Jeste li čuli glas Božji?

17 April 2023

Svi vjernici u Gospodina željno iščekuju Njegov povratak. Danas ćemo u zajedništvu malo popričati o proročanstvima Gospodina Isusa i prodiskutirati o različitim shvaćanjima Gospodinova povratka. Iako većina ljudi vjeruje da će povratak Gospodina izgledati kao dolazak na oblacima, prema biblijskim proročanstvima Samog Gospodina Isusa On će se vratiti i izgovoriti riječi kao Sin čovječji. Gospodin je u više navrata prorekao dolazak ili pojavu Sina čovječjeg, čiji se dolazak odnosi na pojavu i djelovanje Boga u tijelu. Upravo je ovo najčišće tumačenje i malo je vjerojatno da ćete ga čuti u nekoj crkvi koja pripada službenoj religiji. Dolazak ili pojava Sina čovječjeg veliko je otajstvo, za koje nitko ne bi znao da već nije dočekao Njegovu pojavu i djelo.

U Bibliji ima mnogo proročanstava o povratku Gospodina, ali većina njih potječe od ljudskih bića, poput apostola i proroka, ili od anđela. Ljudi obično navode proročanstva koja potječu od ljudskih bića, te stoga žude vidjeti kako Gospodin javno silazi na oblacima. Ali povratak Gospodina je zapravo najbolje čuvana tajna. Gospodin Isus je rekao: „A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac(Mt 24,36). Budući da nitko, pa čak ni anđeli s neba ni Sin, ne zna kad će nastupiti taj dan ili sat, može li zaista biti točno ijedno biblijsko proročanstvo o povratku Gospodina koje su izrekli ljudi ili anđeli? Naprosto je nemoguće. Dakle, ako želimo dočekati Gospodina, moramo se pridržavati proročanstava Gospodina Isusa. To je naša jedina nada da dočekamo Gospodina. Svi oni koji tvrdoglavo inzistiraju da će Gospodin sići na oblacima svakako će podleći nesreći, uz plač i škrgut zuba. Gospodin Isus je rekao: „Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega(Mt 24,27). „Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci(Lk 17,24–25). „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu… i navješćivat će vam ono što dolazi(Iv 16,12–13). „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom(Otk 3,20). „Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!(Otk 2,7). „Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom(Iv 10,27). Što možemo vidjeti u ovim proročanstvima Gospodina Isusa? Gospodinove riječi jasno nam govore da se On u posljednjim danima vraća kao Sin čovječji. Sin čovječji zapravo je utjelovljenje i prvenstveno će izgovarati riječi, izražavati mnoge istine i povesti izabrani Božji narod da zakorači u sve istine. Kakvo će djelo Gospodin obaviti Svojim dolaskom i izražavanjem istina? On će zasigurno djelo suda obaviti počevši od Božje kuće; djelovat će kako bi u potpunosti spasio čovječanstvo. Pa kako onda možemo dočekati Gospodina? Budući da On dolazi kao Sin čovječji, a Sin čovječji izgleda sasvim obično, bez ičega pretjerano natprirodnog, nitko neće samo na temelju Njegova vanjskog izgleda shvatiti da je to Božja pojava. Ključ je u tome da slušamo riječi Sina čovječjeg i po tome zaključimo je li to Božji glas. Doček Gospodina postiže se tako što ćemo prepoznati Božji glas i otvoriti Mu vrata. Ako On izgovori istine, ali se ljudi ogluše o Njegov glas, nikako Ga neće moći dočekati. To proročanstvo je više puta ponovljeno u Knjizi Otkrivenja: „Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!(Otkrivenje, Poglavlja 2 i 3). Ono se spominje ukupno sedam puta. Prema tome, da bismo dočekali Gospodina, od apsolutno kritične je važnosti da slušamo Božji glas; to je jedini način da Ga dočekamo. Znate li sad što čini ključ dobrodošlice Gospodinu? Da bismo dočekali Gospodina, apsolutno moramo nastojati čuti Božji glas, a ovaj se „glas” odnosi na mnoge istine koje je izrekao Gospodin koji se vratio, na sve istine koje ljudi nikad ranije nisu čuli i na stvari koje nikad nisu zabilježene u Bibliji. Mudre djevice čuju da su sve riječi koje je Sin čovječji izrekao istina, da su sve te riječi Božji glas te obuzete radošću dočekuju Gospodina. Samo Gospodin može izraziti istinu; samo je Gospodin put, istina i život. Svatko tko čuje riječi koje izgovara Sin čovječji, ali ostaje ravnodušan prema njima ili ih odbacuje, ili pak odbija prihvatiti istinu, luda je djevica koju će Gospodin napustiti. Njih će sigurno zadesiti velike nesreće, uz plač i škrgut zuba. U ovom trenutku ljudi iz svijeta religije nisu dočekali Gospodina; naprotiv, podlegli su nesrećama, okrivljujući i poričući Boga, u neprekidnom stanju očaja. Nakon što su čuli Božji glas, oni koji su Božje ovce željno istražuju i tragaju za istinitim putem, što im omogućava da dočekaju Gospodina. Dakle, moramo biti jasni: prilikom povratka Gospodina u posljednjim danima, On se javlja kao Sin čovječji i izražava sve istine, dok ključ našeg traganja za pojavom Gospodina leži u tome da tražimo gdje su sve te istine koje je Gospodin izrekao, da tražimo crkvu u kojoj Bog govori. Kad pronađete istine koje je izrazio Sin čovječji, Božju pojavu i djelo moći ćete pronaći ako slijedite taj glas do njegova izvora. Čim otkrijete da sve istine koje je izrazio Gospodin jesu one koje će pročistiti i spasiti čovječanstvo, prihvatit ćete povratak Gospodina i tada ćete Ga dočekati. To je najbolji i najjednostavniji način da dočekate Gospodina. Nema potrebe stajati i blenuti u nebo niti se uspinjati na vrh neke planine da biste dočekali Gospodina koji se spušta na oblacima, a još manje danonoćno se moliti ili se moliti posteći. Trebate samo bdjeti i čekati te nikad ne mirovati u nastojanju da čujete Božji glas.

Sada se neki od vas možda pitaju: kako da onda prepoznamo da je ono što čujemo Božji glas? Čuti Božji glas zapravo nije nimalo teško. Gospodin Isus je rekao: „O ponoći nasta vika: ‚Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’(Mt 25,6). Svaki put kad čujete da netko svjedoči o Božjoj pojavi i djelu, ili o tome da je On izrekao mnoge istine, odmah se morate pozabaviti time kako biste vidjeli jesu li te riječi, koje je Bog navodno izgovorio, istina ili ne. Ako su istina, trebate ih prihvatiti jer su Božje ovce u stanju čuti Njegov glas. To je nešto što je Bog unaprijed odredio i ne ovisi o tome koliko je neka osoba obrazovana i koliko dobro poznaje Bibliju niti o dubini njezina iskustva. Kako se mi, kao kršćani, osjećamo kad čujemo mnoge riječi koje je Gospodin Isus izgovorio? Čak i ako nemamo nikakvo iskustvo i ne razumijemo Gospodinove riječi, čim ih čujemo, možemo osjetiti da su one istina, da posjeduju autoritet i moć; u stanju smo osjetiti da su one duboke i otajstvene, izvan ljudskog razumijevanja – u tome je uloga nadahnuća i intuicije. Bez obzira možemo li to jasno izraziti ili ne, taj osjećaj je ispravan i dovoljan da pokaže da, ako čovjek ima srce i dušu, može osjetiti moć i autoritet Božjih riječi. Čuti Božji glas upravo tako izgleda. Da zađemo malo dublje u ovo – koje su još karakteristike Božjih riječi? Božje riječi nas opskrbljuju životnim potrepštinama; one otkrivaju otajstva, otpočinju novo doba, dok staro privode kraju. Baš kao što je Gospodin Isus u bilo koje vrijeme mogao izražavati istine i kao pastir ljude na bilo kojem mjestu kao pastir čuvati, pojiti i opskrbljivati, Gospodin je također otkrio otajstva kraljevstva nebeskog, donio čovječanstvu put, „obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko”, započeo Doba milosti, priveo kraju Doba zakona i dovršio djelo spasenja ljudskog roda. To je bilo nešto što nijedno ljudsko biće nije moglo postići. Zar nije tako? Dakle, danas je ovdje Sin čovječji, koji već dugi niz godina izgovara riječi i izražava mnoge istine. Mnogi ljudi su nakon čitanja ovih riječi osjetili da su to izjave Duha Svetoga, Božji glas, i uvjerili se da je ovaj Sin čovječji, koji izražava istine, zapravo Gospodin Isus koji se vratio, da je On utjelovljeni Svemogući Bog. Svemogući Bog je izrazio sve istine potrebne za pročišćenje i spasenje čovječanstva te otključao otajstva Božjeg šesttisućljetnog plana upravljanja i učinio djelo suda, počevši od Božje kuće. On je započeo Doba kraljevstva i priveo kraju Doba milosti. Želite li svi čuti neke od riječi Svemogućeg Boga, čuti glas Božji? Pročitajmo nekoliko odlomaka iz izjava Svemogućeg Boga.

Svemogući Bog kaže: „Nekoć su me zvali Jahve. Zvali su me još i Mesijom, a ljudi su me jedno vrijeme s ljubavlju i štovanjem nazivali Isusom Spasiteljem. Danas, međutim, više nisam ni Jahve ni Isus koje su ljudi poznavali u prošlim vremenima – Ja sam Bog koji se vratio u posljednjim danima, Bog koji će okončati to doba. Ja sam Sâm Bog koji se uzdiže s kraja Zemlje, ispunjen cjelokupnom Svojom naravi i pun autoriteta, časti i slave. Ljudi se nikad nisu bavili Mnome, nikad Me nisu upoznali i uvijek su bili neupućeni u Moju narav. Od stvaranja svijeta do danas, nitko Me nije vidio. To je Bog koji se pojavljuje čovjeku u posljednjim danima, ali je skriven među ljudima. On stanuje među ljudima, istinit i stvaran, kao žarko sunce i ognjeni plamen, ispunjen snagom i prepun vlasti. Nema te osobe niti stvari kojoj se neće suditi po Mojoj riječi, i nema osobe niti stvari koja neće biti ognjem očišćena. Na kraju će svi narodi biti blagoslovljeni zbog Mojih riječi, ali i razbijeni u komade zbog njih. Tako će svi ljudi u posljednjim danima shvatiti da sam ja Spasitelj koji se vratio i da sam Svemogući Bog koji osvaja svo čovječanstvo. I svi će vidjeti da sam nekad bio žrtva za grijeh čovjeka, ali da sam u posljednjim danima postao i plamen sunca koji sve spaljuje, kao i Sunce pravednosti koje sve otkriva. Ovo je Moje djelo u posljednjim danima. Uzeo sam ovo ime i imam ovakvu narav da bi svi ljudi mogli vidjeti da sam ja pravedan Bog, žarko sunce i ognjeni plamen, te da bi se svi klanjali Meni, jedinom istinitom Bogu i da bi mogli vidjeti Moje pravo lice: Ja nisam samo Bog Izraelaca, i nisam samo Otkupitelj; ja sam Bog svih stvorenja na nebesima, zemlji i u morima(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Spasitelj se već vratio na „bijelom oblaku”.). „U cijelom univerzumu činim Svoje djelo, a na Istoku gromoglasni udari čuju se neprestano, tresući sve narode i sve vjeroispovijesti. Moj glas jest ono što je sve ljude dovelo u sadašnjost. Ja činim da svi ljudi budu savladani Mojim glasom, da upadnu u ovaj tok i da se preda Mnom pokore, jer sam odavno cijeloj Zemlji oduzeo slavu Moju i nanovo je objavio na Istoku. Tko ne čezne da vidi slavu Moju? Tko nestrpljivo ne čeka Moj povratak? Tko ne žudi za ponovnom pojavom Mojom? Tko ne vapi za divotom Mojom? Tko ne bi izašao na svjetlo? Tko ne bi gledao u bogatstva Kanaana? Tko ne čezne za povratkom Otkupitelja? Tko ne obožava Njega čija je moć silna? Glas Moj odjeknut će Zemljom. Stat ću pred Moj izabrani narod i govoriti im još riječi. Poput moćnih gromova što potresaju planine i rijeke, Ja Svoje riječi govorim cijelom univerzumu i čovječanstvu. Zato su riječi iz usta Mojih postale čovjekovo blago, i svim ljudima dragocjene su. Munja sijeva od Istoka, pa sve do Zapada. Moje su riječi takve da ih se čovjek nevoljko odriče, a istodobno mu se čine nedokučivima, ali se baš zbog toga još više njima raduje. Svi su ljudi zadovoljni i veseli, slave Moj dolazak jednako kao rođenje djeteta. Posredstvom Mojeg glasa, sve ljude ću dovesti preda Se. Počev od tad, službeno ću stupiti u ljudski rod tako da će Me on početi obožavati. Slavom kojom zračim i riječima iz usta Mojih učinit ću tako da svi ljudi dođu preda Me i vide kako munja sijeva od Istoka i da sam sišao i na ‚Maslinovu goru’ Istoka. Vidjet će da sam već odavno na zemlji, ne više kao židovski Sin već kao Munja Istoka. Jer Ja sam odavno uskrsnuo i napustio ljude, a onda sam se u slavi ponovo pojavio među njima. Ja sam Onaj koji je obožavan bezbroj doba prije sadašnjeg, a Ja sam i dojenče koje je narod Izraela napustio bezbroj doba prije sadašnjeg. Osim toga, Ja sam i preslavni Svemogući Bog sadašnjega doba! Nek’ svi dođu pred prijestolje Moje i vide Moje slavno lice, čuju Moj glas i vide Moja djela. To je potpuna volja Moja – to je kraj i vrhunac Mojeg plana, kao i svrha Mojeg upravljanja: da Me svaki narod obožava, da Me svaki jezik priznaje, da svaki čovjek položi svoju vjeru u Mene, i da svi narodi budu Moji podanici!(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Odjek sedam gromova – proročanstvo širenja evanđelja o kraljevstvu cijelim univerzumom.). „Dok Svoje lice okrećem kako bih se obratio svemiru, cjelokupno čovječanstvo čuje Moj glas, a potom i vidi sva djela koja sam širom svemira obavio. Oni koji se Mojoj volji protive, odnosno, oni koji Mi se djelima ljudskim suprotstavljaju, bit će izloženi Mojem prijekoru. Uzet ću mnogobrojne zvijezde s nebesa i iznova ih napraviti i, zahvaljujući meni, sunce i mjesec će se obnoviti – nebesa više neće biti ono što su bila, a mnoštvo stvari na zemlji bit će obnovljeno. Sve će se dovršiti kroz Moje riječi. Mnoge zemlje unutar svemira bit će ponovo podijeljene i zamijenjene Mojim kraljevstvom, tako da će sadašnje zemlje zauvijek nestati i sve će postati kraljevstvo koje se Meni klanja; sve zemlje svijeta bit će uništene i prestat će postojati. Od svih ljudskih bića u svemiru, svatko tko pripada đavlu bit će istrijebljen, a svatko tko se Sotoni klanja oboren Mojim rasplamsanim ognjem – to jest, osim onih koji idu pravim putem, sve ostalo bit će pretvoreno u prah i pepeo. Kada izgrdim mnoge narode, oni iz svijeta vjere će se, u manjoj ili većoj mjeri, vratiti u Moje kraljevstvo, osvojeni Mojim djelima, jer će oni dotad već vidjeti dolazak Svetoga koji će jahati na bijelom oblaku. Svi će ljudi biti podijeljeni po vrstama i primit će grdnje shodno svojim postupcima. Svi oni koji su ustali protiv Mene stradat će; a što se tiče onih čija djela na zemlji nisu uključivala Mene, oni će, zahvaljujući načinu na koji su se oslobodili, nastaviti postojati na zemlji pod upravom Mojih sinova i Mojeg naroda. Otkrit ću se bezbrojnim narodima i bezbrojnim zemljama, Svojim glasom oglasit ću se na zemlji i objaviti kako je Moje veliko djelo dovršeno, tako da ga cijelo čovječanstvo može vidjeti vlastitim očima(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Božje riječi cijelom svemiru. 26. poglavlje.).

Kako se svi osjećate sada, nakon što ste odslušali neke odlomke iz riječi Svemogućeg Boga? Je li to Božji glas? Doslovno svaka rečenica iz riječi Svemogućeg Boga nosi u sebi moć i autoritet i ljude potresa do srži. Tko bi se osim Boga mogao obratiti cijelom čovječanstvu? Tko bi mogao izraziti Božju volju za spasenjem ljudskog roda? Tko bi mogao unaprijed javno otkriti Božji plan i uređenja Njegova djela u posljednjim danima, kao i ishod i odredište čovječanstva? Tko bi mogao Božje upravne odluke objaviti čitavom svemiru? Osim Boga, nitko drugi ne bi mogao to izvesti. Izjave Svemogućeg Boga, upućene cijelom čovječanstvu, omogućavaju nam da osjetimo autoritet i moć Božjih riječi. Riječi Svemogućeg Boga izjave su koje neposredno potječu od Boga, one su glas Samoga Boga! Uz ove riječi Svemogućeg Boga baš kao da Ga vidimo kako stoji visoko na nebesima, licem okrenut cijelom svijetu i govori. Svemogući Bog se čovječanstvu obraća sa Svojeg položaja Gospodina stvorenja, otkrivajući mu pravednu i veličanstvenu Božju narav, koja neće tolerirati nikakve uvrede. Iako ljudi možda neće razumjeti istine u riječima Svemogućeg Boga niti će ih istinski doživjeti i razumjeti kad ih prvi put čuju, svi oni koji su Božje ovce i dalje će osjećati da je svaka riječ Svemogućeg Boga prepuna moći i autoriteta i bit će sigurni da je to glas Božji, koji dolazi neposredno iz Božjeg Duha. Ovim se ispunjavaju riječi Gospodina Isusa: „Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom(Iv 10,27).

Sada, kad smo čuli Božji glas i vidjeli istine koje je Bog izrazio, kakvo je djelo Bog došao učiniti izražavanjem ovih istina? Došao je učiniti djelo suda u posljednjim danima, što se može dokazati proročanstvima iz usta samog Gospodina Isusa. „Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu da svi časte Sina kao što časte Oca(Iv 5,22). „I ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji(Iv 5,27). „I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan(Iv 12,47–48). „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu… i navješćivat će vam ono što dolazi(Iv 16,12–13). A ne možemo zaboraviti ni poglavlje 4, stih 17 iz Prve Petrove poslanice: „Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega.” Sva su ova proročanstva veoma jasna. Sud u posljednjim danima započet će od Božje kuće i bit će izvršen među svima onima koji su prihvatili djelo Božjeg suda posljednjih dana. Drugim riječima, utjelovljeni Sin čovječji izrazit će mnoge istine na zemlji da bi ljudskom rodu sudio i pročistio ga, usmjeravajući Božji izabrani narod da zakorači u sve istine. Ovo je djelo suda koje Spasitelj obavlja u posljednjim danima, djelo koje je Bog odavno isplanirao. Svemogući Bog, utjelovljeni Sin čovječji, došao je prije dosta vremena i izrazio sve istine zarad pročišćenja i spasenja čovječanstva, uzdrmavši time čitav svijet, uzdrmavši sve religije i vjeroispovijesti. Sve više ljudi obraća pažnju na Božji glas dok traga za istinitim putem i istražuje ga. Svemogući Bog ne samo što nam je razotkrio sva najvažnija otajstva Božjeg šesttisućljetnog plana upravljanja i priopćio nam otajstva istine, poput Božjih ciljeva u upravljanju čovječanstvom, načina na koji On provodi svoje tri faze djela zarad spasenja čovječanstva, otajstva utjelovljenja i istinite priče o onome što se krije iza Biblije, već nam je, štoviše, otkrio i istinu o tome kako je Sotona iskvario čovječanstvo, te istinu o našoj sotonskoj prirodi koja se suprotstavlja Bogu, ukazujući nam na praktični put kojim ćemo odbaciti naše iskvarene naravi i primiti potpuno spasenje. Svemogući Bog je također razotkrio ishod za svaku vrstu ljudi, njihova stvarna konačna odredišta, način na koji će Bog ovo doba privesti kraju i kako će nastati Kristovo kraljevstvo. Otkriveno nam je svako od ovih otajstava istine. Svemogući Bog izgovorio je milijune riječi, a sve te riječi predstavljaju istine koje se koriste zarad suda i pročišćenja ljudskog roda. Ovo je djelo suda koje Bog obavlja u posljednjim danima. To je jedan korak djela u kojem se isključivo putem riječi čovječanstvo temeljito čisti i spašava.

Pa kako onda Svemogući Bog obavlja djelo suda? Pogledajmo što o tome kažu Njegove riječi. Svemogući Bog kaže: „Djelo suda vlastito je djelo Božje, pa ga On prirodno Sam mora obaviti. Čovjek to ne može učiniti umjesto Njega. Budući da je sud upotreba istine za pobjedu nad ljudskim rodom, nema sumnje da bi se Bog još uvijek pojavio u utjelovljenom obliku-da izvrši to djelo među ljudima. To znači da će Krist posljednjih dana istinom učiti ljude širom svijeta i objavit će im sve istine. To je Božje djelo suda(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Krist obavlja djelo suda istinom.). „Djelo Božje u sadašnjem utjelovljenju ima za cilj da Njegovu narav izrazi prvenstveno kroz prijekor i sud. Gradeći na tom temelju On čovjeku donosi više istine i ukazuje mu na postojanje više načina praktičnog djelovanja, čime postiže Svoj cilj osvajanja čovjeka i spašavanja čovjeka od njegove pokvarene naravi. To je pravi razlog Božjeg djela u Doba kraljevstva(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Predgovor.). „Krist posljednjih dana koristi razne istine da poduči čovjeka, da razotkrije njegovu bit te razloži njegove riječi i djela. Te riječi sadrže razne istine, poput čovjekove dužnosti, poslušnosti prema Bogu, odanosti Bogu te načina na koji bi čovjek trebao proživjeti normalnu ljudskost, kao i mudrost i narav Božju, i tome slično. Sve te riječi usmjerene su na čovjekovu bit i njegovu iskvarenu narav. Posebno su riječi koje otkrivaju ljudski prezir prema Bogu izrečene protiv čovjeka kao utjelovljenja Sotone i neprijateljske sile usmjerene protiv Boga. Dok čini djelo suda, Bog čovjekovu prirodu ne razjašnjava jednostavno s nekoliko riječi, već razotkriva, obračunava se i dugoročno podrezuje. Sve te različite metode razotkrivanja, obračunavanja i podrezivanja ne mogu se zamijeniti običnim riječima, već istinom koje je čovjek u potpunosti lišen. Jedino takve metode mogu se nazvati sudom, a samo takvim sudom čovjek može biti podčinjen i potpuno uvjeren po pitanju Boga – štoviše, steći istinsku spoznaju o Bogu. Djelo suda donosi čovjekovo shvaćanje pravog lica Božjeg i istine o svojoj vlastitoj buntovnosti. Djelo suda čovjeku omogućuje da stekne dublje razumijevanje Božje volje, svrhe Božjeg djelovanja te njemu neshvatljivih otajstava. Također, omogućuje mu da prepozna i spozna vlastitu iskvarenu bit i izvore te iskvarenosti, kao i da otkrije ružnoću čovjeka. Svi ti ishodi nastaju djelom suda jer bit toga djela zapravo je djelo otvaranja istine, puta i života Božjeg svima onima koji u Njega vjeruju. To djelo je djelo suda koje Bog čini(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Krist obavlja djelo suda istinom.). Nakon čitanja Božjih riječi trebalo bi vam biti jasno da se djelo Božjeg suda u posljednjim danima prvenstveno obavlja izražavanjem istine te upotrebom istine zarad suda, pročišćenja i spasenja čovječanstva. Drugim riječima, Bog pročišćava iskvarenost čovječanstva izražavajući istinu i obavljajući Svoje djelo suda, spašava i usavršava skupinu ljudi, formirajući skupinu onih koji su svojim srcem i umom jedno sa Bogom: plod Božjeg šesttisućljetnog plana upravljanja. Tu leži žarište djela suda posljednjih dana! Zbog toga Spasitelj, Svemogući Bog, otkako je došao, izražava istine, razotkrivajući i osuđujući svakovrsne iskvarene naravi ljudske. Također, On čisti i preoblikuje naše iskvarene naravi tako što nas je podrezuje i obračunava se s nama, testira nas i pročišćuje; time se rješava osnovni uzrok čovjekove grešnosti, što nam omogućava da potpuno odbacimo grijeh, oslobodimo se Sotonina utjecaja i budemo u stanju podčiniti se Bogu i štovati Ga. Sada su neki ljudi možda pomalo zbunjeni jer ako je, kako oni smatraju, Gospodin Isus već otkupio čovječanstvo, zašto bi onda Spasitelj i dalje morao izražavati istine u posljednjim danima da bi sudio čovječanstvu? Zbog toga što je Gospodin Isus obavio samo djelo otkupljenja, što znači da vjera u Gospodina Isusa donosi oprost grijeha ili opravdanje na osnovu same vjere, koja ljudima omogućava u molitvi doći pred Boga, prisno razgovarati s Njim i uživati u Njegovoj milosti i blagoslovima. Međutim, uloga Gospodina Isusa kao žrtve za grijeh ljudima je omogućila samo oprost grijeha; ona nije mogla otkloniti osnovni problem čovjekove grešnosti. Zbog toga su svi koji su živjeli u Doba milosti priznavali činjenicu da smo mi, i nakon što su čovječanstvu grijesi oprošteni, sve vrijeme nastavili griješiti. Nismo mogli sami sebi pomoći i, ma koliko da smo žudjeli da odbacimo grijeh, nismo to mogli učiniti. Išli smo kroz život tako što smo danju griješili, a noću se ispovijedali. Upravo zato će Gospodin Isus izraziti istinu i obaviti djelo suda posljednjih dana kad ponovo dođe, kako bi potpuno pročistio čovjeka od njegove iskvarene naravi i otklonio osnovni uzrok njegove grešnosti. Tako ljudi mogu biti potpuno i u cijelosti spašeni. Ako ljudi dožive samo otkupljenje od Gospodina Isusa, a da pritom ne iskuse djelo suda posljednjih dana, moći će samo prepoznati koji su njihovi postupci grešni; neće moći uvidjeti osnovni uzrok čovjekove grešnosti. Drugim riječima, ne mogu razumjeti čovjekovu sotonsku prirodu i sotonsku narav, a kamoli ih razriješiti. Problem iskvarene naravi, koja je osnovni uzrok čovjekove grešnosti, može se riješiti jedino iskušenjem djela Božjeg suda. Svemogući Bog kaže: „Prije no što je čovjek otkupljen, u njemu su već bili usađeni mnogi Sotonini otrovi, tako da se u njemu, nakon što ga je Sotona tisućama godina kvario, već ustalila priroda koja se opire Bogu. Čovjekovo otkupljenje se, dakle, nimalo ne razlikuje od otkupa čovjeka po visokoj cijeni, pri kojem, međutim, otrovna priroda u njemu nije eliminirana. Čovjek koji je u toj mjeri oskrnavljen mora biti podvrgnut promjeni prije no što postane dostojan služenja Bogu. Posredstvom djela suda i grdnje, čovjek će u potpunosti spoznati svoju prljavu i iskvarenu bit, te će se moći u cijelosti promijeniti i postati čist. Jedino na taj način čovjek može postati dostojan povratka pred Božje prijestolje. Cjelokupno današnje djelo vrši se da bi se čovjek očistio i promijenio; kroz sud i grdnju riječima, kao i kroz pročišćenje, čovjek se može riješiti svoje iskvarenosti i postati čist. Umjesto da ovu fazu promatramo kao spasenje, prikladnije bi bilo reći da se radi o djelu očišćenja. Ovo je, u stvari, faza pobjede, a ujedno predstavlja i drugu fazu djela spasenja. Kroz sud i grdnju riječju, čovjek dolazi do toga da ga Bog zadobiva, a kroz upotrebu riječi zarad pročišćenja, suda i otkrivanja, u cijelosti se razotkrivaju sve nečistoće, predodžbe, motivi i pojedinačne težnje u čovjekovom srcu. Jer, sve to što za što je čovjek mogao biti otkupljen, a njegovi grijesi oprošteni, može se samo promatrati kao to da se Bog ne sjeća čovjekovih prestupa i da prema njemu ne postupa u skladu s njegovim prijestupima. Ukoliko, međutim, čovjek, koji živi u tijelu od krvi i mesa nije oslobođen grijeha, on samo može nastaviti griješiti, beskrajno razotkrivajući svoju iskvarenu sotonsku narav. Život koji čovjek živi upravo je takav beskrajni ciklus sagrešenja i dobivanja oprosta. Većina ljudi danju griješi samo da bi se uvečer ispovjedila. Na taj način, iako će žrtva za grijeh za čovjeka zauvijek biti djelotvorna, ona ga neće moći izbaviti iz grijeha. Djelo spasenja dovršeno je samo polovično, jer čovjek još uvijek posjeduje iskvarenu narav. (…) Čovjeku nije lako postati svjestan svojih grijeha; on nema načina prepoznati vlastitu, duboko ukorijenjenu prirodu, te se mora osloniti na sud putem riječi da bi to postigao. Jedino će se tako, od tog trenutka, čovjek moći postupno mijenjati(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Otajstvo utjelovljenja (4).). „Iako je obavio mnoga djela među ljudima, Isus je samo dovršio otkupljenje cjelokupnog čovječanstva i postao čovjekova žrtva za grijeh; On čovjeka nije u potpunosti oslobodio njegove pokvarene naravi. Potpuno čovjekovo spasenje od utjecaja Sotone zahtijevalo da Isus postane žrtvom za grijeh i ljudske grijehe ponese na Svojim plećima, ali i da Bog učini još više djela kako bi čovjeka potpuno oslobodio od njegove sotonske pokvarene naravi. I tako se sada, kad su čovjeku grijesi oprošteni, Bog ponovo utjelovio kako bi čovjeka uveo u novo doba i otpočeo djelo prijekora i suda. Ovo je djelo čovjeka uvelo u jedan viši svijet. Svi koji se pokore Njegovoj vlasti uživat će višu istinu i primit će veće blagoslove. Oni će doista živjeti u svjetlosti te zadobiti istinu, put i život(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Predgovor.). Sâm Bog je uzeo tjelesni oblik da bi došao i obavio djelo suda, da bi izrazio mnoge istine te tako razotkriva ljude i sudi im na duže staze. Jedino tako ljudi mogu jasno vidjeti istinu o svojoj iskvarenosti i prepoznati vlastitu prirodu i bit. Putem ovog suda ljudi će također uvidjeti Božju pravednost i svetost, čime će razviti i svoju bogobojaznost. Jedino tako možemo postepeno odbaciti svoju iskvarenu narav i proživjeti u pravom ljudskom obličju. Može se reći da je jedini način da se to postigne taj da utjelovljeni Bog izrazi istine kako bi izvršio djelo suda. Upravo zbog toga su riječi koje Svemogući Bog izgovara, istina koju koristi zarad obavljanja djela suda, tako ključne, tako važne i tako smislene!

Ključ odgovora na pitanje može li vjernik u potpunosti biti spašen i imati dobro odredište leži u pitanju može li dočekati Božju pojavu i djelo. Srž se, kao takva, sastoji u tome može li netko čuti Božji glas ili ne. Svemogući Bog pojavio se u posljednjim danima i djeluje već 30 godina, ali mnogo ljudi i dalje ne traže da čuju Božji glas. Neki ljudi, čitav život vjeruju u Gospodina, ali u poznim godinama još uvijek nisu čuli Božji glas niti dočekali Gospodina. To znači da su odbačeni od Gospodina, a sav njihov trud bio je uzaludan. Zbog toga sposobnost da se čuje Božji glas predstavlja ključ u određivanju toga tko može postići potpuno spasenje i dobiti dobro odredište. Mnogi ljudi čitaju riječi Svemogućeg Boga i priznaju da su one istina, ali ipak ne mogu priznati da je Svemogući Bog zapravo Gospodin koji se vratio. To je zaista šteta, a posljedica je ljudske gluposti i sljepoće. One koji ne poznaju Gospodina svakako će zadesiti nesreća, uz plač i škrgut zuba.

Naposljetku, pročitajmo odlomak riječi Svemogućeg Boga. Svemogući Bog kaže: „U Dobu kraljevstva, Bog koristi riječi kako bi uveo novo doba, promijenio sredstva kojima djeluje i izvršio djelo čitavog doba. To je načelo po kojem Bog djeluje u Dobu riječi. On se utjelovio kako bi govorio iz različitih perspektiva, kako bi čovjek doista mogao vidjeti Boga, koji je Riječ koja se pojavljuje u tijelu, i kako bi mogao shvatiti Njegovu mudrost i čudesnost. Takvo djelo provodi se radi uspješnijeg ostvarenja ciljeva osvajanja čovjeka, usavršavanja čovjeka i čovjekovog izgnanstva, što je istinsko značenje upotrebe riječi zarad obavljanja djela u Dobu riječi. Putem ovih riječi ljudi spoznaju Božje djelo, Božju narav, suštinu čovjeka i ono u što čovjek treba zakoračiti. Putem riječi, djelo koje Bog želi izvršiti u Dobu riječi ostvaruje se u cijelosti. Putem ovih riječi ljudi bivaju razotkriveni, izgnani i kušani. Ljudi su vidjeli Božje riječi, čuli te riječi i priznali postojanje tih riječi. Kao rezultat toga, povjerovali su u postojanje Boga, u svemoć i mudrost Božju, kao i u Božju ljubav prema čovjeku i Njegovu želju da spasi čovjeka. Riječ ‚riječi’ je možda jednostavna i obična, ali riječi izgovorene iz usta utjelovljenog Boga protresaju svemir, preobražavaju srca ljudi, preobražavaju njihove predodžbe i stare naravi, i preobražavaju dosadašnji izgled cijelog svijeta. Kroz vjekove, samo je Bog današnjice djelovao na ovaj način, i samo On tako govori i tako dolazi spasiti čovjeka. Od ovog vremena pa nadalje, čovjek živi pod vodstvom Božjih riječi, usmjeren i opskrbljen Njegovim riječima. Ljudi žive u svijetu Božjih riječi, među prokletstvima i blagoslovima Božjih riječi, a čak je još više onih koji su došli živjeti pod sudom i grdnjom Njegovih riječi. Ove riječi i ovo djelo ovdje su zarad spasenja čovjeka, zarad ispunjenja Božje volje i zarad promjene prvobitnog izgleda svijeta starog stvaranja. Bog je stvorio svijet koristeći riječi, On vodi ljude kroz svemir koristeći riječi, i On ih, koristeći riječi, osvaja i spašava. Naposljetku, On će upotrijebiti riječi kako bi čitav nekadašnji svijet priveo kraju, čime će u cijelosti ispuniti Svoj plan upravljanja(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Doba kraljevstva je Doba riječi.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Leave a Reply

Povežite se s nama preko Messengera