Napokon sam pronašao put do očišćenja

7 July 2023

Rođen sam u kršćanskoj obitelji. S 13 sam išao na vjeronauk i kršten sam. Nakon toga sam se odlučio zarediti i služiti Bogu. Zato sam s 22 godine otišao u sjemenište gdje sam učio teologiju i Sveto pismo te slušao neke druge predmete. No prolazilo je vrijeme, a ja se nisam osjećao bližim Bogu i povremeno me obuzimala želja za vjenčanjem i zasnivanjem obitelji. Molio sam se i molio, ali nisam uspijevao zauzdati te misli. Zarekao sam se na čistoću pred Bogom kako bih ušao u kraljevstvo nebesko, no želio sam odustati od tog zavjeta. Nisam li griješio i lagao Bogu? Kako bih onda mogao ući u Božje kraljevstvo? Deset sam godina bio u sjemeništu. Kad sam diplomirao, otišao sam na godinu dana u samostan u Indoneziji. Ali i dalje sam povremeno imao nečiste misli. Zbilja sam bio obeshrabren. Kad sam završio školovanje, odlučio sam postati obični župljanin. Otišao sam kući i oženio se. Ali u svakodnevnom sam se životu svađao sa ženom oko sitnih kućanskih stvari. Nisam baš bio strpljiv. Znao sam i lagati da bih zaštitio vlastite interese. Stao bih pred Boga, ispovjedio se i mnogo se kajao zbog toga, ali onda bih nastavio isto raditi. Želio sam popraviti svoj odnos s Bogom time što sam išao na mise i više se molio, ali to nije riješilo moje probleme.

Onda sam 2014. došao u SAD. Na misi sam upoznao bračni par župljana, Li i Liua. Kad god bi mi se pružila prilika, s njima sam raspravljao o vjerskim pitanjima. Sjećam se, kad smo jedanput dijelili iskustvo Svetog pisma, Liu je rekao da poznaje pobožnog đakona koji dobro vlada Biblijom, a vjeruje u Istočnu munju. Rekao mi je da se i nekoliko drugih gorljivih članova crkve pridružilo tomu. Zanimalo ga je kakva je crkva ta Istočna munja i zašto joj se pridružilo toliko gorljivih vjernika. I mene je to također zbunilo. Ja sam isto poznavao pobožnog đakona koji se pridružio Istočnoj munji. Nisam znao što Istočna munja propovijeda i zašto privlači toliko pobožnih kršćana. Je li možda nadahnuta Duhom Svetim? Pomislio sam da to trebam ispitati i vidjeti što je tako posebno u onomu što ta crkva propovijeda. Zapitao sam se bi li mi to pomoglo u mojim molitvama i u spoznavanju Boga. Nakon toga sam rekao Li i Liuu da želim ići upoznati Crkvu Svemogućeg Boga. I oni su na to pristali.

Kad smo došli onamo, sestra nam je pustila film Podrijetlo i razvoj Crkve Svemogućeg Boga. Iz njega sam naučio da se Gospodin Isus vratio, baš kako sam se odavno nadao. On je Svemogući Bog od krvi i mesa koji izražava istine kako bi vršio djelo suda. Zato ljudi svih vjeroispovijedi koji vole istinu i žude za Božjom pojavom čitaju riječi Svemogućeg Boga, uviđaju da su one istina i glas Božji te prihvaćaju djelo Svemogućeg Boga. Također, evanđelje Svemogućeg Boga proširilo se iz Kine na istoku u mnoge zemlje zapada, što je ispunjenje proročanstva Gospodina Isusa: „Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega(Mt 24,27). Zaista sam se iznenadio da se proročanstvo ispunilo na taj način. Svih sam ga ovih godina čitao bez razumijevanja. A onda je brat pustio vjerski film Biblija i Bog. Taj me film još dublje ganuo. Shvatio sam da je Biblija puna otajstava. Pročitao sam mnoge duhovne knjige, ali nijedan teolog ili izučavatelj Biblije nikad mi nije tako jasno objasnio istinu iz Biblije, kako je sve nastalo te u kakvom je to odnosu s Bogom. Spoznao sam tako mnogo iz tog filma. Shvatio sam zašto toliko entuzijastičnih vjernika prihvaća Svemogućeg Boga nakon što čuje Njegove riječi. Znao sam da to moram ispitati.

Nakon toga su rekli da u posljednjim danima Svemogući Bog izražava istine i vrši djelo suda počevši od Božje kuće kako bi pročistio i spasio čovječanstvo za sva vremena. Bio sam zbunjen jer je Gospodin Isus na križu rekao: „Dovršeno je(Iv 19,30). To bi trebalo značiti da je Božje djelo spasenja čovječanstva dovršeno. Zašto bi onda Bog trebao suditi čovječanstvu kako bi nas očistio i spasio? Želio sam to saznati, no već je bilo kasno, pa sam dogovorio da dođem idući dan. Na putu kući sam bio uzbuđen. Poprilično sam naučio iz druženja toga dana i osjećao sam se bliže Gospodinu. Činilo se izglednim da Crkva Svemogućeg Boga zaista uključuje Gospodinovo djelo. Bilo bi fantastično da se Gospodin doista vratio i da mogu živjeti uz Njega, baš kako je živio Petar. Zbog te sam se pomisli još više veselio okupljanju idućeg dana.

Čim sam idućeg dana završio s poslom, požurio sam se na mjesto sastanka i bez oklijevanja upitao sestru: „Kažeš da se Gospodin Isus vratio i da izražava istine kako bi vršio djelo suda. Ali na križu je On rekao: ‚Dovršeno je.’ To znači da je dovršeno Božje djelo spašavanja čovječanstva. Naši su nam grijesi oprošteni kroz našu vjeru – vjera nas opravdava i spašava. Kad Gospodin dođe, može nas smjesta uvesti u Svoje kraljevstvo. Zašto bi vršio još djela spasenja? Koje je značenje ovoga?”

Rekla je: „Gospodin Isus je rekao: ‚Dovršeno je’ jer je Njegovo djelo otkupljenja bilo dovršeno. To nije značilo da je Bog dovršio sav posao spašavanja čovječanstva. Uzmemo li da je Božje djelo spašavanja čovječanstva dovršeno zato što je Gospodin Isus rekao: ‚Dovršeno je’ i da On stoga neće vršiti nova djela kad se vrati, kako bi se onda ispunila ova proročanstva? ‚Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi(Iv 16,12–13). ‚Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan(Iv 12,48). Tu je i 1. Petrova 4,17: ‚Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega.’ Ova proročanstva pokazuju da će u posljednjim danima Gospodin izraziti više istina i djelovati da sudi čovječanstvu i očisti ga. Ako kažemo da je Božje djelo spasenja u potpunosti završeno, kako bi se onda ova proročanstva ostvarila? U Bibliji je također prorečeno da će u posljednjim danima Gospodin odvojiti dobre od zlih sluga, ovce od jaraca, žito od kukolja, mudre djevice od ludih. Baš kao što je Gospodin Isus rekao: ‚Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. Tko ima uši, neka čuje!(Mt 13,37–43). U Otkrivenju je prorečeno i da će Bog u posljednjim danima stvoriti skupinu pobjednika i da će Njegovo kraljevstvo doći na zemlju. To je sve djelo koje Gospodin vrši u posljednjim danima. Ako tvrdimo da je Božje djelo spasenja čovječanstva u potpunosti dovršeno jer je Gospodin Isus dovršio Svoje djelo, kako bi se onda ova proročanstva ispunila? Dakle, ovo se shvaćanje očito ne slaže s Gospodinovim riječima i stvarnosti Božjega djela.”

Kimao sam glavom dok sam slušao. Osjećao sam da je u pravu. Zašto prije nisam uvidio nešto toliko očito? Nastavila je s čitanjem nekoliko odlomaka riječi Svemogućeg Boga. Svemogući Bog kaže: „Jer, sve to što za što je čovjek mogao biti otkupljen, a njegovi grijesi oprošteni, može se samo promatrati kao to da se Bog ne sjeća čovjekovih prestupa i da prema njemu ne postupa u skladu s njegovim prijestupima. Ukoliko, međutim, čovjek, koji živi u tijelu od krvi i mesa nije oslobođen grijeha, on samo može nastaviti griješiti, beskrajno razotkrivajući svoju iskvarenu sotonsku narav. Život koji čovjek živi upravo je takav beskrajni ciklus sagrešenja i dobivanja oprosta. Većina ljudi danju griješi samo da bi se uvečer ispovjedila. Na taj način, iako će žrtva za grijeh za čovjeka zauvijek biti djelotvorna, ona ga neće moći izbaviti iz grijeha. Djelo spasenja dovršeno je samo polovično, jer čovjek još uvijek posjeduje iskvarenu narav(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Otajstvo utjelovljenja (4).). „Što se tiče tebe, koji još nisi promijenio svoju staru ćud, točno je da te Isus spasio i da se zahvaljujući Božjem spasenju više ne ubrajaš u grešnike, ali to nije dokaz da nisi grešan i da nisi nečist. Kako bi mogao nalikovati svecu ako se nisi promijenio? Iznutra si onečišćen, sebičan i zao, ali ipak i dalje želiš sići zajedno s Isusom – kamo lijepe sreće! U svojoj vjeri u Boga preskočio si jedan korak: samo si otkupljen, ali se nisi promijenio. Da bi bio po srcu Božjem, Bog te osobno mora promijeniti i očistiti. Ako si samo otkupljen, nećeš moći postići svetost. Tako nećeš imati pravo na dio dobrih Božjih blagoslova jer si propustio korak u Božjem djelu upravljanja ljudima, koji je ujedno i najvažniji korak promjene i usavršavanja. Stoga si kao tek otkupljeni grešnik nesposoban neposredno baštiniti Božje nasljeđe(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. O zvanjima i identitetu.). „Iako je obavio mnoga djela među ljudima, Isus je samo dovršio otkupljenje cjelokupnog čovječanstva i postao čovjekova žrtva za grijeh; On čovjeka nije u potpunosti oslobodio njegove pokvarene naravi. Potpuno čovjekovo spasenje od utjecaja Sotone zahtijevalo da Isus postane žrtvom za grijeh i ljudske grijehe ponese na Svojim plećima, ali i da Bog učini još više djela kako bi čovjeka potpuno oslobodio od njegove sotonske pokvarene naravi. I tako se sada, kad su čovjeku grijesi oprošteni, Bog ponovo utjelovio kako bi čovjeka uveo u novo doba i otpočeo djelo prijekora i suda. Ovo je djelo čovjeka uvelo u jedan viši svijet. Svi koji se pokore Njegovoj vlasti uživat će višu istinu i primit će veće blagoslove. Oni će doista živjeti u svjetlosti te zadobiti istinu, put i život(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Predgovor.). „Svrha Božjeg djela grdnje i suda u biti je namijenjena očišćenju ljudskog roda zarad konačnog počinka. Bez takvog očišćenja nitko od ljudi ne bi mogao biti razvrstan u različite kategorije prema vrsti ni ući u počinak. To je djelo jedini put kojim čovječanstvo može ući u počinak. Samo će Božje djelo očišćenja očistiti ljude od njihove nepravednosti, a samo će Njegovo djelo grdnje i suda iznijeti na vidjelo one neposlušne elemente čovječanstva, odvajajući tako one koji mogu biti spašeni od onih koji ne mogu, one koji će preostati od onih koji neće. Kad to djelo bude dovršeno, oni kojima bude dopušteno ostati bit će očišćeni i zakoračit će u više stanje čovječanstva, gdje će uživati u neusporedivo ljepšem drugom ljudskom životu na zemlji. Drugim riječima, oni će započeti svoj ljudski dan počinka i suživot s Bogom. Nakon što oni kojima nije dopušteno ostati budu podvrgnuti grdnji i sudu, njihovo pravo lice bit će u potpunosti razotkriveno, nakon čega će svi biti uništeni i više im, kao ni Sotoni, neće biti dozvoljen opstanak na zemlji. U čovječanstvu budućnosti više neće biti nikoga iz te vrste ljudi; takvi ljudi nisu prikladni za ulazak u zemlju konačnog počinka niti su prikladni da se pridruže danu počinka koji će Bog i čovječanstvo zajednički dijeliti jer oni su na meti kazne i pokvareni su, nepravedni ljudi. (…) Cjelokupna svrha konačnog Božjeg djela kažnjavanja zla i nagrađivanja dobra jest temeljno očišćenje svih ljudi kako bi On zatim potpuno sveto čovječanstvo mogao odvesti u vječni počinak. Ta faza Njegova djela je od presudnog značaja; to je završna faza cjelokupnog Njegova djela upravljanja(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Bog i čovjek zajedno će ući u počinak.).

Nakon snimke podijelila je ovo sa mnom: „Gospodin Isus vršio je djelo otkupljenja u Dobu milosti. Stoga, sve dok vjerujemo u Njega, dok se molimo, ispovijedamo i kajemo, naši su nam grijesi oprošteni. Možemo uživati u Božjoj milosti i blagoslovima, pa nas neće osuditi po zakonu. Ovo je postiglo otkupiteljsko djelo Gospodina Isusa i to je pravo značenje ‚spasenja po vjeri’. Gospodin Isus oprostio nam je naše grijehe, više ne činimo očite grijehe i većinom se ponašamo dobro. Ali i dalje nismo slobodni od grijeha. I dalje lažemo i obmanjujemo zbog vlastitih interesa. Pohlepni smo, ljubomorni, puni mržnje i gajimo zle misli. Ne možemo odoljeti iskušenju svjetovnih trendova, žudimo za novcem i volimo taštinu. S visoka se odnosimo prema ljudima koji čine ono što nam se ne sviđa. Puni smo sotonskih naravi, poput oholosti i lukavosti, siti smo istine i obožavamo zlo. Ove sotonske naravi više su ukorijenjene nego vanjski grijesi. Sotona ih je usadio u nas i one su korijen griješenja i opiranja Bogu. Sve dok se one ne razriješe, ne možemo si pomoći da ne griješimo i ne možemo se osloboditi spona grijeha. U Bibliji je rečeno: ‚Budite sveti jer sam ja svet(1Pt 1,16). Bog je svet, kao i Njegovo kraljevstvo. U njega ne može pustiti prljava ljudska bića. Oni od nas koji griješe svaki dan sluge su grijeha, kako bismo onda mogli biti pogodni za ulazak u Božje kraljevstvo? Dakle, djelo otkupljenja Gospodina Isusa bilo je samo jedan dio Božjeg djela za spasenje čovječanstva, ne sve. Naši su nam grijesi samo oprošteni, ali nismo se oslobodili od grijeha ni odbacili Sotonin utjecaj. Bog tek treba potpuno zadobiti čovječanstvo. Svemogući Bog došao je u posljednjim danima. Izražava istine i vrši djelo suda kako bi pročistio naše iskvarene naravi i razriješio našu grešnu sotonsku prirodu koja je u suprotnosti s Bogom. Tako ćemo moći potpuno odbaciti okove grijeha, biti potpuno spašeni i ući u Božje kraljevstvo. Pojava Svemogućeg Boga i Njegovo djelo također razotkrivaju dobre i zle sluge, ovce i jarce, žito i kukolje, mudre i lude djevice. Oni koji odbijaju čuti Gospodinov glas, koji niječu i osuđuju djelo Svemogućeg Boga posljednjih dana lude su djevice, kukolji, zle sluge koji će na kraju upasti u katastrofe, plačući i škrgućući zubima. Oni koji prepoznaju glas Božji u riječima Svemogućeg Boga i prihvate Njegovo djelo posljednjih dana mudre su djevice, žito i ovce. Podvrgavaju se Božjem sudu posljednjih dana, očišćeni su i naposljetku uvedeni u Božje kraljevstvo. Ovime se u potpunosti ispunjavaju proročanstva iz Otkrivenja. Dakle, kad se Božje djelo suda izvrši, Božje djelo spasenja čovječanstva bit će u potpunosti dovršeno.”

Njezino mi je razmišljanje o tome otvorilo oči. Shvatio sam da je Gospodin Isus izvršio samo djelo otkupljenja i da samo djelo suda Svemogućeg Boga u posljednjim danima može potpuno očistiti i spasiti čovječanstvo. Otkupljeni smo od svojih grijeha zbog svoje vjere, ali naša grešna priroda ostaje, zbog čega živimo u stanju griješenja i ispovijedanja. Mogao sam se jedino prisiliti da ne griješim, ali čitanje Svetog pisma i slijeđenje pravila sjemeništa nisu me mogli spriječiti u griješenju. Tada sam shvatio da je jedini način iskorjenjivanja problema grešnosti bio da mi Bog sudi i da me očisti u posljednjim danima. Znatiželjno sam pitao tu sestru kako Bog izvodi djelo suda kako bi očistio ljude. Pustila mi je još jednu snimku čitanja Božjih riječi. Svemogući Bog kaže: „Krist posljednjih dana koristi razne istine da poduči čovjeka, da razotkrije njegovu bit te razloži njegove riječi i djela. Te riječi sadrže razne istine, poput čovjekove dužnosti, poslušnosti prema Bogu, odanosti Bogu te načina na koji bi čovjek trebao proživjeti normalnu ljudskost, kao i mudrost i narav Božju, i tome slično. Sve te riječi usmjerene su na čovjekovu bit i njegovu iskvarenu narav. Posebno su riječi koje otkrivaju ljudski prezir prema Bogu izrečene protiv čovjeka kao utjelovljenja Sotone i neprijateljske sile usmjerene protiv Boga. Dok čini djelo suda, Bog čovjekovu prirodu ne razjašnjava jednostavno s nekoliko riječi, već razotkriva, obračunava se i dugoročno podrezuje. Sve te različite metode razotkrivanja, obračunavanja i podrezivanja ne mogu se zamijeniti običnim riječima, već istinom koje je čovjek u potpunosti lišen. Jedino takve metode mogu se nazvati sudom, a samo takvim sudom čovjek može biti podčinjen i potpuno uvjeren po pitanju Boga – štoviše, steći istinsku spoznaju o Bogu. Djelo suda donosi čovjekovo shvaćanje pravog lica Božjeg i istine o svojoj vlastitoj buntovnosti. Djelo suda čovjeku omogućuje da stekne dublje razumijevanje Božje volje, svrhe Božjeg djelovanja te njemu neshvatljivih otajstava. Također, omogućuje mu da prepozna i spozna vlastitu iskvarenu bit i izvore te iskvarenosti, kao i da otkrije ružnoću čovjeka. Svi ti ishodi nastaju djelom suda jer bit toga djela zapravo je djelo otvaranja istine, puta i života Božjeg svima onima koji u Njega vjeruju. To djelo je djelo suda koje Bog čini(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Krist obavlja djelo suda istinom.). Nastavila je dijeliti svoje znanje nakon snimke: „Bog izražava istine u posljednjim danima kako bi sudio ljudima i očistio ih. On izražava sve istine u koje čovječanstvo treba ući i koje treba shvatiti kako bi se očistilo i potpuno spasilo. Otkrio je otajstva Svog plana upravljanja od 6000 godina, Svoje tri faze djelovanja da spasi čovječanstvo, otajstva Božjeg djela u tijelu te otajstva Njegova djela suda u posljednjim danima. On također sudi i izlaže korijen uzroka za griješenje ljudi i njihovo opiranje Bogu te istinu o našoj iskvarenosti od Sotone i svim vrstama iskvarenih stanja. Osim toga, On otkriva Božju svetu, pravednu narav koja ne trpi uvrede i govori nam tko Mu udovoljava, a tko Mu se gadi, tko može ući u Božje kraljevstvo i tko će biti kažnjen, te odredište i ishod svake vrste osobe. Daje nam i put da promijenimo svoje životne dispozicije. Podvrgavanjem sudu i grdnji Božjih riječi uviđamo koliko nas je duboko Sotona iskvario te da smo puni sotonskih naravi, poput oholosti i lukavosti, te da ne možemo proživjeti obličje čovjeka. Vidimo i Božju pravednu narav i razvijamo poštovanje prema Bogu, počinjemo zaista mrziti sebe i postajemo voljni da se odreknemo tijela i primjenjivati istinu. Tada se naše iskvarene naravi postupno mijenjaju.” Nakon što je podijelila svoje razmišljanje pustila mi je još jedno svjedočanstvo, pod nazivom Istinska se svjetlost pojavljuje. Glavni lik ima malo nadarenosti kojom gospodari drugima i s visoka gleda na sve. Nadmen je i pun sebe te želi da ga svi slušaju. Vjernik je, mnogo se moli i ispovijeda, ali ne može si pomoći, pa brzo plane i kori druge. Svi njegovi kolege drže se podalje od njega, a žena i kći ga se boje. Nema nikoga kome se može povjeriti. Budući da živi u grijehu, grozno pati. Nakon što prihvati djelo Svemogućeg Boga posljednjih dana, proživljavanje suda i grdnje Božjih riječi pokazuje mu da uvijek stavlja sebe na prvo mjesto, veliča samoga sebe i zahtijeva poslušnost drugih zato što je ohol i nerazuman. A to su sotonske naravi. Bogu je to odvratno, a druge to udaljava. Kad to shvaća, iskreno mrzi sebe i ispunjen je kajanjem. Zatim blaže pristupa drugima, a kad je suočen s problemom, odriče se tijela, traži istinu i sluša druge. Više nije ohol kao prije.

Bilo mi je uzbudljivo vidjeti ovu snimku. Vidio sam koji autoritet i moć imaju riječi Svemogućeg Boga i da stvarno mogu očistiti i promijeniti ljude. Počeo sam čitati riječi Svemogućeg Boga kad god bi mi se pružila prilika te gledati vjerske filmove i hvalospjeve Crkve Svemogućeg Boga. Što sam ih više gledao, to sam bio vedriji. Postao sam siguran da su riječi Svemogućeg Boga istina i glas Božji te da je Svemogući Bog Gospodin koji se vratio. Prihvatio sam djelo Svemogućeg Boga posljednjih dana.

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Svjedočio sam Božjoj pojavi

Nekad sam bio član Korejske prezbiterijanske crkve. Svi su u mojoj obitelji postali vjernici kad mi se kći razboljela. Nakon toga stanje...

Leave a Reply

Povežite se s nama preko Messengera