; to što si u potrazi za životom je radi tvojega usavršavanja, a sve to služi kako bi te učinilo prikladnim za Božju upotrebu. Sve što sada tražiš je čuti otajstva, čuti Božje riječi, uživati u pogledu i gledati uokolo kako bi vidio postoji li neka novina ili trend pa tako zadovoljiti svoju radoznalost. Ako je to namjera koja se nalazi u tvojem srcu, onda nemaš kako ispuniti Božje zahtjeve. Oni koji ne traže istinu ne mogu slijediti do samog kraja. Trenutno se ne radi o tome da Bog nešto ne radi, već ljudi ne surađuju s Njim jer su umorni od Njegova djela. Samo žele čuti riječi koje On govori da bi im podario blagoslove, ali nisu voljni čuti riječi Njegova suda i grdnje. Što je razlog? Razlog je što želje ljudi da dobiju blagoslove nisu ispunjene, stoga su postali negativni i slabi. Nije da Bog namjerno ne dopušta ljudima da Ga slijede niti On namjerno zadaje udarce ljudima. Ljudi su negativni i slabi samo zato što su njihove namjere neprikladne. Bog je Bog koji daje čovjeku život i ne može odvesti čovjeka u smrt. Ljudska negativnost, slabosti i nazadovanje izazvani su vlastitim djelima.

Trenutno Božje djelo donosi ljudima malo pročišćenja, a samo oni koji mogu biti postojani dok prolaze kroz to pročišćenje dobit će Božje odobrenje. Bez obzira na to kako se On krije, bilo da ne govori ili ne djeluje, ipak možeš poletno tragati. Čak i kad bi Bog rekao da će te odbaciti, ti bi Ga ipak slijedio. To znači svjedočiti o Bogu. Ako se Bog sakrije od tebe i ti Ga prestaneš slijediti, je li to svjedočenje o Bogu? Ako ljudi zapravo i ne zakorače, onda nemaju stvarni rast, i kad doista naiđu na veliku kušnju, oni će se spotaknuti. Kad Bog ne govori ili ne čini ono što je u skladu s tvojim predodžbama, ti se gubiš. Kad bi Bog sada postupao po tvojim predodžbama, kad bi udovoljavao tvojoj volji, a ti bi mogao podići se i energično tragati, što bi onda bio temelj na kojem živiš? Tvrdim da postoji mnogo ljudi koji žive na način koji se u potpunosti oslanja na ljudsku radoznalost. Oni u svojim srcima apsolutno nemaju želju tragati. Svi oni koji ne žele ući u istinu, već se oslanjaju na svoju radoznalost u životu jesu ljudi koji zaslužuju prezir i oni su u opasnosti! Različite vrste Božjeg djela provode se da bi se čovječanstvo usavršilo. Međutim, ljudi su uvijek radoznali, vole se informirati o svemu što čuju, zabrinuti su zbog aktualnih događaja u drugim zemljama – na primjer, žele znati što se događa u Izraelu ili je li bio potres u Egiptu – uvijek traže neke novine, nove stvari da bi zadovoljili svoje sebične želje. Ne traže život niti traže da budu usavršeni. Samo žele da Božji dan stigne što prije kako bi se njihov divni san ostvario, a njihove ekstravagantne želje ispunile. Ova vrsta osobe nije praktična – ona je netko tko nema odgovarajuću perspektivu. Samo težnja za istinom može biti temelj ljudske vjere u Boga, a ako ljudi ne teže ulasku u život, ako ne teže udovoljiti Bogu, onda će biti kažnjeni. Oni koji će biti kažnjeni jesu oni koji nisu imali djelo Duha Svetoga tijekom Božjeg djela.

Kako bi ljudi trebali surađivati s Bogom u ovoj fazi Njegova djela? Bog trenutno testira ljude. Ne izgovara ni riječ, već se krije i ne ostvaruje izravan kontakt s ljudima. Izvana izgleda kao da ne obavlja nikakvo djelo, ali istina je da još uvijek djeluje u čovjeku. Svatko tko teži ulasku u život ima viziju svoje potrage za životom i ne sumnja, čak i ako ne razumije u potpunosti Božje djelo. Dok prolaziš kroz kušnje, čak i kad ne znaš što Bog želi učiniti i koje djelo želi postići, trebao bi znati da su Božje namjere za ljudski rod uvijek dobre. Ako Ga tražiš iskrena srca, On te nikada neće napustiti i na kraju će te sigurno usavršiti i dovesti ljude do odgovarajućeg odredišta. Bez obzira na to kako Bog trenutno testira ljude, doći će dan kad će im pružiti odgovarajući ishod i dati im odgovarajuću naknadu na temelju onoga što su učinili. Bog neće dovesti ljude do određene točke i onda ih naprosto odbaciti i ignorirati. To je zato što je Bog pouzdan. U ovoj fazi Duh Sveti obavlja djelo pročišćenja. On pročišćuje svaku osobu. U koracima djela koji se sastoje od kušnje smrću i kušnje grdnjom, pročišćenje se obavlja riječima. Da bi iskusili Božje djelo, ljudi prvo moraju shvatiti Njegovo sadašnje djelo i kako bi čovječanstvo trebalo surađivati. To je doista nešto što bi svi trebali razumjeti. Bez obzira što Bog čini, bilo da se radi o pročišćenju ili čak ako ne govori, nijedan korak Božjeg djela nije u skladu s ljudskim predodžbama. Svaki korak njegova djela potresa i razbija ljudske predodžbe. To je Njegovo djelo. Ali moraš vjerovati da, s obzirom na to da je Božje djelo dostiglo određenu fazu, On neće bez obzira na sve ubiti cijelo čovječanstvo. On ljudskom rodu daje i obećanja i blagoslove, a svi koji Ga slijede moći će zadobiti Njegove blagoslove, ali one koji to ne učine Bog će izgnati. To ovisi o tvojoj potrazi. Bez obzira na bilo što drugo, moraš vjerovati da će svaka osoba imati odgovarajuće odredište kad se Božje djelo završi. Bog je opskrbio čovječanstvo s lijepim težnjama, ali one su nedostižne bez potrage. Sada bi trebao moći vidjeti ovo – Božje pročišćenje i Njegova grdnja ljudi je Njegovo djelo, ali ljudi sa svoje strane moraju tragati za promjenom naravi u svakom trenutku. U svojem praktičnom iskustvu prvo moraš znati kako jesti i piti Božje riječi; u Njegovim riječima moraš pronaći ono u što trebaš zakoračiti i vlastite nedostatke, trebaš tražiti ulazak u svoje praktično iskustvo te uzeti jedan dio Božjih riječi koje treba primijeniti i pokušati to učiniti. Jedenje i pijenje Božjih riječi jedan je aspekt. Osim toga, život crkve mora se održavati, moraš imati normalan duhovni život i moraš biti sposoban sva svoja trenutna stanja predati Bogu. Bez obzira na to kako se Njegovo djelo mijenja, tvoj duhovni život treba ostati normalan. Duhovni život može održati tvoj normalan ulazak. Bez obzira na to što Bog radi, trebaš bez prekida nastaviti sa svojim duhovnim životom i ispunjavati svoju dužnost. To je ono što bi ljudi trebali činiti. To je sve djelo Duha Svetoga, ali dok je to za one s normalnim stanjem savršenstvo, za one s nenormalnim stanjem to je kušnja. U trenutnoj fazi djela pročišćenja Duha Svetoga neki ljudi kažu da je Božje djelo tako veliko i da je ljudima pročišćenje apsolutno potrebno, inače će njihov rast biti premalen i neće imati kako postići Božju volju. Međutim, onima čije stanje nije dobro to postaje razlog da ne traže Boga i razlog da ne dolaze na okupljanja ili ne jedu i piju Božju riječ. U Božjem djelu, bez obzira na to što On radi ili kakve promjene čini, ljudi moraju održavati temelj osnovnog duhovnog života. Možda nisi bio aljkav u ovoj trenutnoj fazi svojeg duhovnog života, ali još uvijek nisi mnogo stekao niti si imao bogatu žetvu. Pod ovakvim okolnostima i dalje moraš slijediti pravila; moraš se pridržavati tih pravila kako ne bi pretrpio gubitke u životu i kako bi zadovoljio Božju volju. Ako tvoj duhovni život nije normalan, ne možeš razumjeti trenutno Božje djelo, već uvijek osjećaš da je ono potpuno nespojivo s tvojim predodžbama i premda si Ga voljan slijediti, nedostaje ti unutarnji nagon. Bez obzira na to što Bog trenutno čini, ljudi moraju surađivati. Ako ljudi ne surađuju, onda Duh Sveti ne može obavljati Svoje djelo, a ako ljudi nemaju srca surađivati, onda teško mogu zadobiti djelo Duha Svetoga. Ako želiš posjedovati djelo Duha Svetoga u sebi i ako želiš dobiti Božje odobrenje, onda moraš održavati svoju prvotnu posvećenost pred licem Boga. Međutim, sada ne moraš nužno imati dublje razumijevanje, naprednu teoriju ili druge slične stvari – potrebno je samo da podržavaš Božju riječ na prvotnom temelju. Ako ljudi ne surađuju s Bogom i ne teže dubljem ulasku, onda će Bog oduzeti sve što je prvotno bilo njihovo. Iznutra, ljudi su uvijek pohlepni za lakoćom i radije bi uživali u onome što je već dostupno. Žele dobiti Božja obećanja bez plaćanja bilo kakve cijene. Ovo su ekstravagantne misli koje čovječanstvo gaji. Zadobivanje samog života bez plaćanja cijene – pa je li ikad išta bilo tako lako? Kad netko vjeruje u Boga te nastoji ući u život i traži promjenu u svojoj naravi, mora platiti cijenu i dostići stanje u kojem će uvijek slijediti Boga, bez obzira što On uradio. To je nešto što ljudi moraju činiti. Čak i ako slijediš sve ovo kao pravilo, moraš ga se uvijek pridržavati, i bez obzira na to koliko su velike kušnje, ne možeš dići ruke od svojeg normalnog odnosa s Bogom. Trebao bi se moći moliti, održavati svoj crkveni život i nikad ne napuštati svoju braću i sestre. Dok te Bog iskušava, ti bi i dalje trebao tragati za istinom. To je minimalni uvjet za duhovni život. Uvijek imaš želju tražiti i težiti suradnji, koristeći svu svoju energiju – je li to izvedivo? Ako ljudi shvate da je to temelj, moći će steći moć razlučivanja i ulazak u stvarnost. Lako je prihvatiti Božju riječ kad je tvoje stanje normalno; u takvim okolnostima nije teško primjenjivati istinu i tada osjećaš da je Božje djelo veliko. Ali ako je tvoje stanje loše, bez obzira na to koliko je Božje djelo veliko i koliko lijepo netko govori, ti nećeš obraćati pažnju. Kad stanje osobe nije normalno, Bog ne može djelovati u njoj, a ona ne može postići promjene u svojoj naravi.

Ako ljudi nemaju povjerenja, nije im lako nastaviti tim putem. Svatko sada može vidjeti da se Božje djelo ni najmanje ne slaže s ljudskim predodžbama i zamislima. Bog je učinio toliko mnogo djela i izgovorio toliko riječi, i premda ljudi mogu priznati da su one istina, predodžbe o Bogu i dalje se mogu pojaviti u njima. Ako ljudi žele razumjeti i zadobiti istinu, moraju imati povjerenja i snagu volje da bi se mogli držati onoga što su već vidjeli i onoga što su stekli iz svojih iskustava. Bez obzira na to što Bog čini u ljudima, oni se moraju pridržavati onoga što sami posjeduju, biti iskreni pred Bogom i ostati Mu posvećeni do samog kraja. To je dužnost ljudskog roda. Ljudi se moraju pridržavati onoga što trebaju učiniti. Vjerovanje u Boga zahtjeva poslušnost Njemu i iskustvo Njegova djela. Bog je obavio toliko djelo – moglo bi se reći da je za ljude sve to usavršavanje, pročišćenje, a ponajviše grdnja. Nije bilo nijednog koraka Božjeg djela koji je bio u skladu s ljudskim predodžbama; ono u čemu su ljudi uživali bile su stroge Božje riječi. Kad Bog dođe, ljudi bi trebali uživati u Njegovu veličanstvu i Njegovu gnjevu. Međutim, bez obzira na to koliko stroge bile Njegove riječi, On dolazi spasiti i usavršiti čovječanstvo. Kao stvorenja, ljudi bi trebali ispuniti dužnosti koje trebaju ispuniti i svjedočiti o Bogu usred pročišćenja. U svakoj kušnji trebali bi se pridržavati svjedočanstva koje trebaju dati i to činiti odlučno radi Boga. Osoba koja to radi je pobjednik. Bez obzira na to koliko te Bog pročišćuje, ti ostaješ pun povjerenja i nikad ne gubiš povjerenje u Njega. Radiš ono što čovjek treba učiniti. To je ono što Bog zahtijeva od čovjeka, a čovjekovo srce treba biti sposobno u potpunosti se vratiti Njemu i okrenuti se Njemu u svakom trenutku. To je pobjednik. Oni koje Bog naziva „pobjednicima” su oni koji su još uvijek u stanju svjedočiti i održavati svoje povjerenje i odanost Bogu kad su pod utjecajem Sotone i dok ih Sotona opsjeda, to jest kad se nađu usred sila tame. Ako si bez obzira na sve još uvijek u stanju zadržati čisto srce pred Bogom i održati istinsku ljubav prema Bogu, onda svjedočiš pred Bogom, a to je ono što Bog naziva „pobjednikom”. Ako je tvoja potraga odlična kad te Bog blagoslivlja, a povlačiš se kad nema Njegovih blagoslova, je li to čistoća? Budući da si siguran da je ovaj put istinit, moraš ga slijediti do kraja; moraš održavati svoju odanost Bogu. Budući da si vidio da je Sâm Bog došao na zemlju da te usavrši, trebao bi Mu u potpunosti predati srce. Ako Ga i dalje možeš slijediti bez obzira na ono što On čini, čak i ako ti On odredi nepovoljan ishod na samom kraju, to je održavanje tvoje čistoće pred Bogom. Prinositi sveto duhovno tijelo i prečistu djevicu Bogu znači zadržati iskreno srce pred Bogom. Za ljudski rod iskrenost je čistoća, a sposobnost da se bude iskren prema Bogu je održavanje čistoće. To je ono što bi trebao primjenjivati. Kad se trebaš moliti, moli se; kad se trebaš okupiti u zajedništvu, učini to; kad trebaš pjevati himne, pjevaj himne; a kad se trebaš odreći tijela, odrekni se tijela. Kada obavljaš svoju dužnost, ne čini to površno; kada si suočen s kušnjama, ostani postojan. To je odanost Bogu. Ako se ne pridržavaš onoga što bi ljudi trebali činiti, onda su sve tvoje prethodne patnje i odluke bile uzaludne.

Za svaki korak Božjeg djela postoji način na koji ljudi trebaju surađivati. Bog pročišćuje ljude kako bi imali povjerenja dok prolaze kroz pročišćenja. Bog usavršava ljude kako bi imali povjerenja biti usavršeni od Boga i bili voljni prihvatiti Njegovo pročišćenje te obračun i podrezivanje od Boga. Duh Božji djeluje u ljudima da bi im donio prosvjetljenje i osvjetljenje te da bi ih naveo da surađuju s Njim i prakticiraju. Bog ne govori tijekom pročišćenja. On ne progovara Svojim glasom, ali ipak postoji djelo koje bi ljudi trebali obaviti. Trebao bi se držati onoga što već imaš, još uvijek bi trebao moći moliti se Bogu, biti blizu Boga i svjedočiti pred Bogom; tako ćeš ispuniti svoju dužnost. Svi biste iz Božjeg djela trebali jasno vidjeti da Njegove kušnje ljudskog povjerenja i ljubavi zahtijevaju da se ljudi više mole Bogu i češće naslađuju Božjim riječima pred Njim. Ako te Bog prosvijetli i učini da razumiješ Njegovu volju, a ti ipak ne primijeniš ništa od toga, nećeš ništa ni zadobiti. Kad primjenjuješ Božje riječi, i dalje bi Mu se trebao moći moliti, a kad se naslađuješ Njegovim riječima, trebao bi doći pred Njega, tražiti i biti pun povjerenja u Njega, bez traga osjećaja obeshrabrenosti ili hladnoće. Oni koji ne primjenjuju Božje riječi puni su energije na okupljanjima, ali padaju u tamu kad se vrate kući. Ima i onih koji se čak i ne žele okupljati. Dakle, moraš jasno vidjeti koja je dužnost koju ljudi trebaju ispuniti. Ti možda i ne znaš što je doista Božja volja, ali možeš ispuniti svoju dužnost, možeš se moliti kad je to potrebno, možeš primijeniti istinu kad je to potrebno i možeš činiti ono što ljudi trebaju činiti. Možeš se pridržavati svoje prvotne vizije. Tako ćeš moći prihvatiti sljedeći korak Božjeg djela. Kad Bog djeluje na skriven način, problem je ako ne tragaš. Kad On govori i propovijeda tijekom sabora, ti poletno slušaš, ali kad ne govori, nedostaje ti energije i povlačiš se. Kakva se osoba ponaša na ovakav način? To je netko tko prati krdo. Nema stav, nema svjedočanstvo, nema viziju! Većina ljudi je takva. Ako nastaviš tim putem, kad jednog dana naiđeš na veliku kušnju, bit ćeš kažnjen. U Božjem procesu usavršavanja ljudi veoma je važno imati stav. Ako ne sumnjaš ni u jedan korak Božjeg djela, ako ispunjavaš čovjekovu dužnost, ako se iskreno pridržavaš onoga što ti je Bog dao da primijeniš, to jest ako se sjećaš Božjih poticaja i bez obzira na to što On čini u današnje vrijeme ne zaboraviš Njegove prijekore, ako ne sumnjaš u Njegovo djelo, zadržavaš svoj stav, pridržavaš se svojeg svjedočanstva i pobjeđuješ na svakom koraku puta, onda će te na kraju Bog usavršiti i pretvoriti u pobjednika. Ako možeš biti postojan u svakom koraku Božjih kušnji te ako i dalje možeš biti postojan na samom kraju, onda si pobjednik, ti si netko koga je Bog usavršio. Ako ne možeš biti postojan u svojim trenutnim kušnjama, onda će u budućnosti to postati još teže. Ako se podvrgneš samo beznačajnoj količini patnje i ne tražiš istinu, onda na kraju nećeš dobiti ništa. Ostat ćeš praznih ruku. Ima ljudi koji odustanu od traganja kad vide da Bog ne govori, a njihovo srce se raspline. Zar takva osoba nije bezumna? Takvi ljudi ne posjeduju stvarnost. Kad Bog govori, oni uvijek trčkaraju uokolo, izvana djeluju zauzeto i poletno, ali sada kad On više ne govori, prestaju tražiti. Takva osoba nema budućnost. Tijekom pročišćenja moraš ući s pozitivnom perspektivom i naučiti lekcije koje trebaš naučiti; kad se moliš Bogu i čitaš Njegovu riječ, trebaš svoje stanje uspoređivati s njom, otkriti svoje nedostatke i otkriti da još uvijek trebaš naučiti mnogo lekcija. Što više iskreno tražiš dok prolaziš kroz pročišćenje, više ćeš sebe smatrati neodgovarajućim. Kad prolaziš kroz pročišćenje, postoji mnogo problema s kojima se susrećeš; ne možeš ih jasno vidjeti, žališ se, otkrivaš vlastito tijelo – samo tako možeš otkriti da u sebi imaš previše iskvarene naravi.

Ljudima nedostaje kvaliteta kova i daleko su ispod Božjih standarda, a možda će im u budućnosti biti još potrebnije povjerenje kako bi hodili ovim putem. Božje djelo u posljednjim danima zahtijeva ogromno povjerenje, povjerenje čak veće i od Jobova. Bez povjerenja ljudi neće moći nastaviti stjecati iskustvo niti će ih Bog moći usavršiti. Kada dođe dan velikih kušnji, bit će ljudi koji će napuštati crkve – neki ovdje, neki ondje. Bit će nekih koji su dotad bili prilično dobri u svojoj potrazi i neće biti jasno zašto više ne vjeruju. I dogodit će se mnoge stvari koje nećeš razumjeti, a Bog neće otkrivati znakove ili čudesna djela niti će učiniti nešto natprirodno. Cilj je toga vidjeti možeš li biti postojan – Bog koristi činjenice da pročisti ljude. Još nisi mnogo propatio. U budućnosti, kad dođu velike kušnje, bit će mjesta u kojima će svi do jednog napustiti crkvu, a oni s kojima si imao dobar odnos otići će i napustiti svoju vjeru. Hoćeš li onda moći biti postojan? Kušnje s kojima si se dosad suočavao bile su manje, a ti si ih vjerojatno mogao izdržati. Ovaj korak uključuje pročišćenje i usavršavanje samo riječima. U sljedećem koraku činjenice će te sustići da te pročiste, a onda ćeš biti u opasnosti. Jednom kad postane stvarno ozbiljno, Bog će ti savjetovati da što prije odeš, a religiozni ljudi pokušat će te namamiti da kreneš s njima. Cilj je toga vidjeti možeš li nastaviti tim putem, a sve su to kušnje. Trenutačne kušnje su male, ali doći će dan kad u nekim domovima roditelji više neće vjerovati, a u nekima djeca više neće vjerovati. Hoćeš li moći nastaviti? Što dalje ideš, to će tvoje kušnje biti veće. Bog obavlja Svoje djelo pročišćenja ljudi u skladu s njihovim potrebama i njihovim rastom. U fazi Božjeg usavršavanja ljudskog roda nemoguće je da će broj ljudi nastaviti rasti – on će se samo smanjivati. Ljudi samo kroz ova pročišćenja mogu biti usavršeni. Možeš li izdržati obračune, ispravljanje, testiranje, grdnju, prokletstvo? Kad vidiš crkvu u posebno dobroj situaciji, gdje sve sestre i braća tragaju s velikom poletom, osjećaš se ohrabreno. Kad dođe dan u kojem će svi oni otići, neki od njih više neće vjerovati, neki će otići za poslom ili brakom, a neki će pristupiti religiji; hoćeš li onda moći biti postojan? Hoćeš li moći ostati nepromijenjen iznutra? Božje usavršavanje ljudi nije tako jednostavna stvar! On koristi mnoge stvari da pročisti ljude. Ljudi to vide kao metode, ali u prvotnoj Božjoj namjeri to uopće nisu metode, već činjenice. Naposljetku, kad On pročisti ljude do određene točke i oni više ne budu imali nikakvih pritužbi, ova faza Njegova djela bit će upotpunjena. Veliko djelo Duha Svetoga je usavršiti te, a kad On ne djeluje i skriva se, to je još više u cilju tvojeg usavršavanja, a posebno se tako može vidjeti gaje li ljudi ljubav prema Bogu, imaju li istinsko povjerenje u Njega. Kad Bog govori jasno, nema potrebe tragati; samo kad je skriven, trebaš tragati i osjetiti svoj put kojim ćeš ići. Trebao bi moći ispuniti dužnost stvorenog bića i bez obzira na to što tvoj budući ishod i tvoje odredište mogu biti, trebao bi moći tražiti znanje i ljubav prema Bogu tijekom godina u kojima si živ, i bez obzira na to kako se Bog odnosi prema tebi, trebao bi moći izbjeći da se žališ. Postoji jedan uvjet da Duh Sveti djeluje u ljudima. Moraju osjećati žeđ i tragati, ali ne smiju biti bezdušni ili sumnjati u Božje postupke, i moraju se moći pridržavati svoje dužnosti u svakom trenutku; samo tako mogu zadobiti djelo Duha Svetoga. U svakom koraku Božjeg djela od ljudi se traži ogromno povjerenje i dolazak pred Boga da bi se tragalo – samo putem iskustva ljudi mogu otkriti koliko je Bog drag i kako Duh Sveti djeluje u ljudima. Ako ne doživiš, ako ne osjetiš svoj put kroz to, ako ne tragaš, onda nećeš dobiti ništa. Moraš osjetiti svoj put kroz vlastita iskustva, i samo kroz takva iskustva možeš vidjeti Božja djela i prepoznati Njegovu čudesnost i nedokučivost.

Prethodno: Upozorenje onima koji ne primjenjuju istinu

Sljedeće: Jesi li ti netko tko je oživio?

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera