Hoće li se Gospodin zaista vratiti na oblaku?

29 May 2023

Primjećujemo sve brojnije katastrofe, a pandemije haraju svijetom. Vjernici s nestrpljenjem čekaju da se Gospodin vrati na oblaku i uznese ih na nebo. Tako će ih spasiti od katastrofa i povesti u kraljevstvo nebesko. Gledaju u nebo i stalno se mole, čekajući da vide Gospodina na oblaku. Ne usuđuju se skrenuti pogled jer se boje da će propustiti Gospodinov dolazak. No shrvani su jer shvaćaju da su katastrofe došle, a Gospodin Isus još nije sišao s nebesa. Mnogi se pitaju hoće li Gospodin Isus uopće doći. Neki osjećaju nespokoj i smatraju da ih je možda Gospodin ubacio u katastrofe. Mnogi se pastori osjećaju bespomoćno, stoga mijenjaju svoju priču. Govore da će Gospodin doći usred ili nakon katastrofa. Neki se čak usuđuju tvrditi da će Gospodin doći 2028. ili 2030. godine. Zbog takvih bi tumačenja Svetog pisma vjernici mogli biti poslani u katastrofe, vjerujući da je sve u redu. No bez obzira na to koliko dugo vjeruju ili koliko se trude, nisu dočekali Gospodina. Možemo zamisliti koliko je to teško. Svi vjernici znaju što piše u Bibliji. Znaju da je sramotno plakati i škrgutati zubima kada dožive katastrofu te da uspjeh ili neuspjeh vjere ovisi o dočekivanju Gospodina prije katastrofa. Dakle, zašto onda pripadnici religioznog svijeta nisu dočekali Gospodina, nego su doživjeli katastrofe? Može li to značiti da je Gospodin nevjeran i da se zato još nije pojavio? Nikako. To što religiozni svijet nije dočekao Gospodina ne znači da se On nije vratio. Štoviše, davno se vratio kao tijelo, pojavivši se i djelujući kao Sin čovječji. Brojni ljudi svih vjeroispovijesti čuli su Božji glas i dočekali Gospodina. No vjernici koji se drže ideje da će On doći na oblaku, tek Ga trebaju dočekati. Još 1991. godine Istočna munja počela je svjedočiti pojavi i djelima Svemogućega Boga. To svjedoči već tri desetljeća. Svemogući je Bog izrazio milijune riječi. Ljudi svih vjeroispovijesti koji poštuju istinu pročitali su Njegove riječi i prepoznali ih kao čistu istinu. Shvatili su da čuju Božji glas i došli pred Svemogućeg Boga, dočekujući Ga. Istina koju je izrazio Svemogući Bog na internetu je već neko vrijeme. Kao velika svjetlost zrači od istoka do zapada, prosvjetljujući čitav svijet. Time se u potpunosti ostvaruju riječi Gospodina Isusa: „Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega(Mt 24,27). Pojava i djela Svemogućeg Boga uzdrmala su cijeli svijet. Istovremeno su sile antikrista u religioznom svijetu osuđivale Istočnu munju, sudile joj i proturječile, ne uzimajući u obzir Božje djelo. Njihov jedini razlog jest taj što smatraju da je Gospodin Isus koji ne dolazi na oblaku lažan te da bi Gospodin koji dolazi kao utjelovljen bio lažni Krist. Svima je vidljivo da religiozni svijet nije dočekao Gospodina, nego je doživio katastrofu zato što nije slijedio proročanstva Gospodina Isusa da bi Ga dočekao. Pripadnici tog svijeta pridržavali su se svojih predodžbi i donijeli proizvoljnu odluku da se Gospodin mora vratiti na oblaku. Čeznu za dolaskom Gospodina koji će ih odmah uznijeti na nebesa, iako Gospodinove riječi ne provode u djela. Dočekivanje Gospodina vrlo je važna stvar i ne trpi tako groznu pogrešku. Stoga će oni izgubiti svoju priliku za uznesenje i na koncu će doživjeti katastrofe. Time se ostvaruju Božje riječi: „Moj narod gine: nema znanja(Hoš 4,6).

Da bismo saznali dolazi li Gospodin Isus na oblaku ili djeluje kao utjelovljeni Sin čovječji, najprije moramo duboko udahnuti i ozbiljno promisliti o proročanstvima Gospodina Isusa o Njegovu drugom dolasku. Možda ćemo biti ozbiljno prosvijetljeni. Pročitajmo neke stihove. „Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega(Mt 24,27). „Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci(Lk 17,24–25). „Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi(Mt 24,44). „Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega(Mt 24,37). „O ponoći nasta vika: ‚Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’(Mt 25,6). „Ne budeš li dakle budan, doći ću kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te(Otk 3,3). „Evo dolazim kao tat!(Otk 16,15). „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom(Otk 3,20). Odmah je jasno da proročanstva Gospodina o Njegovu povratku uvijek spominju „Sina čovječjega”, „dolazak Sina čovječjega”, „Sin čovječji dolazi”, „sa Sinom čovječjim u dan Njegov”, „kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina čovječjega”. Gospodin Isus mnogo je puta spomenuo „dolazak Sina čovječjega”. To je vrlo važno nama koji dočekujemo Gospodina u posljednjim danima. Dakle, na što se odnosi izraz „Sina čovječjega”? Nema sumnje, odnosi se na Duh Božji koji postaje tijelo kao Sin čovječji. To se može odnositi samo na utjelotvorenje Boga. Gospodin je mnogo puta rekao da će se vratiti „kao tat”. Što znači „kao tat”? Znači da Gospodin dolazi potiho i potajno, kada nitko ne zna. Bog postaje tijelo kao Sin čovječji i tajno silazi da bi propovijedao i djelovao. Možemo biti sigurni da se Gospodin vraća u posljednjim danima kao Sin čovječji, prije katastrofa, kada je svijet u najmračnijem trenutku. „O ponoći nasta vika: ‚Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’(Mt 25,6). Istočna munja svjedoči o Svemogućem Bogu od 1991. do današnje 2021. godine. U tih posljednjih 30 godina suočila se sa strogom opresijom, uhićenjima i napadima KKP-a. KKP se čak služio svojim nacionalnim propagandnim strojevima da bi širio ime Svemogućeg Boga o kojem Istočna munja svjedoči diljem svijeta. Na taj je način to ime postalo prepoznatljivo i poznato svima. Time se obistinilo proročanstvo Gospodina Isusa: „Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci(Lk 17,24–25). Nakon što je Istočna munja godinama svjedočila o Svemogućem Bogu, ljudi svih vjeroispovijesti koji ljube istinu pročitali su riječi Svemogućeg Boga i prepoznali ih kao istinu. Kao riječi Duha Svetoga upućene crkvama. Čuli su Božji glas i radosno prihvatili Svemogućeg Boga. Smatramo ih mudrim djevicama koje su uznesene pred Božje prijestolje i sudjeluju u Gospodinovoj gozbi. Mnogi su čak osuđivali Svemogućeg Boga, ali su nakon čitanja Njegovih riječi čuli Božji glas i stupili pred Njega. Tada ih obuzima osjećaj žaljenja jer su se odupirali Svemogućem Bogu i osuđivali ga. Te mudre djevice koje sudjeluju u svadbenoj gozbi Jaganjčevoj svjedoče da je Svemogući Bog pojava Sina čovječjeg u posljednjim danima. No oni koji se doslovno drže Svetog pisma i ustraju u mišljenju da Gospodin dolazi na oblaku predstavljaju lude djevice koje upadaju u katastrofu. One mogu samo čekati da se Gospodin Isus pojavi na oblaku nakon velikih katastrofa. Glavni razlog zbog kojeg ti ljudi ne žele dočekati Gospodina jest taj što vjeruju samo u biblijska proročanstva o kojima govore ljudi, ali ne vjeruju u proročanstva koja je izgovorio sam Gospodin Isus. Prihvaćaju samo da Gospodin dolazi na oblaku, a odbijaju povjerovati u činjenicu da se utjelovljeni Bog pojavljuje i djeluje kao Sin čovječji. Nevjerojatno su budalasti i u velikoj su zabludi. Gospodin mnogo puta spominje „Sina čovječjega”. No brojni „inteligentni” i „mudri” pastori i stručnjaci za Bibliju uništili su shvaćanje o Sinu čovječjem, čime su počinili strašnu pogrešku. Oni su žrtve vlastite inteligencije. Svemogući Bog izrazio je brojne istine, ali Ga i dalje ne žele prepoznati kao Sina čovječjeg. Nije li jasno da su slijepi? Da nije utjelovljeni Bog, kako bi mogao izreći tolike istine? Ostaju pri uvjerenju da mogu prihvatiti samo Gospodina Isusa koji dolazi na oblaku. Zbog toga gube priliku za uznesenje i doživljavaju katastrofu. Za tim će vječno žaliti.

Svi možemo vidjeti da se Gospodin vratio kao utjelovljeni Sin čovječji kako bi djelovao. To je neosporiva činjenica koju nitko ne može poreći. No mnogi se pitaju što znači stih „Gle, dolazi s oblacima” u Otkrivenju 1,7. Sigurni su da znači da će se Gospodin spustiti na oblaku. Jesu li stihovi „Dolazi s oblacima” i „Dolazi kao Sin čovječji” proturječni? Može se činiti da jesu, ali zapravo uopće nisu proturječni. Samo prkose ljudskom razumijevanju. Sva će se biblijska proročanstva u potpunosti obistiniti, ali postoji određeni proces, kao i koraci. Postoji i redoslijed kojim će se Sin čovječji pojaviti, a Gospodin doći na oblaku. Gospodin će se najprije utjeloviti i potajno doći da bi djelovao, a zatim će se otvoreno pojaviti na oblaku. Zašto će se to dogoditi u dva navrata? Što će se dogoditi u međuvremenu? Odgovor je tajnovit. Najprije ćemo pročitati proročanstvo Gospodina Isusa. Gospodin Isus je rekao: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu(Iv 16,12–13). „Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina(Iv 17,17). „I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan(Iv 12,47–48). „Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu (…) i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji(Iv 5,22;27). I: „Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega(1Pt 4,17). Proročanstva Gospodina Isusa u potpunosti su se obistinila. Sin čovječji došao je u tajnosti kada je to ljudska vrsta najmanje očekivala. Izrekao je toliko istina i obavljao djelo suda posljednjih dana. On je Duh istine koji Božje odabranike vodi prema svim istinama. Okupio je skupinu pobjednika prije katastrofa. Evanđelje kraljevstva nebeskog Svemogućeg Boga također se proširilo u svaku zemlju na svijetu. To pokazuje da je Svemogući Bog porazio Sotonu i stekao svu slavu. Sada kada su velike katastrofe počele, Bog je okupio skupinu pobjednika i Njegova se sjajna djela dovršavaju. Bog će se nakon svih katastrofa pojaviti na oblaku pred svim narodima. Tada će se proročanstvo o pojavi Sina čovječjeg i dolasku Gospodina na oblaku u potpunosti obistiniti. Otkad se Svemogući Bog pojavio i započeo Svoj sud u Božjoj kući, oni koji su prihvatili Svemogućeg Boga jedu i piju Božje riječi svakog dana. Prihvaćanjem Božjeg suda i pročišćenjem postupno bježe od grijeha i Sotoninih sila. Bog ih je učinio pobjednicima prije katastrofa i oni su prvi plod. Time su se u potpunosti obistinila proročanstvau Otkrivenju: „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom(Otk 3,20). „Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu(Otk 14,4). Prošla su tri cijela desetljeća otkako je Svemogući Bog potajno došao obavljati svoje djelo suda u posljednjim danima. Izrekao je mnogo istina i otkrio sve tajne Biblije te Božji plan upravljanja dug šest tisuća godina. Rekao je toliko toga da bi sudio i razotkrio čovjekovu pokvarenu bit. Te su riječi istina koja nam omogućuje da odbacimo grijeh i Sotonine sile te pronađemo spasenje. Bog Svojim odabranicima sudi, kažnjava ih, pročišćava, prihvaća, testira i oplemenjuje. Oni jasno vide svoju pokvarenost, osjećaju sram i nemaju se gdje sakriti, klanjaju se pred Bogom puni žaljenja, dok prema sebi osjećaju mržnju i prijezir. Vide i da Božja pravedna narav ne trpi uvrede te razvijaju poštovanje prema Bogu. Postupno se počinju bojati Boga i odbacivati zlo, uz istinsko pokajanje i promjenu. Svemogući Bog okupio je skupinu pobjednika prije katastrofa i pobrao prve plodove. Svjedočenja tih pobjednika prenesena su u videozapise i filmove dostupne na internetu. Svi koji ih pogledaju u potpunosti im vjeruju. Potpuno je jasno da se radi o pojavi Boga i njegovim djelima u posljednjim danima. Svemogući je Bog izrekao toliko istina i izvršio toliko sjajnih djela da nije uzdrmao samo cijeli svijet, već i cijeli svemir. Svemogući je Bog promijenio svijet, priveo kraju staro doba i započeo novo. Započelo je Doba kraljevstva. To dokazuje da je Svemogući Bog pojava Sina čovječjega. Gospodin Isus se vratio. Naš se Spasitelj pojavio i djeluje Djelo suda koje započinje Božjom kućom već je skoro dovršeno, a velike su se katastrofe pojavile. Možemo reći da su katastrofe već počele i njihov će se broj samo povećavati. Svi koji čine zlo i zle sile koje se odupiru Bogu bit će kažnjene i uništene u katastrofama. One koji su pročišćeni Božjim sudom i prijekorima posljednjih dana, Bog će zaštititi i čuvati tijekom katastrofa. Nakon što katastrofama dođe kraj, Sotonin zao svijet bit će uništen, a Bog će se svim ljudima otvoreno ukazati na oblaku. Time će se obistiniti proročanstvo iz Otkrivenja 1:7: „Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska.” Zašto će sva plemena naricati? Zato što je Svemogući Bog izrekao brojne istine i izvršio mnoga sjajna djela, no oni ne samo da su ih odbili uzeti u obzir, već su Ga osuđivali i bogohulili zajedno sa svjetskim religioznim silama antikrista. Uvrijedili su Božju narav i doživjeli katastrofe. Završit će udarajući se po prsima, plačući i škrgućući zubima. Time će se obistiniti tužno proročanstvo iz Otkrivenja koje kaže: „naricat će nad njim sva zemaljska plemena”. Oni koji su pročišćeni i usavršeni prihvaćanjem suda i prijekora Svemogućeg Boga vidjet će kako se Bog otvoreno ukazuje. Plesat će u nesputanoj radosti, slaveći Božju svemoć, mudrost i pravednost. Kao što Svemogući Bog reče: „Moja je milost upućena onima koji Me vole i odriču se sebe. U isto vrijeme, kazna koja je snašla podlace pravi je dokaz Moje pravedne naravi i, još više, svjedočanstvo Mojeg gnjeva. Kad nastupi nesreća, svi koji Mi se suprotstavljaju plakat će dok budu stradavali od gladi i kuge. Oni koji su počinili svakojaka zla, ali su Me mnogo godina slijedili, neće izbjeći naplatu svojih grijeha; oni će također biti bačeni u nesreću kakva se rijetko viđala kroz milijune godina i živjet će u neprekidnom stanju panike i straha. A oni Moji sljedbenici koji su Mi bili odani radovat će se i klicati Mojoj moći. Oni će iskusiti neizrecivo zadovoljstvo i živjet će u radosti kakvu Ja nikada ranije nisam darivao čovječanstvu. Jer Ja izuzetno cijenim čovjekova dobra djela, a gnušam se njegovih zlih djela. Još otkad sam počeo voditi ljudski rod, žarko sam se nadao da ću steći skupinu ljudi u kojima je isto mišljenje kao u Meni. U isto vrijeme, one u kojima nije isto mišljenje kao u Meni nikada ne zaboravljam; uvijek ih se gnušam u srcu Svojem, iščekujući priliku da im donesem osvetu što ću s užitkom dočekati. Sada je konačno nastupio Moj dan i ne moram više čekati!(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Pripremi dovoljno dobrih djela za svoje odredište.).

Svemogući Bog izriče istine za Svoja djela suda u posljednjim danima kako bi pročistio i spasio cijelo čovječanstvo. To je jedina šansa da se čovječanstvo spasi i uđe u kraljevstvo Božje. To je prilika života. Velike katastrofe počinju. Oni koji se osvijeste i pogledaju djela Svemogućeg Boga bez odgode, stići će na vrijeme jer Svemogući Bog kaže: „Kada izgrdim mnoge narode, oni iz svijeta vjere će se, u manjoj ili većoj mjeri, vratiti u Moje kraljevstvo, osvojeni Mojim djelima, jer će oni dotad već vidjeti dolazak Svetoga koji će jahati na bijelom oblaku(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Božje riječi čitavom svemiru. Poglavlje 26.). Znamo da će neki ljudi čuti Božji glas i vidjeti Njegova djela, stati pred Boga i zaslužiti spasenje usred katastrofa. To se naziva uznesenjem u katastrofama. Predstavlja posljednju priliku, kao i veliku milost Božju prema ljudskoj vrsti. Inteligentni ljudi znat će što je ispravan izbor. Oni koji čeznutljivo čekaju dolazak Gospodina na oblaku, doživjet će evidentan završetak. Pročitajmo posljednji ulomak s riječima Svemogućeg Boga za danas. „Mnogi možda ne mare za ono što govorim, ali i pored toga želim svakom takozvanom svecu koji slijedi Isusa reći ovo: kad svojim očima vidite Isusa kako na bijelom oblaku silazi s neba, bit će to javna pojava Sunca pravednosti. Možda će to za tebe biti trenutak velikog uzbuđenja, ali moraš znati kako će trenutak kad budeš svjedokom Isusovom silasku s neba biti i trenutak kada ćeš sići u pakao radi kazne. To će biti trenutak u kojem se završava Božji plan upravljanja i u kojem Bog nagrađuje dobre, a kažnjava opake. Jer Božji će sud završiti i prije nego što čovjek vidi znamenja, kad preostane samo iskazana istina. Oni koji prihvaćaju istinu i ne tragaju za znakovima, i koji su samim tim očišćeni, vratit će se pred Božje prijestolje i pasti u zagrljaj Stvoritelja. Samo oni koji budu ustrajni u vjerovanju da je ‚Isus koji ne dolazi na bijelom oblaku lažni Krist’ bit će podvrgnuti vječnoj kazni jer vjeruju jedino u Isusa koji pokazuje znakove, ali ne priznaju Isusa koji izriče strogi sud i objavljuje istiniti put i život. I zato se Isus s njima može samo obračunati kad se otvoreno vrati na bijelom oblaku. Oni su odveć tvrdoglavi, odveć sigurni u sebe, odveć oholi. Kako bi Isus mogao nagraditi takve izopačenike? Isusov je povratak veliko spasenje za one koji su u stanju prihvatiti istinu, ali za one koji nisu u stanju prihvatiti je to je znak osude. Sami morate birati svoj put i ne smijete huliti Duha Svetog i odbacivati istinu. Ne smijete biti nesvjesna ohola osoba, već netko tko se podčinjava vodstvu Duha Svetog i tko čezne i traga za istinom; jedino ćete na taj način imati koristi(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Dok ti ugledaš duhovno tijelo Isusa, Bog će dotad već iznova napraviti nebo i zemlju.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Tko je jedan istiniti Bog?

U današnje vrijeme većina ljudi vjeruje da postoji Bog. Vjeruju u Boga koji im je u srcu. Tako su s vremenom na različitim mjestima ljudi...

Povežite se s nama preko Messengera