4. poglavlje

Cijeli Moj narod koji služi preda Mnom treba se prisjetiti prošlosti: je li vaša ljubav prema Meni bila ukaljana nečistoćom? Je li vaša odanost Meni bila čista i usrdna? Je li vaša spoznaja o Meni bila istinita? Koliko Sam mjesta zauzimao u vašim srcima? Jesam li vam u potpunosti ispunio srca? U kojoj mjeri su se Moje riječi ostvarile u vama? Ne smatrajte Me budalom! Ove stvari su Mi savršeno jasne! Danas, kad se izgovara glas Mojeg spasenja, je li vaša ljubav prema Meni u izvjesnoj mjeri porasla? Je li postao čist dio vaše odanosti Meni? Je li se produbila vaša spoznaja o Meni? Jesu li pohvale izrečene u prošlosti postavile čvrst temelj za vašu spoznaju danas? Koliki dio vas zauzima Moj Duh? Koliko mjesta Moja slika zauzima u vama? Jeste li u potpunosti shvatili Moje izjave? Osjećate li doista kako nemate gdje sakriti svoju sramotu? Vjerujete li da niste podobni biti Moj narod? Ako niste nimalo svjesni prethodno navedenih pitanja, to onda pokazuje kako lovite u mutnom, da ste prisutni tek kako biste ispunili broj i da ćete u vrijeme koje sam Ja predodredio zasigurno biti izgnani i po drugi put bačeni u bezdan. Ovo su Moje riječi upozorenja, a svakog tko ih olako shvaća zadesit će Moj sud i, u određeno vrijeme, suočit će se s propašću. Zar nije tako? Moram li vam i dalje navoditi primjere kako bih ovo ilustrirao? Moram li govoriti jasnije kako bih vam naveo primjer? Od vremena postanja sve do danas, mnogi su se ljudi oglušili o Moje riječi, pa su zbog toga uklonjeni i izgnani iz Mojeg toka oporavka; na kraju, njihova tijela propadaju a njihov duh biva bačen u podzemlje, pa su čak i danas podvrgnuti strogoj kazni. Mnogi ljudi slijedili su Moje riječi, ali su išli protiv Mojeg prosvjetljenja i osvjetljenja te sam ih zbog toga odbacio; pali su pod vlast Sotone i postali jedni od onih koji Mi se protive. (Danas, svi oni koji Mi se izravno opiru samo se površno pridržavaju Mojih riječi, dok se oglušuju o njihovu bit.) Bilo je mnogo i onih koji su samo slušali riječi koje Sam jučer izgovorio, koji su se držali „smeća” prošlosti, a nisu cijenili „proizvod” današnjeg dana. Ove ljude ne samo da je Sotona zarobio, već su postali vječni grešnici, postali su Moji neprijatelji i izravno Mi se suprotstavljaju. Takvi ljudi jesu predmet Mojeg suda na vrhuncu Mojeg gnjeva, a danas su još uvijek slijepi, i dalje su unutar mračnih tamnica (odnosno, takvi su ljudi truli, obamrli leševi kojima upravlja Sotona; budući da Sam njihove oči prekrio velom, kažem da su slijepi). Za vaše potrebe bilo bi dobro navesti primjer, kako biste iz njega mogli izvući pouku:

Na spomen Pavla, pomislit ćete na njegovu prošlost i na neke priče o njemu koje su netočne i u suprotnosti sa stvarnošću. Od malena su ga podučavali roditelji i primio je Moj život, a kao rezultat Mojeg predodređenja posjedovao je kov kakav Ja zahtijevam. S 19 godina čitao je razne knjige o životu; zbog toga ne trebam iznositi pojedinosti o tome kako je, zahvaljujući svojem kovu i zahvaljujući Mojem prosvjetljenju i osvjetljenju, mogao ne samo s razumijevanjem govoriti o duhovnim stvarima, već je mogao dokučiti i Moje namjere. Naravno, ovime se ne isključuje spoj unutarnjih i vanjskih faktora. Međutim, njegova jedina nesavršenost bila je u tomu što je, zbog vlastitih talenata, često bio slatkorječiv i hvalisav. Shodno tomu, zbog svoje neposlušnosti, čiji je jedan dio neposredno predstavljao arkanđela, kad Sam se prvi put utjelovio, uložio je sve napore ne bi li Mi prkosio. Bio je jedan od onih koji ne spoznaju Moje riječi, a Mojeg je mjesta u njegovu srcu već bilo nestalo. Takvi se ljudi izravno suprotstavljaju Mojem božanstvu i Ja na njih udaram; a jedino se na samom kraju klanjaju i priznaju svoje grijehe. Otuda, nakon što sam iskoristio njegove vrline – što znači da nakon što je netko vrijeme radio za Mene – još se jednom vratio svojim starim navikama i, premda se nije izravno oglušio o Moje riječi, oglušio se o Moje unutrašnje vodstvo i prosvjetljenje, čime je sve ono što je bio uradio u prošlosti postalo uzaludno; drugim riječima, kruna slave o kojoj je govorio pretvorila se u prazne riječi, u proizvod njegove vlastite mašte, jer je čak i danas on i dalje podvrgnut Mojem sudu u zatočeništvu Mojih okova.

Iz prethodnog primjera može se vidjeti da tko god Mi se suprotstavlja (protiveći se ne samo Mojem tjelesnom jastvu već i, što je još važnije, Mojim riječima i Mojem Duhu – odnosno, Mojem božanstvu), dobit će Moj sud u svojem tijelu. Kad te Moj Duh napusti, strmoglavit ćeš se ravno u podzemlje. A premda je tvoje tijelo od krvi i mesa na zemlji, ti si poput nekog tko pati od duševne bolesti: izgubio si razum i istog časa osjećaš se poput leša, u toj mjeri da Me preklinješ da te bez odlaganja riješim tvojeg tijela. Većina vas koji posjeduju duh duboko razumiju ove okolnosti, pa ne moram navoditi dodatne pojedinosti. U prošlosti, kad Sam djelovao u normalnoj ljudskosti, većina ljudi se već odmjerila spram Mojeg gnjeva i veličanstva, i već je donekle spoznavala Moju mudrost i narav. Danas, govorim i djelujem izravno u božanstvu, i još uvijek postoje određeni ljudi koji će rođenim očima vidjeti Moj gnjev i sud; štoviše, glavni zadatak drugog dijela doba suda je učiniti da sav Moj narod izravno spozna Moja djela u tijelu i da svi izravno vidite Moju narav. Budući da sam u tijelu, ipak imam obzira prema vašim slabostima. Nadam se da se prema svojem duhu, duši i tijelu ne odnosite kao prema igračkama, nepromišljeno ih posvećujući Sotoni. Bolje je čuvati sve što imate, ne odnoseći se prema tome kao da je u pitanju igrarija, jer se takve stvari tiču vaše sudbine. Možete li zaista shvatiti pravo značenje Mojih riječi? Jeste li doista kadri biti obzirni prema Mojim istinskim osjećajima?

Jeste li spremni uživati u Mojim blagoslovima na zemlji, blagoslovima sličnima onima na nebu? Jeste li spremni kao najvrednije i najsmislenije stvari u svojem životu čuvati to što Me razumijete, uživate u Mojim riječima i spoznajete Me? Jeste li doista u stanju potpuno Mi se pokoriti, ne razmišljajući o vlastitoj budućnosti? Možete li zaista dopustiti sebi da vas Ja usmrtim i vodim kao ovce? Ima li među vama uopće onih koji su kadri postići takvo što? Je li moguće da su svi koje Sam prihvatio i koji su dobili Moja obećanja oni koji dobivaju Moje blagoslove? Jeste li iz ovih riječi išta razumjeli? Ako vas iskušam, možete li se doista predati Mojem usmjeravanju i, usred ovih kušnji, tražiti Moje namjere i sagledati Moje srce? Nije mi želja da umiješ govoriti mnoge dirljive riječi ili pričati mnoge uzbudljive priče; tražim da budeš u stanju dobro posvjedočiti o Meni i da možeš potpuno i duboko ući u stvarnost. Da ne govorim izravno, bi li se mogao odreći svega oko sebe i dopustiti da te Ja koristim? Zar to nije stvarnost koju Ja zahtijevam? Tko je sposoban dokučiti značenje Mojih riječi? Ipak, tražim da se više ne opterećujete sumnjama, da budete proaktivni u svojem ulasku i da dokučite bit Mojih riječi. Time će se spriječiti pogrešno razumijevanje Mojih riječi, te da vam Moje značenje bude nejasno i da tako prekršite Moje upravne odluke. Nadam se da ćete u Mojim riječima dokučiti Moje namjere prema vama. Ne razmišljajte više o vlastitoj budućnosti i postupajte onako kako ste odlučili preda Mnom kako biste se pokorili Božjim određenjima u svim stvarima. Svi oni koji stoje u Mojem domaćinstvu trebaju činiti najviše što mogu; posljednjem segmentu Mojeg djela na zemlji trebaš ponuditi najbolje od sebe. Jesi li doista spreman takve stvari provesti u djelo?

23. veljače 1992.

Prethodno: 1. poglavlje

Sljedeće: 5. poglavlje

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera