Zašto u posljednjim danima Bog dolazi utjelovljen, a ne u duhovnom obliku?

7 July 2023

Otkad je Svemogući Bog, Spasitelj, izrazio istine za Svoje djelo suda u posljednjim danima, mnogi su tražili i istraživali istinski put i zatim dočekali Spasiteljev povratak. Uvidjeli su koliko su riječi Svemogućeg Boga autoritativne i moćne, koliko su istinite. Potvrdili su da je to glas Duha Svetog i da obična osoba ne može izgovoriti te riječi. Kad su čuli glas Božji, prihvatili su Svemogućeg Boga, uzdigli su se pred Božje prijestolje i prisustvovali gozbi Jaganjčevoj. Božji izabrani narod jede, pije i uživa u Božjim riječima svaki dan, što sve više ozaruje njihova srca. Ne uživaju samo u Božjoj prisutnosti, već i stječu prosvjećenje Njegovih riječi. Pritom uče brojne istine i shvaćaju mnogo toga. Također uče mnoge misterije Biblije, što je veliko zadovoljstvo. Preplavljeni su vjerom, a njihova je ljubav prema Boga produbljena. Mnogi Božji izabranici neustrašivi su pred opresijom i progonom Kineske komunističke partije. Ostavljaju obitelji i svjetovne veze kako bi širenjem evanđelja svjedočili o Bogu. Trpe brutalna uhićenja i progone KPK-a, no i dalje neustrašivo slijede Boga i svjedoče o Njemu. Nisu poraženi i definitivno nisu zatrti. Glasno svjedoče za Boga. Evanđelje o kraljevstvu nebeskom Svemogućeg Boga sad se proširilo u sve zemlje svijeta i u mnogima je osnovana Crkva Svemogućeg Boga. Sve je više ljudi čulo Božji glas i okreće se prema Svemogućem Bogu. Sve više ljudi na internetu istražuje djelo Svemogućeg Boga. To u potpunosti ispunjava proročanstvo Gospodina Isusa: „Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega(Mt 24,27). Prema riječima Svemogućeg Boga: „U cijelom univerzumu činim Svoje djelo, a na Istoku gromoglasni udari čuju se neprestano, tresući sve narode i sve vjeroispovijesti. Moj glas jest ono što je sve ljude dovelo u sadašnjost. Ja činim da svi ljudi budu savladani Mojim glasom, da upadnu u ovaj tok i da se preda Mnom pokore, jer sam odavno cijeloj Zemlji oduzeo slavu Moju i nanovo je objavio na Istoku. Tko ne čezne da vidi slavu Moju? Tko nestrpljivo ne čeka Moj povratak? Tko ne žudi za ponovnom pojavom Mojom? Tko ne vapi za divotom Mojom? Tko ne bi izašao na svjetlo? Tko ne bi gledao u bogatstva Kanaana? Tko ne čezne za povratkom Otkupitelja? Tko ne obožava Njega čija je moć silna? Glas Moj odjeknut će Zemljom. Stat ću pred Moj izabrani narod i govoriti im još riječi. Poput moćnih gromova što potresaju planine i rijeke, Ja Svoje riječi govorim cijelom univerzumu i čovječanstvu. Zato su riječi iz usta Mojih postale čovjekovo blago, i svim ljudima dragocjene su. Munja sijeva od Istoka, pa sve do Zapada. Moje su riječi takve da ih se čovjek nevoljko odriče, a istodobno mu se čine nedokučivima, ali se baš zbog toga još više njima raduje. Svi su ljudi zadovoljni i veseli, slave Moj dolazak jednako kao rođenje djeteta. Posredstvom Mojeg glasa, sve ljude ću dovesti preda Se. Počev od tad, službeno ću stupiti u ljudski rod tako da će Me on početi obožavati. Slavom kojom zračim i riječima iz usta Mojih učinit ću tako da svi ljudi dođu preda Me i vide kako munja sijeva od Istoka i da sam sišao i na ‚Maslinovu goru’ Istoka. Vidjet će da sam već odavno na zemlji, ne više kao židovski Sin već kao Munja Istoka. Jer Ja sam odavno uskrsnuo i napustio ljude, a onda sam se u slavi ponovo pojavio među njima. Ja sam Onaj koji je obožavan bezbroj doba prije sadašnjeg, a Ja sam i dojenče koje je narod Izraela napustio bezbroj doba prije sadašnjeg. Osim toga, Ja sam i preslavni Svemogući Bog sadašnjega doba! Nek’ svi dođu pred prijestolje Moje i vide Moje slavno lice, čuju Moj glas i vide Moja djela. To je potpuna volja Moja – to je kraj i vrhunac Mojeg plana, kao i svrha Mojeg upravljanja: da Me svaki narod obožava, da Me svaki jezik priznaje, da svaki čovjek položi svoju vjeru u Mene, i da svi narodi budu Moji podanici!(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Odjek sedam gromova – proročanstvo širenja evanđelja o kraljevstvu cijelim univerzumom.).

Poput snažne luči iskaz Svemogućeg Boga već se proširio od istoka do zapada. Božji izabranici iz svake zemlje propovijedaju evanđelje, svjedoče o Njemu i radosno slave Boga jer je već porazio Sotonu i stekao svu slavu. Spasitelj Svemogući Bog pojavio se i počeo djelovati pred katastrofama. Okupio je grupu pobjednika. Njegovo se evanđelje o kraljevstvu nebeskom proširilo do svake nacije i zato su uslijedile katastrofe. Vidimo da je djelo suda koje počinje od Božje kuće već bilo veliki uspjeh. Nakon toga Bog se služio raznim katastrofama da sudi i grdi ovaj svijet. Te katastrofe pomažu u širenju evanđelja o kraljevstvu nebeskom i spašavaju više ljudi od grijeha i sotonskih sila. Također, Bog se služi katastrofama da izgrdi i okonča ovo mračno, zlo doba, da pokosi sve zle sile koje se suprotstavljaju Bogu. To je plod koji će Božje djelo suda donijeti u posljednjim danima. Svemogući Bog, Spasitelj, izrazio je toliko istina, izvršio sjajno djelo i uzdrmao svijet. No brojni su i dalje obmanuti velikim crvenim zmajem, KPK-om. A usto ih sputavaju antikristove sile unutar religije. Drže se ideje da bi se Krist trebao spustiti na oblaku u duhovnom obliku, da se nikako ne može vratiti u tijelu kao Sin čovječji. Zato su sigurni da su oni koji ne dolaze na oblaku lažni, da je svako svjedočanstvo da je On Sin čovječji lažno, da je to tek vjera u čovjeka. Ne propuštaju samo istražiti riječi Duha Svetog crkvama, ili tražiti i slušati Božji glas, već slijede religiozne antikriste, uporno bogohule i osuđuju pojavu i djelo Svemogućeg Boga. Zato još nisu dočekali Gospodina, već su upali u katastrofe. Plaču i škrguću zubima i ne zna se hoće li živjeti ili umrijeti. Brojni imaju pitanje. Gospodin Isus pojavio se u duhovnom obliku na 40 dana nakon Svog uskrsnuća pa bi se trebao vratiti u duhovnom obliku. Zašto se Svemogući Bog ne bi pojavio kao Duh, već kao utjelovljeni Sin čovječji? Toliko ljudi postavlja to pitanje i mnogi neće prihvatiti Svemogućeg Boga jer je u tijelu, a ne u duhu. Kakva šteta! Propuštaju jedinu priliku za spasenje zbog čega će žaliti cijelu vječnost. Sad ću zajedno s vama pokušati razgovarati o tome zašto se Bog pojavljuje u tijelu, a ne u duhu u posljednjim danima.

Najprije, što se tiče Gospodinove pojave i djela u posljednjim danima, možemo potvrditi da se Gospodin Isus vraća na svijet u tijelu kao Sin čovječji u posljednjim danima da izvrši Svoje djelo. To se temelji na brojnim proročanstvima iz usta samog Gospodina Isusa, nešto što čovjek ne određuje. Hoće li se Gospodin vratiti kao duh ili utjelovljen kao Sin čovječji davno je predodredio Bog, ljudski izbor ovdje ne igra ulogu. Kao ljudi možemo se samo predati, a ne postavljati granice na temelju vlastitih predodžbi. Čak i ako predodređeni način Božje pojave nije u skladu s ljudskim predodžbama, najbolji je, najznačajniji i najblagotvorniji za naše spasenje. Ne može biti pogrešan. Ne možemo mu pristupiti na temelju onog što zamišljamo. Moramo biti mudre djevice, a ne lude. Samo se tako može dočekati Gospodinova pojava. Ljudi uporno djeluju na temelju vlastitih ograničenja i odbijaju prihvatiti išta drugo osim Gospodinova silaska na oblaku. Tako odbacuju utjelovljenog Sina čovječjeg. Kakve su posljedice takvog stava? Zadesit će ih katastrofe i bit će kažnjeni pozivajući vlastitu propast. Ako smo mudre djevice, trebamo poslušati Gospodina; tražiti i slušati Božji glas da dočekamo Gospodina, radosno Ga prihvatiti i predati Mu se bez obzira na oblik koji poprima i ne pokušavati sami odabrati. Inače ćemo postati lude djevice, zadesit će nas katastrofa, plakat ćemo i stiskati zube. Što se događa u posljednjim danima? Vraća li se Bog u obliku duha ili kao Sin čovječji? Najprije, razgovarajmo o tome je li lakša interakcija s Božjim Duhom ili sa Sinom čovječjim. Je li Njemu lakše obraćati nam se kroz Duh ili kroz tijelo? Brojni će ljudi odgovoriti da je oboje lakše sa Sinom čovječjim. To je točno. Zato se Bog utjelovio kad se pojavio i djelovao u Dobu milosti. Gospodin Isus bio je Sin čovječji. Živio je među ljudima, jeo, pio i živio s nama. Mnogi su ljudi slijedili Gospodina, dijelili iskustva i komunicirali s Njime. Bilo je posve nesputano i lako, bez ikakvih ograničenja. Svi su svjedočili divoti Gospodina Isusa. Gospodin je napojio, nahranio i podržao ljude. Mogli su naučiti brojne istine. Nakon što je Gospodin izrazio mnoge istine, bio je pribijen na križ postajući žrtva grijeha čovječanstva. Ama baš svatko mogao je dobiti oprost grijeha samo prihvaćanjem Gospodina Isusa kao svog Spasitelja tako da Mu se ispovijedi i pokaje. Tada bi mogao uživati u miru i radosti zbog oproštenih grijeha i milosti koju mu je Bog podario. Nakon što je Gospodin bio raspet, uskrsnuo je i zatim je uzašao na nebo, sve je više ljudi počelo dijeliti Njegovo evanđelje, svjedočeći o Isusu Kristu kao Spasitelju, Božjoj pojavi. Evanđelje Gospodina Isusa davno je stiglo do svake zemlje svijeta. To dokazuje da je Božje utjelovljenje kao Sina čovječjeg da otkupi i spasi čovječanstvo najučinkovitije. Ljudi ne mogu vidjeti ili dotaknuti Duh Božji – ne mogu tako komunicirati s Njime. Ne možemo komunicirati s Duhom Božjim. Kad Duh Božji progovori, svi drhte od straha. Kako bismo mogli komunicirati na taj način? Usto, Duh Božji nije mogao biti raspet. Kako bi nešto što ljudi ne mogu vidjeti ili taknuti moglo biti raspeto, zar ne? To nam pokazuje da je za Boga najbolje da djeluje kao Sin čovječji. Bog je bio slavljen kad je Gospodin Isus dovršio Svoje djelo otkupljenja čovječanstva. To je svima jasno. Možemo biti sigurni na temelju činjenica o djelu Gospodina Isusa da je u Božjem djelu spašavanja čovječanstva, bilo da je to Njegovo djelo otkupljenja ili djelo suda u posljednjim danima, najprikladnije utjelovljenje u obliku Sina čovječjeg. To polučuje najbolje rezultate. Također, Božje utjelovljenje u obliku Sina čovječjeg u posljednjim danima u potpunosti ispunjava proročanstva Gospodina Isusa: „dolaskom Sina Čovječjega”, „Sin čovječji dolazi” i „Sinom Čovječjim u dan Njegov.” Oni koji dobro poznaju Bibliju vide da su se Gospodinove riječi ostvarile. Zašto se onda toliko ljudi drži predodžbi koje okružuju pojavu i djelo Sina čovječjeg? Zašto toliko ljudi i dalje ustrajno vjeruje da će se Gospodin spustiti na oblaku u duhovnom obliku? To je doista ludo i neuko. Bog se pojavljuje i djeluje kao Sin čovječji, ponizan i skriven, ne samo zato što je to najučinkovitije, već i kako bismo uvidjeli Božju narav i koliko je divna Njegova poniznost i skrivenost. Bog se izravno susreće s čovječanstvom kao Sin čovječji, licem u lice s nama, jede, pije i živi s nama, izražavajući istine da nas napoji, vodi i spasi. To je velika ljubav Božja! Zašto to ljudi ne mogu vidjeti? Riječima Svemogućeg Boga: „Spašavanje čovjeka od strane Boga nije učinjeno neposrednim korištenjem metoda djelovanja Duha, niti upotrebom identiteta Duha, jer Duh Njegov čovjek ne može ni dotaknuti ni dodirnuti, niti Mu se može približiti. Da je On čovjeka pokušao spasiti izravnim korištenjem perspektive Duha, čovjek ne bi bio u stanju primiti Njegovo spasenje. Da se Bog nije odjenuo vanjskim obličjem stvorenog čovjeka, čovjek ni na koji način ne bi mogao primiti ovo spasenje. Jer, nema načina na koji bi Mu čovjek mogao prići, baš kao što se nitko nije mogao približiti Jahvinom oblaku. Samo postavši stvoreno ljudsko biće, to jest, samo stavivši riječ Svoju u tijelo od krvi i mesa koje treba postati, Bog može Svoju riječ lično usaditi u sve one koji Ga slijede. Samo tada čovjek može lično vidjeti i čuti Njegovu riječ i, povrh toga, doći u posjed riječi Njegove i na taj način biti u potpunosti spašen. Da se Bog nije utjelovio, nitko od krvi i mesa ne bi mogao dobiti tako uzvišeno spasenje, niti bi ijedna osoba bila spašena. Da je Duh Božji Svoje djelo činio izravno među ljudima, čitavo bi čovječanstvo palo kao pokošeno ili bi, u suprotnom, nemajući načina da dođe u dodir s Bogom, bilo u cijelosti porobljeno od Sotone. (…) Jedino postajući tijelo, Bog može živjeti kraj čovjeka, iskusiti patnju svijeta i živjeti u normalnom tijelu od krvi i mesa. Samo na taj način, On može ljudima pružiti praktičan put koji im je, kao stvorenim bićima, potreban. Čovjek prima potpuno spasenje od Boga upravo kroz utjelovljenje Božje, a ne izravno s neba, kao odgovor na svoje molitve. Jer čovjek, budući da je od krvi i mesa, ni na koji način ne može vidjeti Božji Duh, a kamoli se približiti Njegovu Duhu. Čovjek može doći u dodir samo s utjelovljenim Bogom i jedino na taj način može dokučiti sve putove i sve istine i biti u potpunosti spašen(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Otajstvo utjelovljenja (4).). „Djelo koje je iskvarenom čovjeku najvrednije jest ono koje mu daje precizne riječi i jasne ciljeve kojima treba težiti te ono koje se može vidjeti i dodirnuti. Čovjekovom ukusu odgovaraju samo stvarno djelovanje i pravovremeno usmjeravanje, a samo stvarno djelo čovjeka može spasiti od njegove iskvarene i izopačene naravi. To može postići samo utjelovljeni Bog; samo utjelovljeni Bog može spasiti čovjeka od njegove prethodno iskvarene i izopačene naravi(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Iskvarenom ljudskom rodu potrebnije je spasenje utjelovljenog Boga.).

Riječi Svemogućeg Boga vrlo su jasne. Samo utjelovljenjem za Svoje djelo suda u posljednjim danima Bog može u potpunosti očistiti i spasiti čovječanstvo te nas odvesti do prekrasnog odredišta. Osobno smo svjedočili Svemogućem Bogu među nama, koji je živio uz nas, uvijek spremno dijelio istinu i rješavao praktične probleme. On promatra iskvarenost čovječanstva, zapisuje Svoje riječi i pruža nam istine. Istinski uživamo u Božjim riječima i naši su duhovi oslobođeni. Kad Bog dijeli istinu s nama, možemo mu postavljati pitanja i On strpljivo odgovara. Svemogući Bog živi među čovječanstvom, govori i komunicira s nama. Svaka naša riječ, svaka naša gesta, čak i svaka naša misao, Bogu su jasne kao dan, vidi ih pred Svojim očima. Može izraziti istine bilo kad i bilo gdje, iznosi na svjetlo dana našu sotonsku narav i naše predodžbe i misli o Njemu. Tako ispravlja pogreške u našoj vjeri i naše pogrešne percepcije potrage. Na taj nas način utjelovljeni Bog osobno poji i čuva, podučava i podržava, licem u lice. Za nas je to predivno, dirljivo iskustvo. Bog je nevjerojatno divan i pristupačan. Vidimo bezbrojne divne aspekte Boga i volimo Ga iz dubine naših srca. Krist izražava toliko istina i izvršava tako sjajno djelo, no vrlo je ponizan i skriven, nikad se ne šepuri ili pokazuje kao Bog. S nama komunicira opušteno i toplo, nikad nikoga ne prisiljava da Ga sluša. Krist nema ni truna arogancije ili bahatosti. Kristove su riječi vjerodostojne, lišene laži, prijetvornosti i trikova. Tretira nas kao članove obitelji, razgovara čavrljajući s nama iskreno. To nam je tako dirljivo. Vidimo da u Kristovoj čovječnosti nema iskvarenosti. Posjeduje normalnu čovječnost – srdačnu, svetu čovječnost. Krist može izraziti istinu bilo gdje i bilo kad, kako bi nas odgajao, podržavao i vodio. Još smo uvjereniji da Krist ne posjeduje samo normalnu čovječnost, već i božansku bit. On je istinska pojava Boga, praktičnog Boga u tijelu. Dosad smo slijedili Krista pa znamo da je Krist istina, put i život. Osim Krista, nitko drugi od slavnih i važnih ljudi ne može izraziti istinu i spasiti čovječanstvo. U utjelovljenom Božjem obliku vidimo toliko toga što Bog ima i što jest. Vidimo Kristovu božansku bit i vidimo da je Božja narav sveta i pravedna. Također vidimo koliko je Bog ponizan i skriven te da je posve srdačan i prekrasan. To nas približava Bogu, tako Mu se predajemo i volimo Ga. Božje djelo u tijelu da spasi čovječanstvo vrlo je značajno. Ne samo da zatvara jaz između Boga i čovjeka, već nam i omogućuje da u praksi spoznamo i shvatimo Boga. Pomoću praktičnog djela Božjeg postupno shvaćamo istinu i ulazimo u stvarnost. Tako se rješavamo brojnih iskvarenih aspekata naravi kao što su arogancija i prijetvornost. Proživljavamo istinsku ljudsku sličnost i stječemo milost Božjeg spasenja. Kroz djelo Svemogućeg Boga u posljednjim danima duboko osjećamo koliko je praktično i autentično Božje djelo u tijelu! Da se Bog nije utjelovio, nikad nas ne bi mogao tako konkretno napojiti i nahraniti. Ne bismo shvatili istinu, odbacili grijeh i i Bog nas ne bi spasio. To se može postići samo Božjim vršenjem Njegovog djela suda u tijelu.

Sada bi svi trebali jasno vidjeti da se Bog utjelovio u posljednjim danima izražavajući istine i vršeći Svoje djelo suda isključivo radi očišćenja i spašavanja čovječanstva. Da se Bog pojavi i djeluje u duhu, mi, iskvareni ljudi, ne bismo imali priliku da shvatimo istinu i nikad ne bismo mogli odbaciti svoju iskvarenost i biti spašeni od Boga. Nema nimalo sumnje. Ipak, mnogi u religijskom svijetu vide da je Svemogući Bog izrazio toliko istina i priznaju da riječi Svemogućeg Boga imaju autoritet i moć. No s obzirom na to da je On Sin čovječji običnog izgleda, osuđuju Svemogućeg Boga i kažu da je čovjek, a ne Bog. Čak se mahnito opiru, bogohule i osuđuju pojavu i djelo Svemogućeg Boga. To nas podsjeća na to kada je prije 2000 g. Gospodin Isus došao djelovati. Budući da je Gospodin Isus imao normalnu pojavu, farizeji su ga tretirali kao običnu osobu. Osuđujući su rekli: „Nije li to Nazarećanin?” „Nije li to drvodjeljin sin?” Koliko god istine On izrazio, kakva god velika čuda izveo, farizeji Ga nisu tražili niti prihvatili. Umjesto toga, osudili su Gospodina Isusa, rekavši da tjera demone uz pomoć princa demona. Na kraju su ga pribili na križ i tako počinili najgnjusniji grijeh. Bog ih je prokleo i kaznio. Bog se dosad dvaput pojavio i djelovao u tijelu kao Sin čovječji. Zašto Ga onda ljudi ne prepoznaju, već se opiru, osuđuju i odbijaju Krista? Gdje skreću s pravog puta? Budući da gledaju samo vanjštinu, Krist im izgleda kao obična osoba. Ne istražuju i ne prepoznaju sve istine koje Krist izražava. Ne vide Kristovu božansku bit, već se samo opiru i osuđuju Krista zbog svojih ljudskih predodžbi. Zato su kažnjeni i prokleti zbog toga. U Bibliji piše: „Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu(Iv 3,36). Tko god osuđuje i opire se Sinu čovječjem koji izražava istinu čini grijeh bogohuljenja Duha Svetog i ne može mu se oprostiti na ovom svijetu ili idućem. Mudre djevice moraju naučiti tražiti istinu i slušati Božji glas. Gospodin se vraća u posljednjim danima kao Sin čovječji koji govori i djeluje. Oni koji Ga prihvate su oni koji vole istinu. Oni koji odbiju Sina čovječjeg, opiru Mu se i osuđuju Ga, preziru istinu. Bog razotkriva svakoga kroz pojavu i djelo Sina čovječjeg. To je Božja mudrost i otkriva Njegovu svemoć.

Za kraj, pogledajmo nekoliko odlomaka Božjih riječi.

Svemogući Bog kaže: „Ovoga puta Bog djelo dolazi obaviti ne u duhovnom, već u sasvim običnom tijelu. Štoviše, ne samo što je to tijelo drugog Božjeg utjelovljenja, već je i tijelo kroz koje se Bog vraća tjelesnom. To je sasvim obično tijelo. Ne možeš opaziti ništa što bi Ga izdvojilo od drugih, ali možeš od Njega primiti istine za koje se ranije nije čulo. U tom beznačajnom tijelu utjelovljuju se sve riječi istine što dolaze od Boga, ono preuzima Božje djelovanje u posljednjim danima i izražava cjelokupnu Božju narav kako bi je čovjek mogao razumjeti. Zar ne želiš silno vidjeti Boga na nebu? Zar ne želiš silno razumjeti Boga na nebu? Zar ne želiš silno vidjeti odredište čovječanstva? On će ti reći sve te tajne – tajne koje ti nijedan čovjek ne može reći, a reći će ti i istine koje ne razumiješ. On je tvoja vrata u kraljevstvo i tvoj vodič u novo doba. Jedno takvo svakidašnje tijelo čuva mnoga nedokučiva otajstva. Njegova ti djela mogu biti nedokučiva, ali cjelokupan cilj djela što ih On čini dovoljan je da možeš vidjeti kako On nije, kao što ljudi vjeruju, obično tijelo. Jer On predstavlja Božju volju i brigu koju Bog iskazuje čovječanstvu u posljednjim danima. Premda ne možeš čuti Njegove riječi koje kao da potresaju nebo i zemlju, premda ne možeš vidjeti Njegove oči koje su poput plamena ognjenog i premda ne možeš primiti ispravljanje Njegovom gvozdenom palicom, ipak u Njegovim riječima možeš čuti da je Bog gnjevan i spoznati da Bog pokazuje suosjećanje prema ljudima; možeš vidjeti Božju pravednu narav i Njegovu mudrost i, dapače, sagledati Božju brigu za cijelo čovječanstvo. Božje djelo u posljednjim danima je dopustiti čovjeku da vidi Boga u nebesima kako živi među ljudima na zemlji i omogućiti čovjeku da upozna, posluša, štuje i voli Boga. Zbog toga se On drugi put utjelovio. Premda čovjek danas vidi Boga koji je isti kao čovjek, Boga s nosom i parom očiju, jednog ni po čemu izuzetnog Boga, na kraju će vam Bog pokazati da, kad taj čovjek ne bi postojao, nebo i zemlja pretrpjeli bi ogromnu promjenu. Kad taj čovjek ne bi postojao, nebesa bi se zamračila, zemljom bi zavladao kaos, a čitavo čovječanstvo živjelo bi usred gladi i pošasti. On će vam pokazati da, kad utjelovljeni Bog ne bi došao spasiti vas u posljednjim danima, Bog bi odavno bio uništio čitavo čovječanstvo u paklu. Kad to tijelo ne bi postojalo, zauvijek biste bili arhigrešnici i zauvijek biste bili leševi. Trebali biste znati da, kad to tijelo ne bi postojalo, čitavo čovječanstvo suočilo bi se s neizbježnom nesrećom i ne bi moglo izbjeći još strožu kaznu koju Bog izriče čovječanstvu u posljednjim danima. Da to obično tijelo nije rođeno, svi biste bili u stanju u kojem preklinjete za život, a ne možete živjeti, i molite za smrt, a ne možete umrijeti. Da ovo tijelo ne postoji, ne biste danas mogli steći istinu i stupiti pred Božje prijestolje, već bi vas Bog kaznio za vaše teške grijehe. Jeste li znali da bez Božjeg povratka u tijelo nitko ne bi imao priliku za spasenje, a kad ne bi bilo dolaska ovog tijela, Bog bi odavno okončao drevno doba? S obzirom na to, možete li i dalje odbijati drugo Božje utjelovljenje? Budući da od tog običnog čovjeka možete imati tako mnogo koristi, zašto Ga ne biste rado prihvatili?(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Jesi li znao? Bog je među ljudima učinio veliko djelo.).

Sva Božja djela u posljednjim danima čine se preko tog običnog čovjeka. On će ti pružiti sve – štoviše, On će moći odlučivati o svemu što se tebe tiče. Može li takav čovjek biti onakav kakvim Ga smatrate: toliko jednostavan da nije dostojan spomena? Zar Njegova istina nije dovoljna da vas u potpunosti uvjeri? Zar svjedočanstvo Njegovih djela nije dovoljno da vas u potpunosti uvjeri? Ili put koji On utire nije dostojan da po njemu koračate? Na kraju krajeva, što vas zapravo dovodi do toga da Ga se gnušate, da Ga odbacujete i da Ga se klonite? Upravo taj čovjek izražava istinu, upravo On daje istinu i upravo vam On pokazuje put kojim trebate ići. Je li moguće da još uvijek ne možete pronaći tragove Božjeg djelovanja unutar ovih istina? Bez Isusova djela čovječanstvo ne bi moglo sići s križa, ali bez njegova današnjeg utjelovljenja oni što silaze s križa nikad ne bi mogli dobiti Božje odobrenje ni zakoračiti u novo doba. Bez dolaska tog običnog čovjeka nikad ne biste imali priliku vidjeti pravo lice Boga niti biste za to bili sposobni, jer svi ste vi odavno trebali biti predmet uništenja. Zbog dolaska drugog Božjeg utjelovljenja, Bog vam je oprostio i ukazao vam milosrđe. Bez obzira na to, riječi koje vam na kraju ostavljam još uvijek su ove: taj običan čovjek, koji je utjelovljeni Bog, od suštinskog je značaja za vas. To je velika stvar koju je Bog već učinio među ljudima(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Jesi li znao? Bog je među ljudima učinio veliko djelo.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Tko je jedan istiniti Bog?

U današnje vrijeme većina ljudi vjeruje da postoji Bog. Vjeruju u Boga koji im je u srcu. Tako su s vremenom na različitim mjestima ljudi...

Leave a Reply

Povežite se s nama preko Messengera