Kako Spasitelj spašava čovječanstvo po Svom dolasku

14 May 2023

Kad govorimo o Spasitelju, vjernici se slažu da će tijekom posljednjih dana sigurno sići na zemlju spasiti čovječanstvo. Mnogi su proroci govorili da će Spasitelj doći posljednjih dana. Pa tko je onda Spasitelj? Različite vjeroispovijesti imaju različita tumačenja, a različite religije različito govore o Njemu. Tko je pravi Spasitelj? Pravi je Spasitelj Gospodin koji je stvorio nebo i zemlju i sve stvoreno. On je jedan pravi Bog, Stvoritelj. Samo je Gospodin koji je sve stvorio pravi Bog, a samo je utjelovljeni pravi Bog Spasitelj čovječanstva. Ako to nije pravi Bog koji je sve stvorio, onda to nije Stvoritelj i ne može spasiti čovječanstvo. To mora biti jasno. Upamtite! Samo je jedan pravi Bog i samo je utjelovljeni Bog Spasitelj. Samo utjelovljeni Bog može izraziti istinu i u potpunosti spasiti čovječanstvo te nas odvesti na prekrasno odredište. Mnogo je lažnih bogova, pa ih nije potrebno sve nabrajati, no samo je jedan pravi Spasitelj. Tko je onda taj Spasitelj? Prije 2000 godina Gospodin Isus došao je i rekao: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!(Mateju 4,17). Potom je razapet da bi otkupio ljudske grijehe. Završio je djelo otkupljenja i započeo Doba milosti, čime je ljudima omogućio da dođu pred Boga, mole se, razgovaraju s Bogom i prate Boga sve do danas. To je bilo djelo otkupljenja Gospodina Isusa. Gospodin Isus bio je Spasitelj koji je došao među ljude i djelovao. Tko je onda Spasitelj na temelju toga što smo dosad vidjeli? Utjelovljeni Bog koji osobno dolazi spasiti čovječanstvo. Gospodin Isus obavljao je djelo otkupljenja, ljudima opraštao grijehe, no ljudi i dalje neprestano griješe te ne mogu postići istinsko kajanje. Božje je spasenje kad se ljudi doista pokaju, a ne samo praštanje grijeha. Zato je Gospodin Isus obećao da će se vratiti posljednjih dana da bi u potpunosti spasio čovječanstvo. Spasitelj se sad vratio među nas. Izrazio je mnoge istine da bi očistio čovjeka i spasio nas od grijeha da bismo se mogli potpuno okrenuti Bogu i da bi nas On zadobio, a potom zakoračili u prekrasno odredište koje nam je On pripremio – Njegovo kraljevstvo. Ljudi diljem svijeta čuli su Božji glas i podignuti su pred Njegovo prijestolje. Bog im sudi i čisti ih te imaju prekrasna svjedočanstva. To su pobjednici koje je Bog upotpunio. Nažalost, još je mnogo onih koji nisu čuli Božji glas, koji nisu vidjeli Božju pojavu i djelo. Zato sada svjedočimo tome kako Spasitelj spašava čovječanstvo.

Govoreći o spasenju, neki imaju nejasnu ideju da će se Bog odjednom spustiti s nebesa i povesti vjernike ravno k Sebi, da će tako uteći katastrofama i uzaći na nebo. To je ljudska predodžba i fantazija, ali nije realistična. Postoji još jedan važan problem. Svi su ljudi duboko iskvareni od Sotone i imaju sotonsku prirodu. Svi žive u grijehu, puni prljavštine i iskvarenosti. Možemo li doista biti izravno uzneseni? Zaslužujemo li kraljevstvo nebesko? Ako se svi budu držali te predodžbe i čekali da se spusti Spasitelj, to će zasigurno biti uzalud. Upast će u katastrofe, plačući i škrgućući zubima. Kako onda Spasitelj spašava čovječanstvo kad dođe? Najprije nas spašava od grijeha. Gospodin Isus obavio je djelo otkupljenja samo da bi nam se oprostili grijesi, no unatoč tom oprostu mi i dalje griješimo i ne možemo si pomoći. Nismo pobjegli okovima grijeha. To je nepobitna činjenica. Bog je svet i pravedan. Pojavljuje se na svetom mjestu, a skriva se od područja prljavštine. Ljudi su nesveti, pa ne mogu vidjeti Gospodina. Kako bismo mi, koji živimo u grijehu, onda zaslužili ulazak u Božje kraljevstvo? Zato se Bog ponovno utjelovio tijekom posljednjih dana i izražava istine te obavlja djelo suda i grdnje da bi potpuno očistio ljude i spasio nas od grijeha, od Sotone. Baš kao što je Svemogući Bog rekao: „Iako je obavio mnoga djela među ljudima, Isus je samo dovršio otkupljenje cjelokupnog čovječanstva i postao čovjekova žrtva za grijeh; On čovjeka nije u potpunosti oslobodio njegove pokvarene naravi. Potpuno čovjekovo spasenje od utjecaja Sotone zahtijevalo da Isus postane žrtvom za grijeh i ljudske grijehe ponese na Svojim plećima, ali i da Bog učini još više djela kako bi čovjeka potpuno oslobodio od njegove sotonske pokvarene naravi. I tako se sada, kad su čovjeku grijesi oprošteni, Bog ponovo utjelovio kako bi čovjeka uveo u novo doba i otpočeo djelo prijekora i suda. Ovo je djelo čovjeka uvelo u jedan viši svijet. Svi koji se pokore Njegovoj vlasti uživat će višu istinu i primit će veće blagoslove. Oni će doista živjeti u svjetlosti te zadobiti istinu, put i život(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Predgovor.).

Spasitelj je već došao. Gospodin Isus vratio se u tijelu kao utjelovljeni Svemogući Bog. Svemogući Bog izrazio je sve istine koje pročišćavaju i spašavaju čovječanstvo obavljajući djelo suda, počevši od kuće Božje. Nitko drugi do utjelovljenog Boga ne može izraziti istinu i spasiti čovječanstvo, ma kako velik ili slavan bio. Samo je utjelovljeni Bog koji dolazi na zemlju Krist, naš Spasitelj. Što znači „Krist”? To znači Spasitelj. Kako, onda, Svemogući Bog, Krist posljednjih dana, obavlja djelo suda da bi pročistio i spasio čovječanstvo?

Svemogući Bog govori nam: „Krist posljednjih dana koristi razne istine da poduči čovjeka, da razotkrije njegovu bit te razloži njegove riječi i djela. Te riječi sadrže razne istine, poput čovjekove dužnosti, poslušnosti prema Bogu, odanosti Bogu te načina na koji bi čovjek trebao proživjeti normalnu ljudskost, kao i mudrost i narav Božju, i tome slično. Sve te riječi usmjerene su na čovjekovu bit i njegovu iskvarenu narav. Posebno su riječi koje otkrivaju ljudski prezir prema Bogu izrečene protiv čovjeka kao utjelovljenja Sotone i neprijateljske sile usmjerene protiv Boga. Dok čini djelo suda, Bog čovjekovu prirodu ne razjašnjava jednostavno s nekoliko riječi, već razotkriva, obračunava se i dugoročno podrezuje. Sve te različite metode razotkrivanja, obračunavanja i podrezivanja ne mogu se zamijeniti običnim riječima, već istinom koje je čovjek u potpunosti lišen. Jedino takve metode mogu se nazvati sudom, a samo takvim sudom čovjek može biti podčinjen i potpuno uvjeren po pitanju Boga – štoviše, steći istinsku spoznaju o Bogu. Djelo suda donosi čovjekovo shvaćanje pravog lica Božjeg i istine o svojoj vlastitoj buntovnosti. Djelo suda čovjeku omogućuje da stekne dublje razumijevanje Božje volje, svrhe Božjeg djelovanja te njemu neshvatljivih tajni. Također, omogućuje mu da prepozna i spozna vlastitu iskvarenu bit i izvore te iskvarenosti, kao i da otkrije ružnoću čovjeka. Svi ti ishodi nastaju djelom suda jer bit toga djela zapravo je djelo otvaranja istine, puta i života Božjeg svima onima koji u Njega vjeruju. To djelo je djelo suda koje Bog čini(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Krist obavlja djelo suda istinom.).

Tijekom posljednjih dana Bog spašava čovječanstvo izražavajući istinu da bi otkrio našu grešnu prirodu, a mi tako spoznali korijen svoje grešnosti i istinu iskvarenosti od Sotone. Kad čovjek to prepozna, može razviti istinsko žaljenje te se prezreti i zamrziti. Potom se može početi iskreno kajati te žudjeti samo za time da shvati i spozna istinu. Kad postane sposoban primjenjivati istinu, naučit će kako se predati Bogu. Shvatit će istinu i živjeti u skladu s Božjim riječima i istinom da bi mu se životna dispozicija počela mijenjati. Stalnim proživljavanjem suda Božjih riječi napokon je pročišćen od iskvarene naravi. To je potpuno spašena osoba koja može zakoračiti u prekrasno odredište koje je Bog pripremio za čovjeka. Zato moramo prihvatiti sud i grdnju riječi Svemogućeg Boga. Moramo se doista pokajati, istinski promijeniti i postati ljudi koji se pokoravaju Bogu i obožavaju ga. Samo je to pravo spasenje i samo time postajemo dostojni zakoračiti u Njegovo kraljevstvo.

Jedno je svakako jasno. Samo Bog, tj. samo Stvoritelj može spasiti čovječanstvo i uvesti nas na to prekrasno odredište. Taj Bog, taj Stvoritelj, cijelo vrijeme govori i obavlja djela kojima vodi i spašava čovječanstvo sve do danas. Cijela je Biblija svjedočanstvo o Božjoj pojavi i djelu. Sadrži svjedočanstvo o tome da je sve, nebesa i zemlju, stvorio Bog te svjedoči o Stvoriteljevoj pojavi i djelu. Samo je taj istinski, utjelovljeni Bog koji se spušta među nas Spasitelj. Samo On može spasiti čovječanstvo. Spasitelj mora biti utjelovljeni Bog i mora izražavati istinu. To je jedini pravi Spasitelj. Svi takozvani spasitelji koji ne mogu izraziti istinu zapravo su zao duh koji vara ljude. Mnogo je lažnih bogova, baš kao i slavnih osoba koje carevi hvale i uzdižu kao božanstva po njihovoj smrti. Drži li to doista vodu? To su samo iskvareni ljudi koji po smrti odlaze u pakao. Koga bi onda mogli spasiti? Ne mogu spasiti ni sebe, a Bog ih kažnjava zbog njihovih grijeha. Mogu li oni, onda, spasiti čovječanstvo? Svi su ti carevi odavno umrli i sad su u paklu. Lažni bogovi koje su uzvisili ne mogu spasiti čovječanstvo. Ne vjerujte u lažnog boga ni po koju cijenu. To je budalasto i neuko te će vas u svakom slučaju uništiti. Ne zaboravite da Spasitelj mora biti utjelovljeni Bog, mora izražavati istinu. To može doći samo od Boga. Svi takozvani spasitelji koji ne mogu izraziti istinu zapravo su lažni i vode ljude na pogrešan put. Svatko tko nije utjelovljeni Bog, a tvrdi da je Bog lažan je Krist i zao duh. Oni nisu spasitelji i ne mogu spasiti čovječanstvo. Sotona i svi zli duhovi pretvaraju se da su Bog, no ipak se ne usude tvrditi da su Stvoritelj svega stvorenog, a osobito da su stvorili čovjeka. Ne usude se tvrditi ni da vladaju čovjekovom sudbom. Samo povremeno pokazuju neke znake i čuda da bi zavarali ljude, da bi ih pridobili na svoju stranu. Ti lažni bogovi i zli dusi svi su odreda demoni, đavli koji zavaravaju i kvare ljude. Oni su neprijatelji Stvoritelja, jedinoga pravog Boga i pokušavaju mu preoteti čovječanstvo. Zato su svi ti demoni i zli dusi gorki neprijatelji Boga te ih on sve redom prezire i proklinje. Sve koji se s bogobojaznošću i obožavanjem odnose prema tim demonima i zlim dusima Bog će prokleti i uništiti. Svemogući Bog kaže: „Sve dok stari svijet bude postojao, bacat ću Svoj bijes na njegove zemlje, otvoreno objavljivati Svoje upravne odluke širom svemira i obasipati prijekorom svakoga tko ih prekrši. Dok Svoje lice okrećem kako bih se obratio svemiru, cjelokupno čovječanstvo čuje Moj glas, a potom i vidi sva djela koja sam širom svemira obavio. Oni koji se Mojoj volji protive, odnosno, oni koji Mi se djelima ljudskim suprotstavljaju, bit će izloženi Mojem prijekoru. Uzet ću mnogobrojne zvijezde s nebesa i iznova ih napraviti i, zahvaljujući meni, sunce i mjesec će se obnoviti – nebesa više neće biti ono što su bila, a mnoštvo stvari na zemlji bit će obnovljeno. Sve će se dovršiti kroz Moje riječi. Mnoge zemlje unutar svemira bit će ponovo podijeljene i zamijenjene Mojim kraljevstvom, tako da će sadašnje zemlje zauvijek nestati i sve će postati kraljevstvo koje se Meni klanja; sve zemlje svijeta bit će uništene i prestat će postojati. Od svih ljudskih bića u svemiru, svatko tko pripada đavlu bit će istrijebljen, a svatko tko se Sotoni klanja oboren Mojim rasplamsanim ognjem – to jest, osim onih koji idu pravim putem, sve ostalo bit će pretvoreno u prah i pepeo. Kada izgrdim mnoge narode, oni iz svijeta vjere će se, u manjoj ili većoj mjeri, vratiti u Moje kraljevstvo, osvojeni Mojim djelima, jer će oni dotad već vidjeti dolazak Svetoga koji će jahati na bijelom oblaku. Svi će ljudi biti podijeljeni po vrstama i primit će grdnje shodno svojim postupcima. Svi oni koji su ustali protiv Mene stradat će; a što se tiče onih čija djela na zemlji nisu uključivala Mene, oni će, zahvaljujući načinu na koji su se oslobodili, nastaviti postojati na zemlji pod upravom Mojih sinova i Mojeg naroda. Otkrit ću se bezbrojnim narodima i bezbrojnim zemljama, Svojim glasom oglasit ću se na zemlji i objaviti kako je Moje veliko djelo dovršeno, tako da ga cijelo čovječanstvo može vidjeti vlastitim očima(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Božje riječi čitavom svemiru. Poglavlje 26.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Jeste li čuli glas Božji?

Svi vjernici u Gospodina željno iščekuju Njegov povratak. Danas ćemo u zajedništvu malo popričati o proročanstvima Gospodina Isusa i...

Povežite se s nama preko Messengera