Tko je jedan istiniti Bog?

14 May 2023

U današnje vrijeme većina ljudi vjeruje da postoji Bog. Vjeruju u Boga koji im je u srcu. Tako su s vremenom na različitim mjestima ljudi počeli vjerovati u mnogo različitih bogova, u stotine ili možda čak tisuće njih. Može li ih biti toliko? Apsolutno ne. Koliko ih je onda i tko je pravi Bog? Nijedna poznata ili velika osoba ne može dati jasan odgovor na to pitanje jer nijedan čovjek ne može vidjeti Boga niti doći u izravan kontakt s Njim. Čovjek ima kratak životni vijek, a ono što doživljava i čemu svjedoči vrlo je ograničeno. Tko može jasno svjedočiti o Bogu? Malo je onih koji mogu. Bibliju poznajemo kao najklasičnije i najautoritativnije djelo koje svjedoči o Bogu. Ona sadrži svjedočanstvo da je Bog sve stvorio i da nikad nije prestao voditi čovjekov život na zemlji otkako je stvorio čovječanstvo. Izdao je zakone i zapovijedi za čovjeka. Svjedoči i o utjelovljenju Boga, da je Gospodin Isus došao otkupiti čovječanstvo. Proriče Božji povratak u posljednjim danima da izvrši djelo suda kako bi u potpunosti spasio čovječanstvo i odveo čovjeka na predivno odredište. Stoga je jasno da je Bog o kojemu Biblija svjedoči Stvoritelj, jedan istiniti Bog. To je utemeljeno. Neki pitaju: „Tko je zapravo taj Bog o kojemu svjedoči Biblija? Kako se zove? Kako bismo Ga trebali zvati?” Zvao se Jahve, potom je u tijelu nazvan Gospodin Isus, a zatim Otkrivenje proriče dolazak Svemogućeg u posljednjim danima – Svemogućeg Boga. Taj je Bog onaj koji je stvorio nebo, zemlju, sve stvoreno i čovječanstvo. On je jedan istiniti Bog koji oduvijek vodi i spašava čovječanstvo. On je vječan, On je suveren nad svime i vlada svime. Dakle, svatko osim tog Stvoritelja i jednog istinitog Boga jest lažni bog. Sotona je lažni bog, a pali anđeli koji su ga slijedili oponašaju bogove kako bi prevarili ljude bez iznimke. Na primjer, Buda, Guanyin i taoistički Car od žada lažni su bogovi. Postoje i mnogi drugi lažni bogovi, poput onih koje su postavili bivši carevi, no nema potrebe ulaziti u bogove drugih religija. Zašto kažemo da su oni lažni bogovi? Jer nisu stvorili sve na nebu i na zemlji niti su stvorili čovječanstvo. To je najjači dokaz. Svi oni koji nisu sposobni sve stvoriti, nad svime vladati, lažni su bogovi. Mislite li da bi se lažni bog usudio tvrditi da je sve stvorio? Ne bi. A ljudska bića? Ne bi se usudio. Bi li se usudio tvrditi da može spasiti čovječanstvo od Sotone? Nikako. Ako molite lažnog boga kad katastrofe doista dođu, hoće li se pojaviti? Neće moći – sakrit će se, zar ne? Dakle, jasno je da lažni bogovi ne mogu spasiti čovječanstvo te je vjerovanje u njih uzaludna vjera. Vjerovanje u njih dokrajčit će vas, a može završiti samo potonućem u uništenje. Zbog toga je izuzetno važno utvrditi tko je pravi Bog, Gospodin koji je sve stvorio.

Pogledajmo što piše u Otkrivenju 1,1. „U početku stvori Bog nebo i zemlju.” To je prvi stih u Bibliji. Nevjerojatno je autoritativan i smislen. Čovječanstvu otkriva misterij Božjeg stvaranja neba, zemlje i svega stvorenog. Postanak je ujedno i zapis o tome kako Bog Svojim riječima stvara svjetlo i zrak, kao i sve životinje, biljke i drugo te kako vlastitim rukama stvara čovjeka. Bog je sve stvorio, On sve uzdržava i hrani. Daje nam sve potrebno za naš opstanak. Čovječanstvo i sva ostala živa bića preživljavaju po zakonima koje je odredio Bog. To je jedinstvena moć i autoritet Stvoritelja i nešto što nijedan čovjek, anđeo ni zli duh Sotone nikada ne bi mogao posjedovati ni postići. Sa sigurnošću možemo reći da je Stvoritelj jedini sposoban stvoriti sve stvoreno i čovječanstvo te da je jedan istiniti Bog.

Bog je stvorio sve stvoreno i čovječanstvo, On vlada svime. U međuvremenu vodi i spašava cijelo čovječanstvo. Pogledajmo što piše u Bibliji. U početku je Bog stvorio čovječanstvo i nakon što je Sotona iskušao Adama i Evu, čovjek je živio u grijehu. Adamovi i Evini potomci umnožili su se na zemlji, ali nisu znali kako živjeti ni kako štovati pravog Boga. Na temelju svojeg plana upravljanja Bog je započeo Doba zakona, izdajući zakone i zapovijedi, učeći čovječanstvo što je grijeh, što valja činiti, a što ne da bi znali kako živjeti i štovati Boga Jahvu. Tako je Bog vodio čovječanstvo na pravi put za život. Kasno u Dobu zakona Sotona je tako duboko iskvario čovječanstvo da nisu mogli slijediti zakon te su sve više griješili. Nije čak bilo dovoljno žrtvi za grijeh koje bi ponudili. Da se to nastavilo, cijelo bi čovječanstvo bilo osuđeno i pogubljeno prema zakonu. Da bi spasio čovječanstvo, Bog se utjelovio kao Gospodin Isus. Osobno je raspet za čovječanstvo kao naša žrtva za grijeh, preuzimajući ljudske grijehe. Nakon toga nitko više nije morao nuditi žrtve za svoje grijehe. Sve dok su vjerovali, ispovijedali se i kajali Gospodinu, grijesi su im bili oprošteni i mogli su doći pred Boga te uživati u svemu čime ih je častio. Bez žrtve za grijeh Gospodina Isusa svi bi bili osuđeni i pogubljeni po zakonu i nema šanse da bismo danas bili ovdje. Dakle, znamo da je Gospodin Isus Otkupitelj cijelog čovječanstva, pojava jednog istinitog Boga. Njegov Duh jest Duh Boga Jahve. On je pojava Boga Jahve u tijelu. Drugim riječima, Bog Jahve došao je na svijet kao čovjek da otkupi čovječanstvo i On je jedini istiniti Bog.

U Dobu milosti Gospodin Isus izvršio je djelo otkupljenja i svima koji su vjerovali u Gospodina oprošteni su grijesi. Usprkos uživanju u miru i radosti oprosta grijeha i svoj milosti koju Bog daje čovjeku, čovječanstvo nikada nije prestalo griješiti. Ljudi žive u krugu griješenja, ispovijedanja i ponovnog griješenja. Nisu postigli svetost niti su postali dostojni ulaska u Božje kraljevstvo. Gospodin Isus obećao je da će ponovno doći u posljednje dane kako bi potpuno spasio čovjeka od grijeha, učinio ga čistim i odveo ga u Svoje kraljevstvo. Kao što je obećao, Bog je sada osobno došao na zemlju u tijelu. On je Svemogući Bog koji izražava istinu i obavlja Svoje djelo suda posljednjih dana. Svemogući Bog izgovorio je milijune riječi otkrivajući misterije Božjeg šesttisućljetnog plana upravljanja i govoreći čovječanstvu sve o korijenu čovjekove grešnosti i otpora Bogu, o tome kako Sotona kvari čovjeka, kako Bog korak po korak radi na spašavanju čovjeka, kako prakticirati vjeru da bismo se očistili i zakoračili u Njegovo kraljevstvo, kako postići pokornost i ljubav prema Bogu, kao i o tome koji su ishod i konačno odredište svake vrste osobe. Raznolikost istina koje je izrekao Svemogući Bog tako je bogata da ništa ne nedostaje. Kad vidimo koliko je istina Svemogući Bog izrazio, možemo potvrditi da je On Gospodin Isus koji se vratio jer je Gospodin prorekao: „Kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu(Ivanu 16,13). Nije li to što Svemogući Bog otkriva toliko istina ispunjenje proročanstva Gospodina Isusa? Ne dokazuje li to da je On Duh Gospodina Isusa koji se vratio da djeluje u tijelu? Stoga su Svemogući Bog i Gospodin Isus jedan Duh, a Svemogući Bog jest Spasitelj koji je došao na zemlju da potpuno spasi čovječanstvo. Samo sâm Bog može izraziti istinu. Nijedan čovjek ne bi to mogao učiniti, samo Bog to može. Kroz cijelu povijest čovječanstva nijedno ljudsko biće nije bilo u stanju izraziti istine. Ono što su rekle sve te poznate i velike osobe i oni đavli i zli duhovi koji glume bogove, sve su to zablude i obmanjujuće laži bez trunke istine. Samo Bog sâm može izraziti istinu i spasiti čovječanstvo. Nema sumnje u to.

Bog je stvorio nebo, zemlju, sve stvoreno i stvorio je čovječanstvo. Sve ovo vrijeme govori i radi kako bi vodio i spasio čovječanstvo. Sa sigurnošću možemo reći da je samo Stvoritelj koji je mogao stvoriti nebo, zemlju i sve stvoreno te vladati sudbinom čovječanstva jedan istiniti Bog. Bog je stvorio čovječanstvo i samo se Bog brine za čovjekovu sudbinu i napredak. Od završetka stvaranja svijeta Bog je usredotočen na čovječanstvo, čuva nas i daje nam sve što nam je potrebno, pruža nam veliko obilje. On nije otišao od nas i zanemario nas nakon što nas je stvorio. Kad je čovječanstvo počelo službeno živjeti na zemlji, Bog je započeo Doba zakona, izdajući zapovijedi za vođenje čovjekova života na zemlji. Kada je Sotona previše iskvario čovjeka da bi se on pridržavao zakona, svi su se suočavali s osudom prema zakonu i bili su na točki s koje nema povratka, pa se Bog utjelovio kao Gospodin Isus i osobno dovršio djelo otkupljenja kako bi čovječanstvu oprostio njegove grijehe i omogućio ljudima da uživaju u milosti i blagoslovima koje im je Bog podario. Kad je to doba završilo, Bog se još jednom utjelovio, ovaj put kao Svemogući Bog, da bi izvršio djelo suda u posljednjim danima i u potpunosti spasio čovječanstvo od grijeha i sotonskih sila te ga odveo na predivno odredište. Iako svako doba Božjeg djelovanja ima drukčije ime i u svakom je dovršio drukčije djelo, sve ih je izvršio jedan Bog. On ima samo jednog Duha i On je jedani istiniti Bog. To je neosporno. Kao što Svemogući Bog kaže: „Djelo Božjeg cjelokupnog plana upravljanja osobno obavlja Sâm Bog. Prvu fazu – stvaranje svijeta – izvršio je osobno Sâm Bog, a da On to nije uradio, nitko ne bi bio u stanju stvoriti ljudski rod; druga faza je bila otkupljenje cijelog ljudskog roda i također ju je osobno izvršio Sâm Bog; treća faza se podrazumijeva: postoji još veća potreba da cjelokupno Božje djelo do kraja izvrši Sâm Bog. Cjelokupno djelo otkupljenja, osvajanja, zadobivanja i usavršavanja cijelog čovječanstva osobno vrši Sâm Bog. Da On osobno nije učinio to djelo, čovjek ne bi mogao predstavljati Njegov identitet niti činiti Njegovo djelo. Da bi porazio Sotonu, da bi zadobio ljudski rod i da bi čovjeku dao normalan život na zemlji, On osobno vodi čovjeka i osobno djeluje među ljudima; radi cijelog Svojeg plana upravljanja i cjelokupnog Svojeg djela, On to mora činiti osobno(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Obnavljanje čovjekovog normalnog života i njegovo dovođenje do divnog odredišta.). „Sve tri etape djela koje se odvija od postanka do danas obavio je Sâm Bog, jedan jedini Bog. Činjenica o postojanju triju etapa djela činjenica je Božjeg rukovođenja cjelokupnim čovječanstvom, činjenica koju nitko ne može poreći. Na kraju te tri etape djela sve će stvari biti svrstavane po vrstama i vraćene pod Božju vlast jer u cijelom svemiru postoji samo ovaj jedan Bog i nema drugih religija. Onaj tko nije u stanju stvoriti svijet neće biti u stanju ni privesti ga kraju, dok će Onaj koji je stvorio svijet zasigurno moći dovesti ga do kraja. Prema tome, ako netko nije u stanju ovo doba privesti kraju, već je samo u stanju pomoći čovjeku da njeguje svoj um, onda on sasvim sigurno neće biti Bog i zasigurno neće biti Gospodin ljudskome rodu. Neće biti sposoban obaviti tako veliko djelo; postoji samo jedan koji može izvesti takvo djelo, a svatko tko nije u stanju obaviti to djelo zasigurno je neprijatelj, a ne Bog. Sve zle religije u neskladu su s Bogom, a pošto su u neskladu s Bogom, one su neprijatelji Božji. Sva djela obavlja ovaj jedan istiniti Bog i čitavim svemirom zapovijeda ovaj jedini Bog. Bez obzira na to je li riječ o Njegovu djelu u Izraelu ili Kini, bez obzira na to obavlja li ga Duh ili tijelo, cjelokupno djelo obavlja Sâm Bog i nitko ga drugi ne može obaviti. Upravo zato što je On Bog cijelog čovječanstva, On svoje djelo obavlja slobodno, nesputan nikakvim uvjetima – to je najveća od svih vizija(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Poznavanje tri etape Božjeg djela put je k spoznaji Boga.). Iz Božjih riječi možemo vidjeti da postoji samo jedan Bog, samo jedan Stvoritelj, samo sâm Bog može stvoriti sve stvoreno, vladati sudbinom cjelokupnog čovječanstva, voditi život čovječanstva na zemlji, spasiti čovjeka i dovesti ga na predivno odredište. Kao što piše u Otkrivenju: „Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!(Otkrivenje 22,13). Lažni bogovi ne mogu stvoriti sve stvoreno, a još manje spasiti čovječanstvo ili završiti doba. Lažni bog nikad ne bi mogao izvršiti djelo koje izvršava pravi Bog. Lažni bog može pokazati samo neke znakove i čuda ili širiti neke hereze i zablude kako bi zaveo i iskvario ljude. Mogu činiti neke male usluge kako bi pridobili ljude da im pale tamjan i štuju ih kao Boga. No lažni bogovi ne mogu opraštati grijehe ni izraziti istine kako bi pročistili ljudsku iskvarenost. Ponajviše ne mogu spasiti čovječanstvo od Sotoninih snaga. Lažni bogovi koji se usuđuju oponašati istinitog Boga pokazuju da su zli i besramni do krajnjih granica i na kraju će ih Bog okovati i baciti u rupu bez dna – bit će kažnjeni. Sve koji idu protiv Boga On će na kraju izbrisati.

Dakle, da biste tražili istinitog Boga, morate tražiti Onoga koji je sve stvorio, koji vlada svime, Onog koji može izraziti istinu i raditi na spasenju čovječanstva. To je ključno. Samo se vjerovanjem i štovanjem ovog jednog istinitog Boga, prihvaćajući istine koje On izražava i živeći prema njima možete osloboditi grijeha, primiti Božje spasenje i ući na predivno odredište. Ako ne znate tko je istiniti Bog, morate tražiti i istraživati. Ne možemo zamijeniti lažne bogove za istinitog Boga samo zato što pokazuju neka čuda ili liječe neke bolesti. To bi bio tabu jer oni nisu istiniti Bog. Štovanje lažnog boga jest bogohuljenje, to je protivljenje Bogu i jednako je izdaji istinitog Boga. Božja narav neće tolerirati ljudske uvrede, stoga će svi koji vjeruju u lažnog boga biti prokleti i uništeni od Boga. Svemogući Bog kaže: „Sve dok stari svijet bude postojao, bacat ću Svoj bijes na njegove zemlje, otvoreno objavljivati Svoje upravne odluke širom svemira i obasipati prijekorom svakoga tko ih prekrši. Dok Svoje lice okrećem kako bih se obratio svemiru, cjelokupno čovječanstvo čuje Moj glas, a potom i vidi sva djela koja sam širom svemira obavio. Oni koji se Mojoj volji protive, odnosno, oni koji Mi se djelima ljudskim suprotstavljaju, bit će izloženi Mojem prijekoru. Uzet ću mnogobrojne zvijezde s nebesa i iznova ih napraviti i, zahvaljujući meni, sunce i mjesec će se obnoviti – nebesa više neće biti ono što su bila, a mnoštvo stvari na zemlji bit će obnovljeno. Sve će se dovršiti kroz Moje riječi. Mnoge zemlje unutar svemira bit će ponovo podijeljene i zamijenjene Mojim kraljevstvom, tako da će sadašnje zemlje zauvijek nestati i sve će postati kraljevstvo koje se Meni klanja; sve zemlje svijeta bit će uništene i prestat će postojati. Od svih ljudskih bića u svemiru, svatko tko pripada đavlu bit će istrijebljen, a svatko tko se Sotoni klanja oboren Mojim rasplamsanim ognjem – to jest, osim onih koji idu pravim putem, sve ostalo bit će pretvoreno u prah i pepeo. Kada izgrdim mnoge narode, oni iz svijeta vjere će se, u manjoj ili većoj mjeri, vratiti u Moje kraljevstvo, osvojeni Mojim djelima, jer će oni dotad već vidjeti dolazak Svetoga koji će jahati na bijelom oblaku. Svi će ljudi biti podijeljeni po vrstama i primit će grdnje shodno svojim postupcima. Svi oni koji su ustali protiv Mene stradat će; a što se tiče onih čija djela na zemlji nisu uključivala Mene, oni će, zahvaljujući načinu na koji su se oslobodili, nastaviti postojati na zemlji pod upravom Mojih sinova i Mojeg naroda. Otkrit ću se bezbrojnim narodima i bezbrojnim zemljama, Svojim glasom oglasit ću se na zemlji i objaviti kako je Moje veliko djelo dovršeno, tako da ga cijelo čovječanstvo može vidjeti vlastitim očima(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Božje riječi čitavom svemiru. Poglavlje 26.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Jeste li čuli glas Božji?

Svi vjernici u Gospodina željno iščekuju Njegov povratak. Danas ćemo u zajedništvu malo popričati o proročanstvima Gospodina Isusa i...

Leave a Reply

Povežite se s nama preko Messengera