Što znaš o vjeri?

U čovjeku postoji samo nesigurna riječ vjere, ali čovjek ne zna od čega se vjera sastoji, a još manje zašto je ima. Čovjek premalo toga razumije i čovjeku kao takvom mnogo toga nedostaje; njegova vjera u Mene može biti samo bezumna i neuka. Iako ne zna što je vjera, niti zašto vjeruje u Mene, on i dalje opsesivno vjeruje u Mene. Od čovjeka tražim ne samo da Me opsesivno ovako doziva ili površno vjeruje u Mene, jer Ja obavljam djelo kako bi Me čovjek vidio i upoznao, a ne samo kako bih ga impresionirao i da bi Me on vidio u novom svjetlu. Jednom sam manifestirao mnoge znakove i čudesna djela i izveo mnoga čuda i Izraelci onog vremena iskazali su Mi ogromno divljenje i poštovanje zbog Moje iznimne sposobnosti liječenja bolesnih i istjerivanja demona. U to vrijeme, Židovi su smatrali Moje iscjeliteljske moći izuzetno umješnima, izvanrednima – i zbog mnogih Mojih djela, svi su Me poštovali i osjećali veliko divljenje prema svim Mojim moćima. Stoga su Me u stopu slijedili svi koji su Me vidjeli kako činim čuda, tako da su Me tisuće okruživale da bi vidjele kako liječim bolesne. Napravio sam toliko znakova i čudesnih djela, a ljudi su Me ipak vidjeli samo kao vještog iscjelitelja; izgovorio sam i mnoge riječi prenoseći znanje ljudima tog vremena, a oni su Me ipak samo smatrali učiteljem koji je bolji od Svojih učenika. Čak i danas, nakon što su ljudi vidjeli povijesne zapise o Mojemu djelu i dalje stoji njihovo tumačenje da sam Ja veliki iscjelitelj koji liječi bolesne i da sam učitelj neukima i oni su Me definirali kao milostivog Gospodina Isusa Krista. Oni koji tumače svete spise možda su nadmašili Moje umijeće liječenja, a sad možda ima i učenika koji su nadišli svojega učitelja, a ipak takvi uglednici, čija su imena poznata širom svijeta, smatraju me jedva dostojnim da budem i obični liječnik. Moja su djela brojnija od zrna pijeska na plažama i Moja mudrost nadmašuje sve sinove Salomonove, a ipak Me ljudi smatraju beznačajnim iscjeliteljem i nepoznatim učiteljem ljudi. Toliko njih vjeruje u Mene samo zato da bih ih mogao izliječiti. Toliko njih vjeruje u Mene samo zato da bih Svojim moćima istjerao nečiste duhove iz njihovih tijela i toliko njih vjeruje u Mene samo da bi primili mir i radost od Mene. Toliko njih vjeruje u Mene samo da bi mogli tražiti veće materijalno bogatstvo. Toliko njih vjeruje u Mene samo da bi proveli ovaj život u miru i da bi bili sigurni i zdravi u svijetu koji dolazi. Toliko njih vjeruje u Mene da bi izbjegli patnju pakla i primili blagoslove neba. Toliko njih vjeruje u Mene samo zbog privremene utjehe, ali ipak ne žele ništa dobiti u svijetu koji dolazi. Kad sam spustio Svoj gnjev na čovjeka i oduzeo mu svu radost i mir koje je nekad imao, čovjek je postao sumnjičav. Kad sam čovjeku pružio patnju pakla i uzeo natrag blagoslove neba, čovjekov sram pretvorio se u gnjev. Kad Me čovjek zamolio da ga izliječim, nisam obraćao pažnju na njega i osjećao sam odvratnost prema njemu; čovjek je otišao od Mene kako bi se izvještio u zloj medicini i čarobnjaštvu. Kad sam čovjeku oduzeo sve što je zahtijevao od Mene svi su nestali bez traga. Stoga kažem da čovjek vjeruje u Mene jer sam odveć milostiv i previše toga može dobiti. Židovi su vjerovali u Mene zbog Moje milosti i slijedili Me kamo god sam išao. Ove neznalice s ograničenim znanjem i iskustvom tražile su samo znakove i čudesna djela koja sam pokazivao. Smatrali su Me glavom doma židovskog koja je mogla činiti najveća čuda. I kad sam izgnao demone iz ljudi, nastala je velika rasprava među njima: govorili su da sam Ja Ilija, da sam Mojsije, da sam Ja najstariji od svih proroka, da sam najveći od svih iscjelitelja. Osim što sam rekao da sam Ja život, put i istina, nitko nije mogao spoznati Moje biće ili Moj identitet. Osim što sam rekao da je nebo mjesto gdje živi Moj Otac, nitko nije znao da sam Ja Sin Božji i da sam i Sâm Bog. Osim što sam rekao da ću donijeti otkupljenje čitavom ljudskom rodu i okajati ljudski rod, nitko nije znao da sam Ja Otkupitelj ljudskog roda i da su Me ljudi poznavali samo kao dobronamjernog i suosjećajnog čovjeka. I osim što sam bio u stanju objasniti sve o Sebi, nitko Me nije poznavao i nitko nije vjerovao da sam Ja Sin živog Boga. Takva je vjera ljudi u Mene i takav je način na koji Me pokušavaju prevariti. Kako bi mogli svjedočiti o Meni kad gaje takva mišljenja o Meni?

Ljudi vjeruju u Mene, ali nisu u stanju svjedočiti o Meni, niti mogu svjedočiti o Meni prije nego što im se obznanim. Ljudi samo vide da sam superioran stvorenjima i svim svetim ljudima i vide da djelo koje Ja obavljam ljudi ne mogu obavljati. Stoga, od Židova do ljudi današnjice, svi koji svjedoče Mojim veličanstvenim djelima prema Meni osjećaju samo radoznalost i nijedna usta nekog stvorenja nisu bila u stanju svjedočiti o Meni. Samo je Moj Otac svjedočio o Meni i otvorio Mi put među svim stvorenjima; da nije to učinio, bez obzira na to kako bih djelovao, čovjek nikad ne bi znao da sam Ja Gospodar stvaranja, jer čovjek umije samo uzimati od Mene i nema vjere u Mene na temelju ishoda mojih djela. Čovjek Me poznaje samo zato što sam nevin i ni u kojem slučaju grešnik, zato što mogu objasniti mnoga otajstva, zato što sam iznad mnoštva ili zato što je čovjek mnogo profitirao od Mene, ali malo tko vjeruje da sam Ja Gospodar stvaranja. Zato kažem da čovjek ne zna zašto vjeruje u Mene; ne poznaje svrhu ili značaj vjere u Mene. Stvarnost čovjeka je manjkava, takva da je jedva sposoban svjedočiti o Meni. Premalo istinske vjere imate i premalo toga ste dobili, tako da imate premalo svjedočanstava. Povrh toga, vi premalo toga razumijete i previše toga vam nedostaje, tako da ste jedva podobni svjedočiti Mojim djelima. Uistinu ste odlučni, ali jeste li sigurni da ćete moći uspješno svjedočiti o Božjoj biti? Ono što ste iskusili i vidjeli nadilazi ono što su sveci i proroci svih doba iskusili i vidjeli, ali jeste li u stanju dati svjedočanstvo veće od riječi ovih svetaca i proroka iz prošlosti? Ono što vam sada darujem nadmašuje Mojsija i zasjenjuje Davida, pa isto tako tražim da vaše svjedočanstvo nadmaši Mojsija i da vaše riječi budu veće od Davida. Dajem vam stostruko, pa i Ja vas molim da Mi uzvratite istom mjerom. Morate znati da sam Ja Onaj koji daruje život ljudskom rodu i da ste vi ti koji primate život od Mene i koji morate svjedočiti o Meni. Ovo je vaša dužnost koju vam šaljem i koju trebate izvršiti za Mene. Svu slavu Svoju darovao sam vama, darovao sam vam život koji izabrani narod, Izraelci, nikad nisu primili. Po pravdi, vi trebate svjedočiti o Meni, posvetiti Mi svoju mladost i položiti svoj život. Kome god podarim slavu Svoju, svjedočit će o Meni i dat će život svoj za Mene. To sam davno odredio. Vaša je sreća što vam darujem Svoju slavu i vaša je dužnost svjedočiti za Moju slavu. Kad biste vjerovali u Mene samo zbog blagoslova, onda bi Moje djelo bilo gotovo beznačajno, a vi ne biste izvršili svoju dužnost. Izraelci su vidjeli samo Moju milost, ljubav i veličinu i Židovi su bili svjedoci samo Mojega strpljenja i otkupljenja. Oni su vidjeli vrlo, vrlo malo djela Mojega Duha, do te mjere da su razumjeli samo desettisućiti dio onoga što ste vi čuli i vidjeli. Ono što ste vidjeli nadilazi čak i njihove vjerske poglavare. Istine koje danas razumijete nadilaze njihove; ono što ste danas vidjeli nadilazi ono što je viđeno u Doba zakona, kao i u Doba milosti, a ono što ste vi doživjeli nadilazi čak i Mojsija i Iliju. Jer su Izraelci razumjeli samo zakon Jahvin i vidjeli samo Jahvina leđa; ono što su Židovi razumjeli bilo je samo otkupljenje Kristovo, ono što su primili bila je samo milost koju je Isus darovao, a ono što su vidjeli bio je samo Isusov lik u židovskom domu. Ono što vi vidite danas jest slava Jahvina, otkupljenje Isusovo i sva Moja djela današnjih dana. Dakle, čuli ste i riječi Mojega Duha, shvatili Moju mudrost, spoznali Moje čudesno djelo i upoznali Moju narav. Također sam vam svima rekao za Moj plan upravljanja. Ono što ste vidjeli nije samo blagi i milostivi Bog, nego Bog ispunjen pravednošću. Vidjeli ste Moje čudesno djelo i znate da sam ispunjen veličanstvom i gnjevom. Štoviše, znate da sam jednom spustio Svoj gnjev na dom Izraelov i da je danas stigao do vas. Vi bolje razumijete Moja otajstva na nebu nego Izaija i Ivan; vi imate više znanja o Mojoj divoti i časnosti nego svi sveci prošlih doba. Ono što ste primili nije samo Moja istina, Moj put i Moj život, već vizija i otkrivenje veće od Ivanovog. Vi razumijete mnogo više otajstava i također ste ugledali Moje pravo lice; vi ste prihvatili više od Mojega suda i znate više o Mojoj pravednoj naravi. Dakle, iako ste rođeni u posljednjim danima, vi imate znanje o onome što je bilo u prošlosti, a također ste iskusili stvari današnjice, i sve sam to učinio Ja osobno. Od vas ne tražim previše, jer sam vam dao mnogo, a vi ste vidjeli mnogo toga u Meni. Zato vas molim da svjedočite o Meni svecima minulih vremena i to je jedina želja Mojega srca.

Moj Otac je bio onaj koji je prvi svjedočio o Meni, ali Ja želim veću slavu i da riječi svjedočenja dođu iz usta stvorenih bića – tako da vam dajem sve Svoje kako biste ispunili svoju dužnost, tako da se Moje djelo među ljudima može završiti. Vi trebate razumjeti zašto vjerujete u Mene; ako samo želite biti Mojim učenikom ili Mojim pacijentom ili postati jednim od Mojih svetaca na nebu, onda će to što Me slijedite biti besmisleno. Slijediti Me na takav način predstavljalo bi uzaludan gubitak energije; imati takvu vrstu vjere u Mene bilo bi samo traćenje vaših dana, traćenje vaše mladosti. I na kraju ne biste dobili ništa. Nije li to jalov posao? Odavno sam otišao od Židova i više nisam ni iscjelitelj ni lijek čovjeku. Ja više nisam tegleća marva čovjeku da Me tjera ili kolje kad god poželi, nego sam došao među ljude suditi čovjeku i grditi ga, kako bi Me čovjek upoznao. Trebao bi znati da sam jednom učinio djelo otkupljenja; bio sam jednom Isus, ali nisam mogao zauvijek ostati Isus, baš kao što sam jednom bio Jahve, ali kasnije postao Isus. Ja sam Bog ljudskog roda, Gospodar stvaranja, ali ne mogu zauvijek ostati Isus ili Jahve. Bio sam ono što čovjek smatra iscjeliteljem, ali ne može se reći da je Bog ljudskom rodu samo iscjelitelj. Stoga, zastarjelim načinima vjerovanja u Mene nećeš postići ništa. Bez obzira na to kako Me danas hvališ: „Kako je Bog pun ljubavi prema čovjeku; On me liječi i daje mi blagoslove, mir i radost. Koliko je Bog dobar prema čovjeku; ako samo vjerujemo u Njega, onda ne moramo brinuti o novcu i bogatstvu…”, Ja i dalje ne mogu prekinuti Svoje prvobitno djelo. Ako danas vjeruješ u Mene, primit ćeš samo Moju slavu i bit ćeš dostojan svjedočiti o Meni, a sve ostalo će biti manje važno. To ti mora biti jasno.

Znaš li doista zašto vjeruješ u mene? Znaš li doista svrhu i značaj Mojega djela? Znaš li doista svoju dužnost? Znaš li doista Moje svjedočanstvo? Ako samo vjeruješ u Mene, a nema ni traga ni glasa od Moje slave ili svjedočenja u tebi, onda sam te odavno izgnao. Što se tiče onih koji sve znaju, oni su Mi još veći trn u oku, a u Mojoj kući oni nisu ništa drugo do li zapreke na Mojemu putu, oni su kukolj koji će u potpunosti biti iskorijenjen u Mojemu djelu, oni su beskorisni, oni su bezvrijedni i Ja ih odavno prezirem. Moj gnjev često pogađa sve one koji su lišeni svjedočanstva i Moja batina ih nikad ne zaboravlja. Odavno sam ih predao u ruke Zloga; oni su lišeni Mojih blagoslova. A kad osvane taj dan, grdnja će njihova biti bolnija od grdnje bezumnih žena. Danas činim samo ono što Mi je dužnost činiti; svu ću pšenicu svezati u snopove, zajedno s onim kukoljem. To je Moje djelo danas. Sav će se kukolj pročistiti u vrijeme Mojega pročišćenja, pa će se pšenično zrno skupiti u žitnici, a odstranjeni kukolj će se naći u ognju da sagori u prah. Moja je zadaća ljude svezati u snopove; to jest, potpuno ih osvojiti. Onda ću početi s pročišćavanjem i razotkrivanjem kraja svih ljudi. I zato trebaš znati kako bi Mi sad trebao udovoljiti i krenuti pravim putem u svojoj vjeri u Mene. Ja sad želim tvoju odanost i poslušnost, tvoju ljubav i svjedočenje. Čak i ako u ovom trenutku ne znaš što je svjedočanstvo ili što je ljubav, trebaš Mi donijeti sve svoje i predati Mi jedino blago koje imaš: svoju odanost i poslušnost. Ti trebaš znati da svjedočanstvo o Mojoj pobjedi nad Sotonom leži u odanosti i poslušnosti čovjeka, kao i svjedočanstvo o Mojem potpunom osvajanju čovjeka. Dužnost tvoje vjere u Mene jest svjedočiti o Meni, biti odan Meni i nikom drugom i biti poslušan do kraja. Prije no što započnem sljedeći korak u Svojemu djelu, kako ćeš svjedočiti o Meni? Kako ćeš Mi biti odan i poslušan? Posvećuješ li svu svoju odanost svojoj ulozi ili ćeš naprosto odustati? Bi li se radije pokorio svakoj Mojoj zamisli (makar to bila smrt ili propast) ili bi na pola puta pobjegao kako bi izbjegao Moju grdnju? Grdim te da bi svjedočio o Meni i bio Mi odan i poslušan. Štoviše, grdnja u ovom trenutku služi da se pokrene sljedeći korak Mojega djela i da se dopusti da djelo nesmetano napreduje. Stoga te potičem da budeš mudar i da se prema svojemu životu i prema značaju svojega postojanja ne odnosiš kao prema bezvrijednom pijesku. Znaš li točno što će Moje buduće djelo postati? Znaš li kako ću raditi u danima koji dolaze i kako će se odvijati Moje djelo? Ti trebaš poznavati značaj svog iskustva s Mojim djelom, i štoviše, značaj svoje vjere u Mene. Učinio sam toliko toga; kako sam mogao odustati na pola puta, kao što si pomislio? Obavio sam tako obimno djelo; kako bih ga samo mogao uništiti? Doista, došao sam ovo doba privesti kraju. To je istina, ali osim toga moraš znati da započinjem novo doba, započinjem novo djelo i, iznad svega, širim evanđelje kraljevstva. Dakle, ti trebaš znati da se sadašnje djelo tiče samo početka jednog doba i postavljanja temelja za širenje evanđelja u vremenu koje dolazi te privođenja tog doba kraju u budućnosti. Moj posao nije tako jednostavan kao što misliš, niti je beskoristan ili besmislen kao što možda vjeruješ. Zato ti moram još jednom reći: trebaš dati svoj život za Moje djelo, i štoviše, trebaš se posvetiti Mojoj slavi. Dugo sam žudio da svjedočiš o Meni i još sam više žudio za tim da širiš Moje evanđelje. Ti trebaš razumjeti što je u Mojemu srcu.

Prethodno: Što znači biti stvarna osoba

Sljedeće: Kad se opalo lišće vrati svojim korijenima, požalit ćeš zbog silnog zla koje si počinio

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Postavke

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Pretraži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se s nama preko Messengera