Kako tri faze djela vrši jedan Bog

7 July 2023

Današnja tema našeg zajedništva jest „Kako tri faze djela vrši jedan Bog”. Ovo je važna tema i izravno povezana s našim svršetkom i odredištem. Također je izravno povezana s time hoćemo li ući u kraljevstvo nebesko. Opasno je vjerovati u Boga, a da nismo upoznati s njegovim djelom. Lako možemo ostati bez Božjeg spasenja, što vodi u propast. Zašto to kažemo? Znamo da je prije dvije tisuće godina Gospodin Isus došao otkupiti čovječanstvo i rekao: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!(Mt 4,17). Gospodin Isus je izrazio mnoge istine i izveo brojna čuda koja dokazuju da je Gospodin Isus bio Mesija. No u judaizmu ime Gospodina Isusa nije bilo Mesija, nije rođen u kraljevskoj palači, niti je Židove izveo iz rimske vladavine, tako da On sigurno nije bio Mesija. Dakle, bez obzira na to koliko istine je Gospodin Isus izrazio ili koliko je čuda izveo, nitko nije priznao da je Gospodin Isus Bog i svi su slijedili židovske starješine u Njegovom razapinjanju. Što je bio rezultat? Izrael je bio izbrisan gotovo dvije tisuće godina. Otkud ova bolna pouka? Ljudi nisu nastojali spoznati Božje djelo, ustrajali su u svojim predodžbama i idejama te se opirali i osuđivali Božje djelo. Sad se Gospodin Isus vratio kao Svemogući Bog. Izrazio je milijune riječi istine, a sad vrši djelo suda u posljednjim danima da bi potpuno očistio i spasio čovječanstvo. Ali što je s vjerskim svijetom? Kada vide da se Svemogući Bog ne zove Isus i ne dolazi na oblacima, odbijaju priznati da je Svemogući Bog Gospodin Isus koji se vratio i slijede pastore i starješine u gorljivom otporu i osudi Svemogućeg Boga, što predstavlja na ponovno razapinjanje Boga. Neki će pitati: „Zašto svaki put kad Bog dođe djelovati i spasiti čovječanstvo, oni koji vjeruju u Njega i čekaju Njegovu pojavu Ga osuđuju i odbacuju?” Zato što je Sotona preduboko iskvario ljude, stoga preziru i mrze istinu i njihova priroda je da se opiru Bogu. Drugi razlog jest da ne poznaju Božje djelo i imaju predodžbe i ideje o Božjem djelu. Vidite, kad je Bog dovršio svoje djelo u Dobu zakona, Židovi su vjerovali da je Božje djelo završeno i da više neće djelovati. Čekali su Mesiju koji će ih izbaviti iz rimskog režima, ali nisu prihvatili djelo otkupljenja Gospodina Isusa i zbog toga su izgubili Gospodinovo spasenje. Kad je Bog dovršio djelo u Dobu milosti vjernici svih vjeroispovijedi su mislili, zato što je Gospodin Isus otkupio čovječanstvo, da je Božje djelo spasenja čovječanstva završeno, da novog djela neće biti i da će nas Gospodin izravno odvesti u kraljevstvo nebesko kad se vrati. Danas, kada dolazi velika katastrofa, mnogi iščekuju dolazak Gospodina na oblacima i odbijaju prihvatiti djelo suda Svemogućeg Boga zbog čega ne uspijevaju dočekati Spasitelja i čeka ih nesreća. Svi oni misle da je Božje djelo spasenja čovječanstva završilo kad je Gospodin Isus dovršio svoje djelo i da više neće biti djela. Razmislimo o tome. Je li Božje djelo spasenja čovječanstva tako jednostavno kako ljudi misle? U posljednjim danima Svemogući Bog otkrio je otajstvo Božjeg djela spasenja čovječanstva. Svi smo vidjeli da nakon što je Sotona iskvario čovječanstvo, Bog je započeo plan od tri faze da nas spasi. Prvo, izvršio je djelo u Doba zakona pod imenom Jahve. Zatim se utjelovio kao Gospodin Isus i vršio djelo otkupljenja u Doba milosti, a u posljednjim danima, Bog se ponovno utjelovio kako bi pod imenom Svemogući Bog izvršio djelo suda u Dobu kraljevstva. Ove tri faze djela čine potpuni Božji plan upravljanja za spas čovječanstva. Iako se imena Jahve, Gospodin Isus i Svemogući Bog razlikuju, kao i njihovo djelo u različitim dobima, te su tri faze blisko povezane, svaka se nadovezuje na prethodnu i u konačnici će dovesti do spasa čovječanstva i uvesti ga u novu epohu. Ovo je dokaz da jedan Bog različito djeluje u svakom dobu. Dakle, kako možemo prepoznati da tri faze djela vrši jedan Bog? Razumijevanje tog aspekta istine ključno je za postizanje spasenja i ulazak u kraljevstvo. A sad, razmotrimo zajedno ovo pitanje na temelju Božjih riječi.

Prvo ću pročitati odlomak riječi Svemogućeg Boga. Svemogući Bog kaže: „Cijeli Moj plan upravljanja, plan upravljanja za šest tisuća godina, sastoji se od tri etape ili tri doba: Doba zakona početka, Doba milosti (što je također Doba otkupljenja) i Doba kraljevstva posljednjih dana. Moje djelovanje u ta tri doba razlikuje se po sadržaju u skladu s prirodom svakog doba, ali to djelovanje u svakoj etapi odgovara potrebama čovjeka – ili, točnije rečeno, obavlja se u skladu s trikovima koje Sotona koristi u ratu koji vodim protiv njega. Svrha je Mojeg djelovanja pobijediti Sotonu, pokazati Moju mudrost i svemoć, razotkriti sve Sotonine trikove i na taj način spasiti čitav ljudski rod koji živi pod vlašću Sotone. Sve to činim kako bih pokazao Svoju mudrost i svemoć te razotkrio nepodnošljivu odvratnost Sotoninu, ali što je još važnije, kako bih stvorenim bićima omogućio razlikovati dobro od zla, da znaju da sam Ja Vladar svih stvari, da jasno vide da je Sotona neprijatelj ljudskog roda, izrod i zlotvor te da im omogućim da s potpunom sigurnošću uvide razliku između dobra i zla, istine i laži, svetosti i nečistoće, onoga što je uzvišeno i onoga što je prostačko. Tako će neuki ljudski rod o Meni moći posvjedočiti da nisam Ja taj koji kvari ljudski rod i da samo Ja – Stvoritelj – mogu spasiti ljudski rod, mogu ljudima darovati stvari u kojima će uživati; i oni će spoznati da sam Ja Vladar svih stvari, a da je Sotona samo jedno od bića koja sam stvorio i koje se kasnije okrenulo protiv Mene. Moj šest tisućljetni plan upravljanja podijeljen je u tri etape, a Ja djelujem s ciljem da postignem to da stvorena bića mogu svjedočiti o Meni, shvatiti Moju volju i spoznati da sam Ja istina(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Istinita priča o djelima iz Doba otkupljenja.). Riječi Svemogućeg Boga govore nam da je Božje djelo spasenja čovječanstva podijeljeno u tri faze. Prva je djelo Doba zakona koju je proveo Bog Jahve prije više od tri tisuće godina, druga je djelo Doba milosti koju je proveo Gospodin Isus prije dvije tisuće godina, a treća se faza odvija sada: djelo suda u Dobu kraljevstva provodi Svemogući Bog na kraju posljednjih dana. Iako se sadržaj te tri faze razlikuje, svaka se nastavlja na prethodnu i produbljuje djelo. Također, faze su usko povezane i u konačnici ostvaruju potpuno spasenje čovječanstva. Djelom suda Svemogućeg Boga u posljednjim danima završava se Doba milosti, a počinje Doba kraljevstva. Ova faza određuje sudbinu čovječanstva. Ako ne razumijemo Božje djelo, možemo propustiti zadnju priliku da nas Bog spasi i usavrši i kajati se do kraja života.

To znači da je itekako nužno objasniti što su točno tri faze djela. Razmotrimo. „Zašto je Božji prvi korak u spašavanju čovječanstva bio donošenje zakona?” Jer su ljudi u početku bili poput dojenčadi. Nisu znali kako štovati Boga, nisu znali kako živjeti, a čak ni temeljna moralna načela, poput toga da su ubojstvo i krađa grijeh, nisu shvaćali. Bog Jahve donio je zakone i izdao zapovijedi da pouči ljude kako živjeti na zemlji. Zabranio je ubojstvo, krađu, preljub i tako dalje, čime su ljudi stekli osnovno poimanje grijeha, znali što činiti, a što ne, pridržavali se zakona i šabata. Bog je blagoslovio one koji su se pridržavali, a osuđivao one koji su zakon kršili i morali su prinijeti žrtvu za okajanje grijeha. Kada su prekršili određene zakone i propise, stigao ih je Jahvin gnjev i kazna. Kamenovani su ili spaljeni nebeskim ognjem. Izraelski narod okusio je Božje veličanstvo i gnjev, kao i Njegovu skrb i milosrđe. Bili su uvjereni da je Bog Jahve jedini pravi Bog koji je stvorio nebo i zemlju. Stoga su se bojali Jahve i poštivali Njegov zakon, živjeli normalno i štovali Boga na zemlji te su mogli živjeti u Božjoj prisutnosti. To je rezultat postignut Božjim djelom u Dobu zakona. Dakle, je li kraj Božjeg djela u Dobu zakona značio da je Njegovo djelo spasenja čovječanstva dovršeno? Naravno da ne. Iako su ljudi u Dobu zakona znali što je grijeh, kako prinijeti žrtvu i pokajati se, kako štovati Boga, zbog sotonske iskvarenosti ljudi se često nisu pridržavali zakona. Posebice u kasnom Dobu zakona, ljudi su sve češće griješili, a nisu imali dovoljno žrtvi kojima bi okajali grijehe. Da je Božje djelovanje završilo s Dobom zakona, ljudi bi bili osuđeni i pogubljeni po zakonu za sve svoje grijehe, a čovječanstva bi nestalo. Stoga je Bog Jahve kroz proroke Izraelcima govorio da će Mesija doći kao žrtva za grijeh i otkupiti čovječanstvo. Proročanstva kažu: „Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni(Iz 9,5). „A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju(Iz 53,6). „Žrtvuje li život svoj za naknadnicu(Iz 53,10). Nakon toga, kako je obećao, Bog se utjelovio u Gospodinu Isusu kako bi izvršio djelo otkupljenja čovječanstva. Dok je živio među ljudima, Gospodin Isus je izrazio mnoge istine, učio ih ispovijedanju grijeha i pokajanju, da ljube Gospodina svim svojim srcem, dušom i umom, da ljube svoje bližnje kao same sebe, da slave Boga u duhu i istini i tako dalje. Ove su istine potpuno usavršile zakon i ljudima pokazale novi put primjene. Također je liječio bolesne, istjerivao demone, opraštao ljudima grijehe, dijelio blagoslove i milost, da bi na kraju bio raspet kao tijelo bez grijeha. Preuzeo je grijehe svih i otkupio čovječanstvo. Nakon toga ljudi više nisu morali prinositi žrtve za svoje grijehe. Sve dok su se molili i ispovijedali, dobivali bi oprost i uživali Božji blagoslov i milost. Ljudi su iskusili milostivu i brižnu Božju narav te je odnos između čovjeka i Boga postao bliskiji. Jasno je da je djelo Gospodina Isusa u potpunosti ispunilo proročanstva iz Starog zavjeta. Oslobodilo je ljude okova zakona, privelo Doba zakona kraju i uvelo čovječanstvo u Doba milosti. To dokazuje da je Gospodin Isus bio Spasitelj i Mesija koji je došao. Istina koju je izrazio Gospodin Isus i Njegovo djelo otkupljenja izražavaju Božju narav i sve što Bog ima i što jest te potpuno otkrivaju jedinstveni Božji autoritet i silu. To dokazuje da je Gospodin Isus utjelovljeni Bog i da su Gospodin Isus i Jahve jedan Duh i jedan Bog. Kao što je Gospodin Isus rekao: „Ja u Ocu i Otac u meni(Iv 14,10). „Ja i Otac jedno smo(Iv 10,30). Djelo otkupljenja i djelo u Dobu zakona dvije su različite faze djela istoga Boga u različitim dobima. Kako kaže riječ Svemogućeg Boga: „Djelo koje je Isus učinio predstavljalo je ime Isusovo i predstavljalo je Doba milosti; s druge strane, djelo koje je učinio Jahve, predstavljalo je Jahvu i predstavljalo je Doba zakona. Njihovo djelo, djelo je jednog Duha u dva različita doba. (…) Upravo to što je Isus došao i okončao djelo Jahve, nastavio Jahvino djelo i, štoviše, izvršio Svoje vlastito, novo djelo, dokazuje da se radilo o jednom novom dobu i da je Isus bio Sâm Bog. Oni su izvršili dvije sasvim različite faze djela. Jedna faza je sprovedena u hramu, dok je druga sprovedena izvan hrama. Jedna faza je podrazumijevala da se život čovjekov uskladi sa zakonom, a druga je bila prinošenje žrtve za grijeh. Ove dvije faze djela izrazito su se razlikovale; ovim se novo doba razdvojilo od starog, te je potpuno ispravno reći da se radi o dva različita doba. Mjesta na kojima su Oni vršili Svoja djela bila su različita, i sadržaj Njihovih djela se razlikovao a i ciljevi Njihovih djela bili su drugačiji. Stoga se ova djela, kao takva, mogu podijeliti na dva doba: novozavjetno i starozavjetno, odnosno – na novo i na staro doba. (…) Iako su Ih zvali različitim imenima, obje faze djela dovršio je jedan te isti Duh, a samo djelo odvijalo se kontinuirano. Pošto je ime bilo drugačije, i pošto je sadržaj djela bio drugačiji, to je i doba bilo drugačije. Kad je Jahve došao, bilo je to doba Jahve, a kad je došao Isus, to je bilo Isusovo doba. Tako Bog sa svakim Svojim dolaskom ima jedno ime, predstavlja jedno doba i utire novi put; na svakom novom putu, On za Sebe uzima novo ime, što pokazuje da je Bog uvijek nov i nikad star, te da Njegovo djelo nikad ne prestaje napredovati(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Vizija Božjeg djela (3).). Doba milosti trajalo je dvije tisuće godina i gotovo svi vjernici su vjerovali da je raspećem Gospodina Isusa za otkupljenje čovječanstva Božje djelo spasenja čovječanstva završilo i da će Gospodin, kad se vrati u posljednjim danima, vjernike izravno uznijeti u nebo. Je li to doista tako? Istina je da se vjernicima grijesi opraštaju, ali grešna ljudska priroda još nije razriješena. Grešna priroda i dalje upravlja nama, često nehotice lažemo i griješimo, borimo se za slavu i dobit, ljubomorni smo, oholi, samopravedni i prkosni. Ne znamo za toleranciju, ne ljubimo svoje bližnje kao sami sebe, a još teže ljubimo i slušamo Gospodina. Dvije tisuće godina svi vjernici su živjeli zarobljeni u krugu griješenja danju i ispovijedanja noću. Duboko proživljavamo bol i patnju života u grijehu. To je neporecivo. Jesu li oni koji ovako žive u grijehu spašeni? Mogu li ući u kraljevstvo nebesko? Gospodin Isus je rekao: „Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek(Iv 8,34–35). „Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!(Lev 11,45). „Bez posvećenja nitko neće vidjeti Gospodina!(Heb 12,14). Bog je pravedan i svet. Kako bi dopustio ljudima koji griješe i koji Mu se opiru da uđu u Njegovo kraljevstvo? Dakle, kad je Gospodin Isus dovršio djelo otkupljenja, rekao je da će ponovno doći izvršiti djelo suda u posljednjim danima kako bi temeljito očistio i spasio čovječanstvo te ljude odveo u kraljevstvo. Baš kao što je Gospodin Isus prorekao: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu(Iv 16,12–13). „Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina(Iv 17,17). „Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan(Iv 12,48). U posljednjim danima, Gospodin Isus vratio se utjelovljen kao Svemogući Bog, kako je i obećao, da izrazi istinu koja će očistiti i spasiti čovječanstvo i izvrši djelo suda, počevši od Božje kuće, čime će u potpunosti odriješiti ljude od grešne prirode i omogućiti im Božje spasenje. To pokazuje da je Svemogući Bog „Duh istine” i Gospodin Isus koji se ukazuje i djeluje u posljednjim danima.

Poslušajmo odlomke riječi Svemogućeg Boga kako bismo razjasnili. Svemogući Bog kaže: „Ovo utjelovljenje je drugo Božje utjelovljenje, koje se nastavlja na Isusovo djelo. Naravno, ovo utjelovljenje ne odvija se neovisno; ono je treća faza djela nakon Doba zakona i Doba milosti. Svaki put kada Bog započne novu fazu djela, uvijek mora postojati novi početak i uvijek mora donijeti novo doba. Također, odvijaju se i odgovarajuće promjene u naravi Božjoj, u načinu Njegova djelovanja, mjestu odvijanja Njegova djela, kao i u Njegovu imenu. Ne čudi stoga što je čovjeku teško prihvatiti djelo Božje u novom dobu. Međutim, bez obzira na to koliko mu se čovjek suprotstavlja, Bog uvijek obavlja Svoje djelo i uvijek vodi čitavo čovječanstvo naprijed. Kada je Isus došao u svijet ljudi, započeo je Doba milosti i okončao Doba zakona. Tijekom posljednjih dana Bog se ponovo utjelovio, s tim je utjelovljenjem okončao Doba milosti i započeo Doba kraljevstva. Svi oni koji su u stanju prihvatiti drugo Božje utjelovljenje bit će uvedeni u Doba kraljevstva i, štoviše, moći će osobno prihvatiti Božje vodstvo. Iako je obavio mnoga djela među ljudima, Isus je samo dovršio otkupljenje cjelokupnog čovječanstva i postao čovjekova žrtva za grijeh; On čovjeka nije u potpunosti oslobodio njegove pokvarene naravi. Potpuno čovjekovo spasenje od utjecaja Sotone zahtijevalo da Isus postane žrtvom za grijeh i ljudske grijehe ponese na Svojim plećima, ali i da Bog učini još više djela kako bi čovjeka potpuno oslobodio od njegove sotonske pokvarene naravi. I tako se sada, kad su čovjeku grijesi oprošteni, Bog ponovo utjelovio kako bi čovjeka uveo u novo doba i otpočeo djelo prijekora i suda. Ovo je djelo čovjeka uvelo u jedan viši svijet. Svi koji se pokore Njegovoj vlasti uživat će višu istinu i primit će veće blagoslove. Oni će doista živjeti u svjetlosti te zadobiti istinu, put i život(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Predgovor.).

Posredstvom djela suda i grdnje, čovjek će u potpunosti spoznati svoju prljavu i iskvarenu bit, te će se moći u cijelosti promijeniti i postati čist. Jedino na taj način čovjek može postati dostojan povratka pred Božje prijestolje. Cjelokupno današnje djelo vrši se da bi se čovjek očistio i promijenio; kroz sud i grdnju riječima, kao i kroz pročišćenje, čovjek se može riješiti svoje iskvarenosti i postati čist. Umjesto da ovu fazu promatramo kao spasenje, prikladnije bi bilo reći da se radi o djelu očišćenja. Ovo je, u stvari, faza pobjede, a ujedno predstavlja i drugu fazu djela spasenja(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Otajstvo utjelovljenja (4).).

Današnje djelo poguralo je djelo Doba milosti naprijed; to jest, krenulo je narpijed djelo u okviru čitavog šest-tisućljetnog plana upravljanja. Iako je Doba milosti završilo, u Božjem djelu ima napretka. Zašto Ja uvijek iznova ponavljam da se ova etapa djela nadovezuje na Doba milosti i Doba zakona? Zato što je današnje djelo nastavak djela obavljenog u Doba milosti i predstavlja napredak u odnosu na ono obavljeno u Doba zakona. Te tri etape čvrsto su međusobno povezane, pri čemu je svaka karika u lancu usko povezana sa sljedećom. Zašto također kažem da se ova etapa djela nadovezuje na onu koju je obavio Isus? Kad bismo pretpostavili da se ova etapa ne nadovezuje na djelo koje je obavio Isus, u ovoj etapi moralo bi se dogoditi još jedno raspeće, a čitavo djelo iskupljenja prethodne etape bi se moralo iznova obaviti. To bi bilo besmisleno. Dakle, ne radi se o tome da je djelo u potpunosti dovršeno, već je doba napredovalo, a razina djela podignuta je na viši stupanj u odnosu na ranije. Može se reći da je ova etapa djela izgrađena na temelju Doba zakona i na stijeni Isusova djela. Božje djelo gradi se iz etape u etapu, a ova etapa nije novi početak. Samo se kombinacija sve tri etape djela može smatrati šest-tisućljetnim planom upravljanja(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Dva utjelovljenja upotpunjuju značaj utjelovljenja.). Riječi Svemogućeg Boga vrlo su jasne. Gospodin Isus je djelom otkupljenja ljudima oprostio grijehe, ali nije uklonio njihovu grešnu prirodu niti ih je u potpunosti spasio od grijeha. Stoga, Božje spasenje čovječanstva nije završeno. Djelo otkupljenja Gospodina Isusa utrlo je put za djelo suda u posljednjim danima. Djelo suda, čišćenja, i spašavanja čovječanstva koje vrši Svemogući Bog posljednja je faza Božjeg plana upravljanja, a ujedno i najvažnija. Svemogući Bog izražava toliko istine koja otkriva sva otajstva iz Biblije, kao i sva otajstva Božjeg plana upravljanja. To uključuje svrhu Božjeg plana upravljanja, unutarnju istinu tri faze djela, otajstvo utjelovljenja, kako Bog vrši djelo suda da bi očistio i spasio ljude, kraj i odredište svih vrsta ljudi, kako će se Kristovo kraljevstvo ostvariti na zemlji i tako dalje. Svemogući Bog razotkriva i sudi temeljnom uzroku ljudskog grijeha i otpora Bogu, a to je sotonska priroda i sotonska narav u ljudima. Izražava sve aspekte istine koje ljudi moraju primijeniti i u koje moraju ući uvjeri u Boga, poput ispravnih pogleda na vjeru u Boga, kako imati normalan odnos s Bogom, kako biti poštena osoba, kako se bojati Boga i kloniti se zla, kako biti poslušan Bogu, ljubiti Boga i tako dalje. Ljudi moraju osvijestiti te istine kako bi odbacili iskvarenost i kako bi ih Bog spasio. Sud, grdnja, podrezivanje, obračunavanje, kušnje i pročišćenje Božjom riječju, mnogim su Božjim izabranicima omogućili da postupno shvate i zamrze vlastitu sotonsku narav i prirodu, da shvate da je Božja narav sveta, pravedna i neuvredljiva, da u srcima nastupi strah od Boga i istinsko kajanje, da se njihove iskvarene naravi očiste i promijene te postigne istinska poslušnost Bogu. Bez obzira na progone, nedaće, kušnje ili pročišćenja koja ih snađu, mogu nepokolebljivo slijediti Svemogućeg Boga, širiti i svjedočiti o evanđelju kraljevstva nebeskog i dati mnoga lijepa svjedočanstva o pobjedi nad Sotonom. Njihova iskustvena svjedočanstva objavljena su na internetu i cijelom svijetu svjedoče o pojavi i djelu Svemogućeg Boga. Ti su ljudi pobjednici koje Bog upotpunjuje prije velike katastrofe i oni su prvi plodovi, čime se ispunjava proročanstvo iz Otkrivenja. „Oni prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu(Otk 14,4). I kao što Svemogući Bog kaže: „Kada tri etape djela budu privedene kraju, bit će formirana skupina onih koji svjedoče o Bogu, skupina ljudi koji su Boga spoznali. Svi će oni poznavati Boga i moći će istinu sprovesti u djelo. Imat će ljudskost i razum i svi će biti upoznati s tri etape Božjeg djela spasenja. To je djelo koje će na kraju biti ostvareno, a u tim je ljudima kristalizirano djelo upravljanja dugo 6000 godina i oni su najsnažnije svjedočanstvo konačnog poraza Sotone. Oni koji su u stanju svjedočiti o Bogu moći će primiti Božje obećanje i blagoslov i pripadat će skupini koja će preostati na samom kraju, skupini koja posjeduje Božji autoritet i koja svjedoči o Bogu(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Poznavanje tri etape Božjeg djela put je k spoznaji Boga.). Svemogući Bog izrazio je tolike istine i ostvario tako velika djela koja u potpunosti otkrivaju jedinstveni Božji autoritet i silu te dokazuju da je Svemogući Bog Gospodin Isus koji se vratio. Svemogući Bog i Gospodin Isus jedan su Duh i jedan Bog. Sada zastanimo i razmotrimo. Osim Boga, tko može izraziti tolike istine i otkriti otajstvo Božjeg plana upravljanja? Tko može razotkriti temeljni uzrok ljudskog grijeha i otpora Bogu? Osim Boga, tko može suditi ljudskoj iskvarenosti i potpuno spasiti čovječanstvo od grijeha? Tko može izraziti Božju svetu i pravednu narav koja ne trpi uvrede? Činjenice dokazuju da je Svemogući Bog praktični utjelovljeni Bog, jedini pravi Bog koji je početak i svršetak svega!

Je li vam svima sada jasno? Tri faze djela u Dobu zakona, Dobu Milosti i Dobu kraljevstva tri su različite faze Božjeg djela za spasenje čovječanstvo u različitim dobima. Djelo zakona naučilo je čovjeka što je grijeh, djelo otkupljenja otkupilo je njegove grijehe, a djelo suda omogućava otklanjanje grijeha. Te su tri faze usko povezane, svaka se nadovezuje na prethodnu i konačno ljudi bivaju spašeni od utjecaja Sotone i uzneseni u kraljevstvo Božje. To je cijeli proces kojim Bog upravlja i spašava čovječanstvo. Od početka do kraja, to čini jedan Bog Iako je Božje ime drugačije, kao i Njegove metode i djelo, Božja bit, što Bog ima i što jest, kao i Božja narav, su isti i nepromjenjivi. Ako poslušamo riječi Boga Jahve u Dobu zakona, riječi Gospodina Isusa u Dobu milosti i one Svemogućeg Boga u Dobu kraljevstva, sve su ove riječi istina. One su izraz i otkrivenje Božje naravi i onoga što Bog ima i što jest. Dolaze iz istog izvora, one su glas i riječ jednog Duha. To je dokaz da tri faze djela vrši jedan Bog. To je upravo onako kako govore riječi Svemogućeg Boga. „Od Jahvinog do Isusovog djela i od djela Isusovog do ove sadašnje faze, sve tri faze djela jednom neprekinutom nit pokrivaju cijeli spektar Božjeg upravljanja i sve su one djelo jednog te istog Duha. Od stvaranja svijeta, Bog neprekidno upravlja čovječanstvom. On je Početak i Svršetak, On je Prvi i Posljednji, i Onaj koji započinje neko doba i Onaj koji privodi doba kraju. Tri faze djela, u različitim dobima i na različitim mjestima, nepogrešivo predstavljaju djelo jednog Duha. Svi oni koji ove tri faze razdvajaju suprotstavljaju se Bogu. Na vama je sada da shvatite da je cjelokupno ovo djelo, od njegove prve faze pa sve do danas, djelo jednog Boga, jednog te istog Duha. U to nema sumnje(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Vizija Božjeg djela (3).). „On je Bog, ispunjen milosrđem i blagošću; On je čovjekova žrtva za grijeh i čovjekov pastir; ali On je i čovjekov sud, grdnja i kletva. Mogao je uvesti čovjeka u dvije tisuće godina dug život na zemlji, a mogao je i otkupiti iskvareni ljudski rod od grijeha. Danas je On u stanju i pobijediti ljudski rod, one koji Ga ne poznaju, i natjerati ih da padnu ničice pod Njegovom vlašću tako da Mu se svi u potpunosti pokore. Na kraju, On će spaliti sve što je nečisto i nepravedno u ljudima širom svemira kako bi im pokazao da On nije samo milosrdan i blagonaklon Bog, da nije samo Bog mudrosti i čudesnih djela, da nije samo sveti Bog, već, štoviše, Bog koji sudi čovjeku(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Dva utjelovljenja upotpunjuju značaj utjelovljenja.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Povežite se s nama preko Messengera