Kad se Spasitelj vrati, hoće li se i dalje zvati Isus?

29 May 2023

U posljednjim danima Spasitelj Svemogući Bog već je došao na zemlju. Izražava istine, pojavljuje se i radi na spasenju čovječanstva. Otkad je knjiga Riječ se pojavljuje u tijelu objavljena na internetu, ljudi diljem svijeta uvidjeli su da su riječi Svemogućeg Boga istina i čuli Božji glas. Možda nisu vidjeli lice Svemogućeg Boga, no uvjereni su da su Njegove riječi u potpunosti riječi Duha Svetog, da se Bog tako obraća čovječanstvu i da se Riječ pojavljuje u tijelu. Konačno su svjedočili dolasku i djelu Sina čovječjeg te našli Božje otiske. Svi uzbuđeno jure naokolo i šire vijest, radosno prihvaćaju Svemogućeg Boga, dolaze pred Božje prijestolje. Jedu i piju riječi Božje svaki dan i dok čitaju, sve su prosvjetljeniji. Uživaju u njegovanju Božjih riječi. Uče brojne istine i njihova vjera raste. Jure proširiti ime Svemogućeg Boga, svjedočeći da je Spasitelj stigao na svijet da spasi čovjeka. Preplavljeni su vjerom i snagom i nalaze utjehu u riječima Svemogućeg Boga. Imaju ispravan cilj u svojoj težnji i životnom smjeru. Daju sve od sebe za Boga, svjedoče za Boga. Sve više ljudi diljem svijeta istražuje istiniti put. Sad kad su počele izbijati razne katastrofe, svatko je prisiljen tražiti istiniti put, stope Duha Svetog, kao i Spasiteljevu pojavu i djelo. To je neizbježan trend. U religijskim zajednicama svih zemalja svijeta mnogi prihvaćaju istiniti put i okreću se Svemogućem Bogu svaki dan. U brojnim se zemljama osniva Crkva Svemogućeg Boga u potpunosti ostvarujući ovaj stih iz Knjige proroka Izaije: „Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi(Iz 2,2). Dok brojni željno istražuju istiniti put, neki su potvrdili da su riječi Svemogućeg Boga istinite, autoritativne i moćne. Ipak, vidjevši da Svemogući Bog ima pojavnost normalne osobe, da se nije pojavio kao duhovni oblik Gospodina Isusa niti se pokazao znakovima i čudima, zaglave na tome i odbiju ga prihvatiti. A neki ljudi vide bez truna sumnje da su riječi Svemogućeg Boga sama istina, ali budući da nisu zabilježene u Bibliji, nisu sigurni da je Svemogući Bog Gospodin Isus koji se vratio. Ovdje zaglave i neće Ga prihvatiti. A neki priznaju da su riječi Svemogućeg Boga istina i dolaze od Boga, no vidjevši da Biblija kaže „Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke” (Heb 13,8), vjeruju da se ime Isus nikad neće promijeniti. Misle da se Svemogući Bog ne zove Isus, a Biblija nikad nije spomenula ime Svemogući Bog, pa neće priznati da je On Spasitelj koji se spustio. Misle da bi prihvaćanje Svemogućeg Boga bilo izdaja Gospodina Isusa, pa zaglave na tome i ne žele Ga prihvatiti. Te se tri situacije redom svode na isti temeljni problem: Svemogući Bog izgleda kao obična osoba i sve što kaže jest istina, moćan je i autoritativan, ali ne zove se Isus i nije se pojavio kao Isusov duhovni oblik. Stoga neće priznati da je Svemogući Bog Gospodin Isus koji se vratio. To je razumljivo na temelju ljudskih predodžbi i razmišljanja, ali Božja pojava i djelo sadrže velike misterije koje ljudi ne mogu dokučiti. Bez traženja istine i ravnanja prema Božjim riječima i činjenicama Njegova djela ne može se naći točan odgovor. Slijepo pridržavanje doslovnog teksta Biblije i vlastitih predodžbi, odbijanje Krista koji izražava istine donijet će nezamislive posljedice. Kao kad su Židovi odbili prihvatiti otkupljenje Gospodina Isusa i bili prokleti. Bolna lekcija već dugo nam stoji pred očima. Sad kada je Spasitelj došao, možemo zamisliti kakve će posljedice izazvati odbijanje traženja istine. Hoće li se Spasitelj i dalje zvati „Isus” kad se vrati? Podijelit ću s vama kako ja razumijem ovu tematiku.

Najprije moramo shvatiti kako potvrditi da se Spasitelj spustio. Ne možemo se voditi samo time je li mu ime Gospodin Isus i izgleda li kao Gospodin Isus. Ključno je može li izraziti istinu i obavljati Božje djelo, može li očistiti i spasiti čovječanstvo. Sve dok može izraziti istinu i glas Božji te spasiti čovječanstvo, nije bitno kako se zove ni kako obično izgleda. Možemo biti sigurni da je to Bog osobno, Gospodin Isus koji se vratio. On je Spasitelj koji je došao na zemlju. Vodimo li se samo Njegovim imenom ili vanjskom pojavom, lako je pogriješiti. Svi znamo da se Bog zvao Jahve u Dobu zakona i Isus u Dobu milosti. Nije se više zvao Jahve, već se nazvao Isus. No Gospodin Isus bio je utjelovljenje Boga Jahve. Bio je Bog Jahve u ljudskom obliku kao Sin čovječji, koji se pojavio čovječanstvu da bi obavljao djelo. Gospodin Isus i Bog Jahve dijelili su jedan Duh i bili su jedan Bog. Put pokajanja i misterije kraljevstva koje je otkrio Gospodin Isus, zajedno s Njegovim djelom otkupljenja, u potpunosti dokazuju da je On bio Bog osobno, pojava jedinog istinskog Boga i Spasitelja. Sljedbenici judaizma nisu to tada uspjeli vidjeti. Iako su mnogi od njih prepoznali da je put Gospodina Isusa moćan i autoritativan, nije se zvao „Mesija” i izgledao je kao obična osoba, pa su Ga zanijekali i osudili. Bez obzira na to koliko uzvišen bio put Gospodina Isusa, nisu ga tražili ni istraživali, već su Ga optužili za bogohuljenje i čak Ga dali raspeti na križ. Bog ih je prokleo i kaznio. Gdje su pogriješili? Nisu znali što je utjelovljenje i nisu znali da se božanstvo utjelovljenog Boga prikazuje kroz izražavanje istine. Stoga neovisno o tome koliko je istine Sin čovječji izrazio ili koliko je veliko Njegovo djelo, nisu Ga htjeli priznati kao Boga. Definirali su Ga kao čovjeka, bili su uvjereni u to i odbili vjerovati. Stoga su ostali bez Božjeg spasenja i završili kažnjeni i prokleti. Zar to nije ljudska glupost i neznanje? I sada, iako mnogi u religijskom svijetu prepoznaju da su riječi Svemogućeg Boga istina i da dolaze od Boga, i dalje se doslovno drže Svetog pisma, slijede svoje predodžbe i ideje, inzistiraju da se Bog zove Isus, da se to nikad neće promijeniti i da će se tako zvati i kad se vrati. Budući da se Svemogući Bog ne zove Isus i da nije došao na oblaku u Isusovoj slici, odbijaju prihvatiti da je On Gospodin Isus koji se vratio. Zar ne rade istu pogrešku kao židovski narod? Zato još nisu dočekali Gospodina, pa će ih zahvatiti katastrofe, lupat će se u prsa, plakati i škrgutati zubima. Njihova nada da dočekaju Gospodina i budu uzneseni pred katastrofama ostat će potpuno neispunjena. Zar to nije tužno? Je li istina da se Božje ime Isus nikad neće promijeniti? Je li to utemeljeno u Bibliji, u Božjoj riječi? Zapravo, Biblija je odavno prorekla da će Gospodin doći s novim imenom. Izaija jasno proriče: „I puci će vidjet’ tvoju pravednost, i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Jahvina(Iz 62,2). A u Otkrivenju piše: „Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neće izići i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siđe s neba od Boga mojega, i ime moje novo(Otk 3,12). Oba ta stiha jasno spominju da Bog ima novo ime. Budući da je to novo ime, koje nikad ranije nije imao, kad se Gospodin vrati, sigurno se neće zvati Isus. Koje je onda Njegovo novo ime? Svemogući Bog. To je posve u skladu s proročanstvom Otkrivenja: „Ja sam Alfa i Omega… Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar(Otk 1,8). „Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar!(Otk 19,6). I u brojnim drugim stihovima, poput Otkrivenja 4,8, 11,17 i 16,7, spominje se ime „Svemogući”. Očito, kad se Gospodin vrati u posljednjim danima, zove se Svemogući, Svemogući Bog. Oko toga nema sumnje. Ovo uvjerenje da se Božje ime Isus nikad neće promijeniti, da će se Spasitelj naših posljednjih dana zvati Isus, posve je ljudska predodžba koja nije ni blizu stvarnosti.

U ovom trenutku neki možda pitaju zašto bi Bog promijenio Svoje ime. Koje značenje stoji iza toga? Svemogući Bog otkrio je sve misterije istine. Pogledajmo riječi Svemogućeg Boga da to bolje shvatimo. Svemogući Bog kaže: „Neki kažu da se Božje ime ne mijenja. Zašto je onda Jahvino ime postalo Isus? Prorečeno je da će Mesija doći, pa zašto je onda došao čovjek po imenu Isus? Zašto se ime Božje promijenilo? Zar takvo djelo nije odavno obavljeno? Zar ne može Bog danas obavljati novije djelo? Jučerašnje djelo može se izmijeniti, a Isusovo djelo može se nastaviti na Jahvino. Dakle, ne može li neko drugo djelo naslijediti Isusovo? Ako se Jahvino ime može promijeniti u Isus, zar se ne može onda i Isusovo ime promijeniti? Ništa od ovoga nije čudno; samo su ljudi previše prostodušni. Bog će uvijek biti Bog. Bez obzira na to kako se Njegovo djelo mijenja i bez obzira na to kako bi se Njegovo ime moglo promijeniti, Njegova narav i mudrost nikad se neće promijeniti. Ako vjeruješ da se Bog može nazvati samo imenom Isusovim, onda je tvoje znanje previše ograničeno(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Kako čovjek koji je u svojim predodžbama odredio granice Bogu može primiti Božja otkrivenja?.).

Bog u svakom dobu čini novo djelo i zove se novim imenom; kako bi On mogao činiti isto djelo i u različitim dobima? Kako bi se On mogao držati starog? Isusovo ime uzeto je zarad djela otkupljenja; može li se On onda zvati istim imenom kad se vrati u posljednjim danima? Hoće li On i opet vršiti djelo otkupljenja? Kako to da su Jahve i Isus jedno, a ipak se nazivaju različitim imenima u različitim dobima? Nije li to zato što su doba Njihovih djela različita? Može li jedno jedino ime predstavljati Boga u Njegovoj cjelovitosti? Ako je tako, Bog se u različitim dobima mora zvati drugim imenom i On Svojim imenom mora označiti promjenu doba i predstavljati to doba. Zato što nijedno ime ne može u potpunosti predstavljati Sâmoga Boga i svako ime može predstavljati samo vremenski aspekt Božje naravi u danom dobu; ime treba predstavljati Njegovo djelo i ništa više od toga. Stoga, Bog može odabrati bilo koje ime koje odgovara Njegovoj naravi da njime predstavlja cijelo to doba(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Vizija Božjeg djela (3).).

‚Jahve’ je ime koje sam uzeo tijekom Svojeg djelovanja u Izraelu, a znači Bog Izraelaca (Božjeg izabranog naroda) koji se može sažaliti nad čovjekom, prokleti čovjeka i voditi čovjekov život. Bog koji posjeduje veliku moć́ i pun je mudrosti. ‚Isus’ je Emanuel, što znači žrtva za grijeh puna ljubavi, puna samilosti i koja otkupljuje čovjeka. On je izvršio djelo Doba milosti i On predstavlja Doba milosti, i može predstavljati samo dio ostvarenja plana upravljanja. (…) Samo je Isus Otkupitelj čovječanstva i On je žrtva za grijeh koja je otkupila grijehe čovječanstva. Naime, ime Isusovo potiče iz Doba milosti i nastalo je zbog djela otkupljenja u Dobu milosti. Ime Isusovo je nastalo da bi se ljudi iz Doba milosti mogli ponovo roditi i biti spašeni te predstavlja posebno ime za otkupljenje čitavog čovječanstva(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Spasitelj se već vratio na „bijelom oblaku”.).

Ako čovjek još uvijek čezne za dolaskom Isusa Spasitelja tijekom posljednjih dana i još uvijek očekuje da On dođe u liku koji je imao u Judeji, onda bi se čitav šest-tisućljetni plan upravljanja prekinuo u Dobu Otkupljenja i ne bi se mogao dalje ostvarivati. Štoviše, posljednji dani nikada ne bi nastupili, a spomenuto doba nikada ne bi bilo okončano. To je zato što se uloga Isusa Spasitelja sastoji samo u otkupljenju i spasenju čovječanstva. Uzeo sam ime Isus samo radi svih grešnika iz Doba milosti, ali to nije ime kojim ću cijelo čovječanstvo dovesti do kraja. Iako imena Jahve, Isus i Mesija predstavljaju Moj Duh, ona samo označavaju različita doba Mojeg plana upravljanja, a ne predstavljaju Mene u potpunosti. Imena kojima Me ljudi na zemlji oslovljavaju ne mogu izraziti Moju cjelokupnu narav i sve što jesam. To su samo različita imena kojima me nazivaju u različitim dobima. Zbog toga, kad nastupi završno doba – doba posljednjih dana – Ja ću ponovo promijeniti ime. Neću se zvati ni Jahve, ni Isus, a ni Mesija – bit ću Sam Svemogući Bog i pod tim imenom ću cijelo to doba privesti kraju(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Spasitelj se već vratio na „bijelom oblaku”.).

Mislim da sad shvaćamo značaj Božje promjene imena. Bog je uvijek nov, nikad nije star, Njegovo se djelo uvijek kreće naprijed. Njegovo se ime nastavlja mijenjati s promjenom doba i Njegovih djela. Sa svakom fazom Njegova djela, sa svakim novim dobom, Bog preuzima ime određenog značenja da predstavlja djelo koje obavlja i narav koju izražava za to doba. Sad kad smo to uvidjeli, nećemo ograničiti Boga na samo dva imena, Jahve i Isus. Nećemo ograničiti Boga okvirima vlastitih predodžbi i razmišljanja. Svi znamo da što Bog ima i što jest obuhvaća sve. Izuzetno je mudar i svemoguć! Nijedan ljudski jezik to ne može izraziti, kako bi tek jedno ili dva imena mogla? Nema dovoljno imena da potpuno predstave što Bog ima i što jest. Zato Bog uzima različito ime za svako doba. Bog se zvao Jahve u Doba zakona i objavio je zakon i zapovijedi pod tim imenom. Upravljao je životom čovječanstva na zemlji, dopuštajući mu da spozna što je grijeh, kako treba živjeti, kako treba štovati Boga Jahvu. Jahve je bilo ime koje je Bog odredio za Doba zakona i predstavljalo je Njegovo djelo isključivo u tom dobu, kao i Njegove naravi milosti, veličanstva i gnjeva koje je tada izrazio. Na kraju Doba zakona ljude je sve više kvario Sotona i postajali su sve grešniji. Nitko nije mogao slijediti zakon. Da se to nastavilo, svi bi bili osuđeni i pogubljeni prema zakonu. Da otkupi čovječanstvo, Bog se utjelovio kao Sin čovječji da djeluje, da izvrši djelo otkupljenja pod Isusovim imenom. Započeo je Doba milosti i okončao Doba zakona. Gospodin Isus donio je čovječanstvu put pokajanja i oprostio nam naše grijehe, podarivši nam mir, radost i nevjerojatnu milost. Na kraju je bio raspet na križ, otkupivši cijelo čovječanstvo. Isus je bilo Božje ime određeno za Doba milosti i predstavljalo je Njegovo djelo otkupljenja za to doba, zajedno s Njegovom naravi ljubavi i milosti. Iz tih dviju faza Božjeg djela možemo uvidjeti da svako Njegovo ime ima poseban značaj. Predstavlja Božje djelo i narav za to određeno doba. Razmislimo o tome. Da je Gospodin Isus zadržao ime Jahve u Doba milosti, Božje bi se djelo okončalo u Dobu zakona. Onda iskvareno čovječanstvo nikad ne bi bilo otkupljeno i svi bismo bili osuđeni i pogubljeni zbog svojih grijeha prema zakonu. Ne bismo stigli do današnjeg doba. Isto je u posljednjim danima – da se Gospodin Isus vrati s imenom Isus, Božje djelo ostalo bi tek u fazi otkupljenja i ljudi bi primili samo otkupljenje Gospodina Isusa i oprost grijeha. Grješna priroda koju svi posjedujemo ne bi mogla biti razriješena. Ne bismo imali načina pobjeći od grijeha i biti pročišćeni i nikad ne bismo zaslužili kraljevstvo nebesko. Gospodin Isus mnogo je puta prorekao Svoj povratak u posljednjim danima. Rekao je da će izraziti istinu i provesti djelo suda da očisti čovječanstvo, u potpunosti ga spasi od grijeha i odvede nas u Božje kraljevstvo. Baš kao što je rekao Gospodin Isus, „I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan(Iv 12,47–48). „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu(Iv 16,12–13). U posljednjim danima kad Bog otpočne novo doba i Svoje novo djelo, hoće li se doista i dalje zvati Isus? Sigurno neće. Gospodin Isus vratio se u posljednjim danima da djeluje kao Svemogući Bog. Time je otpočeo Doba kraljevstva i okončao Doba milosti. Izražava istine kako bi proveo djelo suda počevši od kuće Božje i spasio čovječanstvo od Sotoninih sila te upotpunio skupinu pobjednika. Nakon toga sručit će velike katastrofe da kazni zlo i nagradi dobro. Uništit će mračno, staro doba i onda će se ostvariti Kristovo kraljevstvo na zemlji. To u potpunosti ispunjava proročanstva Otkrivenja: „Ja sam Alfa i Omega… Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar(Otk 1,8). „Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar!(Otk 19,6).

Svemogući Bog kaže: „Nekoć su me zvali Jahve. Zvali su me još i Mesijom, a ljudi su me jedno vrijeme s ljubavlju i štovanjem nazivali Isusom Spasiteljem. Danas, međutim, više nisam ni Jahve ni Isus koje su ljudi poznavali u prošlim vremenima – Ja sam Bog koji se vratio u posljednjim danima, Bog koji će okončati to doba. Ja sam Sam Bog koji se uzdiže s kraja Zemlje, ispunjen cjelokupnom Svojom naravi i pun autoriteta, časti i slave. Ljudi se nikad nisu bavili Mnome, nikad Me nisu upoznali i uvijek su bili neupućeni u Moju narav. Od stvaranja svijeta do danas, nitko Me nije vidio. To je Bog koji se pojavljuje čovjeku u posljednjim danima, ali je skriven među ljudima. On stanuje među ljudima, istinit i stvaran, kao žarko sunce i ognjeni plamen, ispunjen snagom i prepun vlasti. Nema te osobe niti stvari kojoj se neće suditi po Mojoj riječi, i nema osobe niti stvari koja neće biti ognjem očišćena. Na kraju će svi narodi biti blagoslovljeni zbog Mojih riječi, ali i razbijeni u komade zbog njih. Tako će svi ljudi u posljednjim danima shvatiti da sam ja Spasitelj koji se vratio i da sam Svemogući Bog koji osvaja svo čovječanstvo. I svi će vidjeti da sam nekad bio žrtva za grijeh čovjeka, ali da sam u posljednjim danima postao i plamen sunca koji sve spaljuje, kao i Sunce pravednosti koje sve otkriva. Ovo je Moje djelo u posljednjim danima. Uzeo sam ovo ime i imam ovakvu narav da bi svi ljudi mogli vidjeti da sam ja pravedan Bog, žarko sunce i ognjeni plamen, te da bi se svi klanjali Meni, jedinom istinitom Bogu i da bi mogli vidjeti Moje pravo lice: Ja nisam samo Bog Izraelaca, i nisam samo Otkupitelj; ja sam Bog svih stvorenja na nebesima, zemlji i u morima(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Spasitelj se već vratio na „bijelom oblaku”.).

Riječi Svemogućeg Boga kristalno su jasne. Jahve, Isus i Svemogući Bog imena su jednog istinskog Boga. On uzima različita imena za Doba zakona, Doba milosti i Doba kraljevstva. Iako se Njegovo djelo i Njegovo ime mijenjaju s dobima i On se pojavljuje na različite načine, Njegova se bit nikad ne mijenja. Njegova narav i ono što On ima i što jest nikad će se neće promijeniti. On je vječito jedan Bog, jedan Duh, djeluje kako bi vodio, otkupio i u potpunosti spasio čovječanstvo. U posljednjim danima On je utjelovljen kao Svemogući Bog i iako se ne zove Isus te izgleda kao obična osoba, izrazio je sve istine koje pročišćuju i spašavaju čovječanstvo. Provodi djelo suda počevši od kuće Božje. Sudi i razotkriva ljude Svojim riječima, otkriva našu duboku iskvarenost Sotonom i našu sotonsku prirodu. Pokazuje nam sve aspekte istine koje trebamo da budemo pročišćeni i spašeni. Njegov odabrani narod jede i pije Njegove riječi svaki dan. Prihvaćaju da im Njegove riječi sude, da ih kore, obračunavaju se s njima, iskušavaju ih i pročišćavaju te da se njihova pokvarena narav postupno čisti i mijenja. Postupno bježe od zla i Sotoninih sila te ih Bog u potpunosti spašava. Svemogući Bog već je upotpunio skupinu pobjednika pred katastrofama, u potpunosti pokazujući Svoju mudrost i svemoć. Tijekom djelovanja Svemogućeg Boga, a unatoč neprestanom progonu sotonskih sila Komunističke partije i mahnitom osuđivanju i huljenju sila antikrista religijskog svijeta, evanđelje kraljevstva nebeskog Svemogućeg Boga proširilo se od istoka do zapada, prešavši čitav planet. To pokazuje da se veliko djelo Božje upotpunjuje, da Svemogući Bog u potpunosti pobjeđuje nad Sotonom i stječe svu slavu! Velike su katastrofe već započele i religijski je svijet rastrojen, no toliki se još tvrdoglavo drže imena Gospodina Isusa i čekaju Ga da dođe na oblaku. Koliko god istine Svemogući Bog izražavao, oni odbijaju priznati i prihvatiti koliko je veliko Njegovo djelo. Čak bezumno osuđuju Njegovu pojavu i djelo te joj se opiru. Po čemu se onda razlikuju od farizeja koji su se čvrsto držali imena Mesije, mahnito se opirući Gospodinu Isusu? Zar nisu svi oni u osnovi ljudi koji pribijaju Boga na križ? Drže se imena Gospodina Isusa zalud, no mahnito se opiru Svemogućem Bogu i osuđuju Ga. Što mislite, što ih čeka na kraju?

Za kraj pogledajmo videozapis riječi Svemogućeg Boga. Svemogući Bog kaže: „Želite li znati osnovni razlog zbog kojeg su se farizeji suprotstavili Isusu? Želite li znati bit farizeja? Bili su prepuni priviđenja o Mesiji. Povrh toga, vjerovali su samo da će Mesija doći, ali nisu tragali za životnom istinom. Tako još i danas čekaju Mesiju jer ne znaju ništa o putu života i ne znaju što je put istine. Kako bi, pitate se, tako budalast, tvrdoglav i neuk narod mogao dobiti Božji blagoslov? Kako bi oni mogli ugledati Mesiju? Suprotstavili su se Isusu jer nisu znali smjer djelovanja Duha Svetog, jer nisu znali put istine koji je Isus govorio i, povrh toga, nisu razumjeli Mesiju. A pošto nikad nisu vidjeli Mesiju i nikad nisu bili u društvu Mesije pogrešno su se držali samog imena Mesijina, dok su se na sve moguće načine suprotstavljali Mesijinoj biti. Ti su farizeji u biti bili tvrdoglavi, oholi nisu se podredili istini. Načelo njihova vjerovanja u Boga bilo je: ma koliko dubokoumna bila Tvoja propovijed, ma koliko velik bi Tvoj autoritet, Ti nisi Krist ako Tvoje ime nije Mesija. Zar nije to vjerovanje besmisleno i smiješno? Pitam vas i ovo: zar nije vrlo lako da i vi ponovite greške prvih farizeja, imajući u vidu da ni najmanje ne razumijete Isusa? Možeš li razaznati put istine? Možeš li istinski jamčiti da se nećeš usprotiviti Kristu? Jesi li sposoban slijediti djelo Duha Svetog? Ako ne znaš hoćeš li se usprotiviti Kristu, onda ti kažem da već živiš na rubu smrti. Svi oni koji nisu poznavali Mesiju bili su sposobni usprotiviti se Isusu, odbaciti Isusa, klevetati Ga. Svi koji ne razumiju Isusa sposobni su odbaciti i vrijeđati Ga. Osim toga, sposobni su Isusov povratak vidjeti kao Sotoninu obmanu, pa će još više ljudi osuditi nanovo utjelovljenog Isusa. Zar vas sve to ne plaši? Suočit ćete se s huljenjem Duha Svetog, uništavanjem riječi koje je Duh Sveti uputio crkvama i prezrivim odbijanjem svega što je Isus iskazao. Što možete dobiti od Isusa ako ste toliko zbunjeni? Kako ćete razumijeti djelo Isusovo kad na bijelom oblaku bude nanovo utjelovljen ako tvrdoglavo odbijate uvidjeti svoje greške? Ovo vam govorim: oni koji ne primaju istinu, već slijepo čekaju Isusov dolazak na bijelim oblacima, zasigurno će huliti Duha Svetog i spadaju u kategoriju koja će biti uništena(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Dok ti ugledaš duhovno tijelo Isusa, Bog će dotad već iznova napraviti nebo i zemlju.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Tko je jedan istiniti Bog?

U današnje vrijeme većina ljudi vjeruje da postoji Bog. Vjeruju u Boga koji im je u srcu. Tako su s vremenom na različitim mjestima ljudi...

Povežite se s nama preko Messengera