Je li vjera u Svemogućeg Boga izdaja Gospodina Isusa?

7 July 2023

Prošlo je čitavih 30 godina otkad se Krist posljednjih dana, Svemogući Bog, pojavio te počeo djelovati i izražavati istine. Bilo je to 1991. godine. Izrazio je Riječ se pojavljuje u tijelu; milijuni Njegovih riječi sad su na internetu i sjaje od istoka do zapada poput velikog svjetla, uzdrmavajući cijeli svijet. Brojni ljudi svih vjeroispovijesti koji vole istinu uvidjeli su da su riječi Svemogućeg Boga istina, Duh sveti koji se obraća crkvama. Čuvši glas Božji, gorljivo su prihvatili Svemogućeg Boga. Podignuti su pred Božje prijestolje i prisustvuju svadbi Jaganjčevoj, svakodnevno jedu i piju sadašnje Božje riječi, uživaju u opskrbi živim vodama. Njihova su srca sve prosvjetljenija i naučili su brojne istine. Vodi ih i čuva Bog osobno. Njihove iskvarene naravi čiste se i mijenjaju kroz Božji sud i imaju prekrasna svjedočanstva. Postali su pobjednici pred Božjim katastrofama, prvi plodovi i stekli Božje odobrenje i blagoslove. Danas Crkva Svemogućeg Boga niče u zemljama diljem svijeta poput prvih klica nakon proljetne kiše, a Božji odabran narod daje sve od sebe da proširi Božje evanđelje kraljevstva nebeskog te svjedoči o imenu Svemogućeg Boga. Sve više ljudi iz raznih zemalja i regija, ljudi raznih vjeroispovijesti, prihvaća Božje djelo posljednjih dana. Ovo evanđelje kraljevstva nebeskog širi se nezaustavljivom silom i zamahom, u potpunosti ispunjavajući biblijska proročanstva: „Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi(Iz 2,2). „Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega(Mt 24,27). Međutim, iako su brojni vjernici pročitali riječi Svemogućeg Boga te su uvjereni u njih i prihvaćaju ih kao istinite, kako Svemogući Bog izgleda kao obična osoba i nije Gospodin Isus koji dolazi na oblaku, ne usude Ga se prihvatiti. Neki se čvrsto drže doslovnih riječi iz Biblije i smatraju da stih „Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke” (Heb 13,8) znači da se ime Gospodina Isusa nikad neće promijeniti. Vide da se Svemogući Bog ne zove Isus i da se u Bibliji nigdje ne spominje ime „Svemogući Bog”, pa Ga ne žele prihvatiti. Kažu da bi, ako Ga prihvate i samo čitaju riječi Svemogućeg Boga umjesto Biblije te se prestanu moliti u Isusovo ime, to bila očita izdaja Gospodina Isusa. Nakon toliko godina vjere u Gospodina i uživanja u Njegovim brojnim milostima, ne bi Ga nikako mogli izdati. To je njihova logika. Osuđuju one koji vjeruju u Svemogućeg Boga kao izdajnike Gospodina Isusa, kao otpadnike. To je mnoge udaljilo od istraživanja istinskog puta. Možda priznaju da su riječi Svemogućeg Boga istina i glas Božji, no i dalje Ga se ne usude prihvatiti. Zato podliježu katastrofama u svojim životima. To je doista tužno, blesavo i neuko. To ispunjava nešto drugo iz Biblije: „Luđaci umiru s ludosti svoje” (Izr 10,21). „Moj narod gine: nema znanja(Hoš 4,6). Je li prihvaćanje Svemogućeg Boga zapravo izdaja Gospodina Isusa ili nije? Promislimo malo o tome.

Mnogi misle da je prihvaćanje Svemogućeg Boga izdaja Gospodina. Koji je najbolji pristup ovom pitanju? Ne možemo se samo voditi činjenicom da su Njihova imena različita, ali moramo dokučiti jesu li Oni jedan Duh, je li to isti Bog na djelu. U Dobu zakona djelovao je Bog Jahve, a u Dobu milosti Gospodin Isus. Ovdje vidimo da se Božje ime promijenilo, da se On nije više zvao Jahve, već Isus. No možete li reći da je Gospodin Isus drukčiji Bog od Jahve? Možete li reći da je vjerovanje u Gospodina Isusa izdaja Boga Jahve? Definitivno nije. No većina sljedbenika judaizma odbila je prihvatiti Gospodina Isusa. Tvrde da bi to bila izdaja Jahve i čak su pomogli da Ga se raspne na križ. Zašto? Zato što nisu shvatili da je Gospodin Isus Duh Boga Jahve koji se javlja i djeluje u tijelu. Njegovo je ime bilo drukčije, no Gospodin Isus i Jahve bili su jedan Duh, jedan Bog. U Bibliji je zabilježena prekrasna priča, kada je Filip rekao Gospodinu Isusu: „Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!” (Iv 14,8). Isus je odgovorio: „Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‚Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja(Iv 14,9–10). Riječi Gospodina Isusa bile su vrlo jasne. On i Jahve jedan su Bog, a Njegov je Duh Jahvin Duh. Gospodin Isus bio je pojava Boga Jahve, jednog, istinskog Boga. Stoga, vjera u Gospodina Isusa nije bila izdaja Boga Jahve, već predavanje Jahvi. To je bilo u skladu s Božjom voljom. Ako se u svojoj vjeri slijepo držite jednog imena i doslovnih riječi Biblije, bez razumijevanja Duha i Njegova djela, vjerojatno ćete zastraniti i opirati se Bogu. Onda lako možete izdati Boga, a posljedice su nezamislive. Kad se Gospodin pojavio i djelovao, sljedbenici judaizma odbacili su Ga. Zar to nije bila izdaja Boga Jahve? Bit je njihova postupka izdaja i zato je Bog prokleo Židove. Također, mnogo prije pojave i djela Gospodina Isusa jedno je biblijsko proročanstvo o Njemu reklo: „Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel(Mt 1,23). No kad je zaista došao, nije se zvao Emanuel – zvao se Isus. Farizeji judaizma kruto su se držali doslovnog teksta Biblije, a kako se Božje novo ime nije poklapalo, zanijekali su i osudili Gospodina. Koliko god autoritativno i moćno učenje Gospodina Isusa bilo, odbili su ga prihvatiti. Na kraju su ga pribili na križ, počinivši gnjusan grijeh, zbog čega ih je Bog prokleo i kaznio. Ova lekcija doista potiče na razmišljanje! Što se tiče dočeka Gospodina, trebamo li se doslovno držati Svetog pisma i isključivo imena Isus? Na taj način lako možete završiti u otporu i osuđivanju Boga. To je nešto u što brojni vjernici nemaju uvid, pa se čvrsto drže doslovnih riječi Biblije i Isusova imena. Kad istražuju istinski put, stalno pitaju: „Postoji li u Bibliji temelj imena Svemogući Bog? Ako ime Svemogući Bog nije u Bibliji, ne mogu Ga prihvatiti.” Ako kažete da Ga ne želite prihvatiti zato što ime Svemogući Bog nije u Bibliji, zašto onda vjerujete u Gospodina Isusa, ako njegovo ime nije u Starom zavjetu? Zar to nije proturječno? Mnogi, očito, ne razumiju istinski Bibliju, već se slijepo drže doslovnog čitanja Biblije i pravila. Ne mole se, ne traže istinu u Božjim riječima niti potvrdu od Duha Svetog i to će ih na kraju uništiti. Zapravo, postoje biblijska proročanstva o Bogu koji se pojavljuje i djeluje u posljednjim danima, a zove se Svemogući Bog. „I puci će vidjet’ tvoju pravednost, i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Jahvina(Iz 62,2). „Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neće izići i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siđe s neba od Boga mojega, i ime moje novo(Otk 3,12). „Ja sam Alfa i Omega… Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar(Otk 1,8). „Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše, zato što uze u ruke moć svoju veliku i zakralji se!(Otk 11,17). „I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: ‚Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar!’(Otk 19,6). Možete provjeriti i u Otkrivenju 4,8, 16,7 i tako dalje. U tim ulomcima Svetog pisma prorečeno je da će Bog imati novo ime u posljednjim danima, „Svemogući”, odnosno Svemogući Bog. Vidimo da se Bog pojavljuje i djeluje posljednjih dana pod imenom Svemogući Bog i to je odavno planirao. Svi koji prihvaćaju Svemogućeg Boga čuli su Gospodinov glas i prepoznali Svemogućeg Boga kao Gospodina Isusa koji se vratio. Dočekali su Gospodina, dovedeni su pred Njegovo prijestolje i prisustvuju svadbi Jaganjčevoj. To su istinski vjernici, oni čija je vjera istinska. Konačno su dočekali i zadobili Gospodina. Oni koji ne dočekaju Gospodina, izgubit će vjeru. Izgubit će Gospodina. Oni koji se drže imena Isus, ne prepoznaju Gospodinov glas kad dođe. Ne prepoznaju Svemogućeg Boga kao Duh Gospodina Isusa koji se pojavljuje i djeluje. Bez prihvaćanja povratka Gospodina Isusa vjeruju u Gospodina, a ne prepoznaju Ga. To je opiranje Gospodinu. Upravo oni istinski izdaju Gospodina Isusa. Što je izdaja Gospodina? To je kad vjerujete u Njega, a ne prepoznajete Ga! Sad je sve jasnije, zar ne?

Zašto se onda Božje ime stalno mijenja? Zašto uzima novo ime za svako doba? Misterij je istine u ovome. Pogledajmo riječi Svemogućeg Boga da malo ovo rasvijetlimo. Svemogući Bog kaže: „Svaki put kad dođe na zemlju, Bog mijenja Svoje ime, Svoj spol, Svoj lik i Svoje djelo; On Svoje djelo ne ponavlja. On je Bog koji je uvijek nov i nikada star. Kad je prošli put došao, zvao se Isus; može li se On opet zvati Isus kad ovaj puta dođe? Kad je prošli put došao, bio je muško; može li On i ovaj put opet biti muško? Kad je došao u Doba milosti, Njegovo djelo sastojalo se u tome da bude prikovan na križ; kad opet dođe, može li opet otkupiti čovječanstvo od grijeha? Može li opet biti prikovan na križ? Zar to ne bi bilo ponavljanje Njegova djela? Znaš li da je Bog uvijek nov i nikada star? Ima onih koji kažu da je Bog nepromjenljiv. To je točno, ali se odnosi na nepromjenjivost Božje naravi i Njegove biti. Promjene Njegova imena i djela ne dokazuju da se Njegova bit promijenila; drugim riječima, Bog će uvijek biti Bog i to se nikad neće promijeniti. Ako kažeš da je Božje djelo nepromjenljivo, bi li On onda mogao dovršiti Svoj šest-tisućljetni plan upravljanja? Ti znaš samo da je Bog vječno nepromjenljiv, ali znaš li i to da je Bog uvijek nov i nikada star? Ako je djelo Božje nepromjenljivo, zar bi mogao onda voditi čovječanstvo sve do današnjih dana? Ako je Bog nepromjenljiv, kako to da je već izvršio djelo dva doba? (…) Stoga se riječi ‚Bog je uvijek nov i nikada star’ odnose na Njegovo djelo, dok se riječi ‚Bog je nepromjenljiv’ odnose na ono što Bog ima i što jest. Bez obzira na to, ti šest-tisućljetno djelo ne možeš vezati za samo jednu jedinu točku, niti ga zaokružiti mrtvim riječima. Tolika je ljudska glupost. Bog nije tako jednostavan kako čovjek zamišlja, a Njegovo djelo ne može tavoriti ni u jednom dobu. Primjera radi, ime Božje ne može zauvijek ostati Jahve; Bog može Svoje djelo vršiti i pod Isusovim imenom. To je znak da se Božje djelo uvijek odvija u smjeru prema naprijed.

Bog je uvijek Bog i nikada neće postati Sotona; Sotona je uvijek Sotona i nikada neće postati Bog. Božja mudrost, Božja čudesnost, Božja pravednost i veličanstvo Božje nikada se neće promijeniti. Njegova bit, ono što On ima i jeste, nikada se neće promijeniti. Što se, pak, Njegova djela tiče, ono se uvijek odvija prema naprijed i stalno zadire sve dublje, jer je On uvijek nov i nikada star. Bog u svakom dobu uzima novo ime, u svakom dobu On čini novo djelo, i u svakom dobu dopušta Svojim stvorenjima da vide Njegovu novu volju i Njegovu novu narav. Kada ljudi u novom dobu ne bi vidjeli izraz nove naravi Božje, ne bi li Ga zanavijek prikovali na križ? I zar oni Boga ne bi time definirali?(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Vizija Božjeg djela (3).).

‚Jahve’ je ime koje sam uzeo tijekom Svojeg djelovanja u Izraelu, a znači Bog Izraelaca (Božjeg izabranog naroda) koji se može sažaliti nad čovjekom, prokleti čovjeka i voditi čovjekov život. Bog koji posjeduje veliku moć́ i pun je mudrosti. ‚Isus’ je Emanuel, što znači žrtva za grijeh puna ljubavi, puna samilosti i koja otkupljuje čovjeka. On je izvršio djelo Doba milosti i On predstavlja Doba milosti, i može predstavljati samo dio ostvarenja plana upravljanja. (…) Ime Isusovo je nastalo da bi se ljudi iz Doba milosti mogli ponovo roditi i biti spašeni te predstavlja posebno ime za otkupljenje čitavog čovječanstva. Dakle, ime Isus predstavlja djelo otkupljenja i označava Doba milosti. Ime Jahve je posebno ime za izraelski narod koji je živio pod zakonom. U svakom dobu i svakoj fazi djela, Moje ime nije neutemeljeno, već ima reprezentativnu važnost: svako ime predstavlja jedno doba. ‚Jahve’ predstavlja Doba zakona i počasno je ime koje je izraelski narod dodijelio Bogu kojem su se klanjali. ‚Isus’ predstavlja Doba milosti i ime je Boga svih onih koji su otkupljeni tijekom Doba milosti. Ako čovjek još uvijek čezne za dolaskom Isusa Spasitelja tijekom posljednjih dana i još uvijek očekuje da On dođe u liku koji je imao u Judeji, onda bi se čitav šest-tisućljetni plan upravljanja prekinuo u Dobu Otkupljenja i ne bi se mogao dalje ostvarivati. Štoviše, posljednji dani nikada ne bi nastupili, a spomenuto doba nikada ne bi bilo okončano. To je zato što se uloga Isusa Spasitelja sastoji samo u otkupljenju i spasenju čovječanstva. Uzeo sam ime Isus samo radi svih grešnika iz Doba milosti, ali to nije ime kojim ću cijelo čovječanstvo dovesti do kraja. Iako imena Jahve, Isus i Mesija predstavljaju Moj Duh, ona samo označavaju različita doba Mojeg plana upravljanja, a ne predstavljaju Mene u potpunosti. Imena kojima Me ljudi na zemlji oslovljavaju ne mogu izraziti Moju cjelokupnu narav i sve što jesam. To su samo različita imena kojima me nazivaju u različitim dobima. Zbog toga, kad nastupi završno doba – doba posljednjih dana – Ja ću ponovo promijeniti ime. Neću se zvati ni Jahve, ni Isus, a ni Mesija – bit ću Sam Svemogući Bog i pod tim imenom ću cijelo to doba privesti kraju. Nekoć su me zvali Jahve. Zvali su me još i Mesijom, a ljudi su me jedno vrijeme s ljubavlju i štovanjem nazivali Isusom Spasiteljem. Danas, međutim, više nisam ni Jahve ni Isus koje su ljudi poznavali u prošlim vremenima – Ja sam Bog koji se vratio u posljednjim danima, Bog koji će okončati to doba. Ja sam Sam Bog koji se uzdiže s kraja Zemlje, ispunjen cjelokupnom Svojom naravi i pun autoriteta, časti i slave. Ljudi se nikad nisu bavili Mnome, nikad Me nisu upoznali i uvijek su bili neupućeni u Moju narav. Od stvaranja svijeta do danas, nitko Me nije vidio. To je Bog koji se pojavljuje čovjeku u posljednjim danima, ali je skriven među ljudima. On stanuje među ljudima, istinit i stvaran, kao žarko sunce i ognjeni plamen, ispunjen snagom i prepun vlasti. Nema te osobe niti stvari kojoj se neće suditi po Mojoj riječi, i nema osobe niti stvari koja neće biti ognjem očišćena. Na kraju će svi narodi biti blagoslovljeni zbog Mojih riječi, ali i razbijeni u komade zbog njih. Tako će svi ljudi u posljednjim danima shvatiti da sam ja Spasitelj koji se vratio i da sam Svemogući Bog koji osvaja svo čovječanstvo. I svi će vidjeti da sam nekad bio žrtva za grijeh čovjeka, ali da sam u posljednjim danima postao i plamen sunca koji sve spaljuje, kao i Sunce pravednosti koje sve otkriva. Ovo je Moje djelo u posljednjim danima. Uzeo sam ovo ime i imam ovakvu narav da bi svi ljudi mogli vidjeti da sam ja pravedan Bog, žarko sunce i ognjeni plamen, te da bi se svi klanjali Meni, jedinom istinitom Bogu i da bi mogli vidjeti Moje pravo lice: Ja nisam samo Bog Izraelaca, i nisam samo Otkupitelj; ja sam Bog svih stvorenja na nebesima, zemlji i u morima(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Spasitelj se već vratio na „bijelom oblaku”.).

Riječi Svemogućeg Boga vrlo jasno objašnjavaju imena koja Bog koristi za svoje djelo u svakom dobu i misterije istine koji okružuju Njegova imena. Božje se ime mijenja s dobom, kao i s djelom koje obavlja. Svako je Njegovo ime reprezentativno za djelo koje obavlja u tom dobu. No koliko se god Božje ime ili djelo mijenjali, Njegova se bit nikad ne mijenja – Bog je uvijek Bog. Bog je djelovao pod imenom Jahve u Dobu zakona; objavljivao je zakone i vodio živote ljudi na zemlji, učio ih što je grijeh i kako štovati Boga Jahvu. U Dobu milosti Božji Duh bio je odjeven u tijelo kao Sin čovječji. Izražavao je istine i vršio djelo otkupljenja pod imenom Isus. Na kraju je raspet na križ i postao žrtva za grijeh čovječanstva, otkupljujući naše grijehe. Sada, u posljednjim danima, Bog se opet utjelovio i vrši djelo suda posljednjih dana pod imenom Svemogući Bog, izražava istine da bi sudio čovječanstvu i očistio ga. Tako nas u potpunosti spašava od Sotoninih sila i okončava ovaj mračan i zao stari svijet. Vodit će čovjeka prema prekrasnom odredištu. Tako će Božji šesttisućljetni plan upravljanja da spasi čovječanstvo biti u potpunosti ispunjen. Činjenice Božjeg djela pokazuju nam da svako od triju imena, Jahve, Isus i Svemogući Bog, predstavlja jednu od tri različite faze Božjeg djela da spasi čovječanstvo. Izvana izgleda kao da se Božje ime i Njegovo djelo mijenjaju, no Božja se bit ne mijenja. Božja narav i što On ima i što jest nikad se ne mijenjaju. On ostaje jedan Bog, koji vodi, otkupljuje i temeljito čisti i spašava čovječanstvo. Kad pogledamo riječi Boga Jahve u Starom zavjetu iz Doba zakona, riječi Gospodina Isusa u Dobu milosti i sada riječi Svemogućeg Boga u Dobu kraljevstva, uviđamo da te istine dolaze u potpunosti od jednog Duha i izjave su istog Duha. Jer Božje izjave u različitim dobima redom sadrže Njegovu ljubav i Njegovu pravednu narav. Što Bog ima i što jest leži u njima. Božja ljubav, Božja narav i što On ima i što jest čine bit jednog istinskog Boga, odlike i biće jednog istinskog Boga. U Dobu milosti čuti govor Gospodina Isusa bilo je kao čuti glas Boga Jahve. Kad slušamo riječi Svemogućeg Boga, to je kao da nam se Gospodin Isus osobno obraća i kao da nam se Bog Jahve obraća. To u potpunosti dokazuje da tri faze Božjeg djela izvršava jedan Bog. Božje se ime mijenja, no njegova bit, što On ima i što jest, kao i pravedna narav koju izražava, isti su, bez najmanje promjene. Čitavo djelo Svemogućeg Boga danas nastavlja se na djelo Gospodina Isusa. To je dublja i uzvišenija faza djela temeljena na djelu otkupljenja – djelo koje će u potpunosti očistiti i spasiti čovječanstvo. Svemogući Bog izrazio je obilje istina u kojima nije samo otkrio misterije Biblije, već i objelodanio sve misterije Božjeg šesttisućljetnog plana upravljanja za spas čovječanstva. Obuhvaćaju Božje ciljeve djela upravljanja, kako Bog koristi Svoje tri faze djela da spasi čovjeka, misterije utjelovljenja, kako Bog sudi, pročišćuje i u potpunosti spašava čovječanstvo, kako se određuju ishod i odredište svih tipova osoba, kako se Kristovo kraljevstvo ostvaruje na zemlji i tako dalje. Bog otkriva i istine o čovječjoj iskvarenosti Sotonom, sudi i razotkriva čovječju sotonsku prirodu koja se protivi Bogu. Također objašnjava svaki aspekt istina koje čovječanstvo mora primijeniti, dajući nam praktične načine da odbacimo svoju iskvarenost i promijenimo svoju narav. Istine koje Svemogući Bog izražava sve su istine koje su čovjeku potrebne da bi bio pročišćen i stekao potpuno spasenje te da bi se u potpunosti ispunilo proročanstvo Gospodina Isusa: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu(Iv 16,12–13). Djelom suda Svemogućeg Boga u posljednjim danima u potpunosti se pročišćava i spašava čovječanstvo te pred Njim okupljaju svi ljudi koje je Bog predodredio za spasenje da bi bili pročišćeni kroz sud i grdnju. Već je upotpunio skupinu pobjednika pred katastrofama. Sad su počele velike katastrofe i Bog je počeo nagrađivati dobro te kažnjavati zlo. Svi oni na strani Sotone, koji se opiru Bogu, bit će uništeni. A one koji su očišćeni kroz Božji sud Bog će štititi i čuvati kroz katastrofe. Nakon katastrofa na zemlji će se pojaviti Kristovo kraljevstvo i tako će se ostvariti sva ova proročanstva iz Otkrivenja: „Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!(Otk 11,15). „Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar!(Otk 19,6). „Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu(Otk 21,3–4). Svemogući Bog izrazio je toliko istina i ostvario tako sjajno djelo. To dokazuje da je On Božji Duh u tijelu, koji se pojavljuje da djeluje kao Sin čovječji. Ne zove se Isus i nema obličje židovskog Gospodina Isusa, ali Duh Svemogućeg Boga jest Duh Gospodina Isusa – On je Gospodin Isus koji se vratio. Svemogući Bog, Gospodin Isus i Jahve, svi su jedan Bog. Jednom kad to shvatite, ne možete nikako tvrditi da je vjera u Svemogućeg Boga izdaja Gospodina Isusa jer dočekati Svemogućeg Boga znači dočekati Gospodina, slijediti stope Jaganjca i biti uzdignut pred Bogom! Mnogi u religijskom svijetu i dalje se doslovno drže Svetog pisma i imena Gospodina Isusa, čekajući Ga da siđe na oblaku. Odbijaju tražiti i istraživati djelo Svemogućeg Boga posljednjih dana. Koliko god istina On izrazio, odbijaju priznati da to dolazi od Božjeg Duha, da se to Duh Gospodina Isusa pojavljuje i djeluje. Čak osuđuju i odbacuju Svemogućeg Boga, koji nam donosi istine. Zar ne čine istu grešku koju su počinili farizeji? Misle da je to odanost Gospodinu Isusu, ali Gospodin ih je osudio kao zlotvore. Gospodin Isus je rekao: „Mnogi će me u onaj dan pitati: ‚Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‚Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!’(Mt 7:22–23). Stoga će ih Gospodin odstraniti.

Pogledajmo još riječi Svemogućeg Boga kako bismo zaključili. „Krist posljednjih dana donosi život i trajni i vječni put istine. Ova istina je put kojim čovjek stječe život i to je jedini put kojim će čovjek spoznati Boga i biti od Boga odobren. Ako ne tražiš put života koji je omogućio Krist posljednjih dana, nikada nećeš steći Isusovo odobrenje i nikada nećeš biti podoban proći kroz vrata kraljevstva nebeskog, jer si i marioneta i zatočenik povijesti. Oni koji su pod kontrolirani propisima, slovom i u okovima povijesti, nikada neće moći steći život, niti vječni put života. To je zato što jedino što oni imaju jeste mutna voda koje se drže tisućama godina umjesto vode života koja teče s prijestolja. Oni koji nisu opskrbljeni vodom života zauvijek će ostati leševi, Sotonine igračke i sinovi pakla. Kako onda mogu gledati Boga? Ako samo pokušavaš držati se prošlosti, samo pokušavaš održati stvari onakvima kakve jesu dok stojiš u mjestu i ne pokušavaš promijeniti postojeće stanje stvari i odbaciti povijest, nećeš li uvijek biti protiv Boga? Koraci Božjeg djela su ogromni i moćni, poput nadolazećih talasa i grmljavine koja odjekuje – pa ipak ti sjediš pasivno čekajući uništenje, držeći se svoje ludosti i ne čineći ništa. Kako te onda mogu smatrati za nekog tko ide stopama Janjeta? Kako možeš opravdati Boga kojeg se držiš kao Boga koji je uvijek nov i nikada star? I kako te riječi iz tvojih požutjelih knjiga mogu prenijeti u novo doba? Kako te mogu povesti da tražiš korake Božjeg djela? I kako te mogu odvesti na nebo? To što držiš u rukama jesu slova koja mogu pružiti samo privremenu utjehu, a ne istine koje mogu dati život. Spisi koje čitaš mogu samo obogatiti tvoj jezik i nisu riječi filozofije koja ti može pomoći da spoznaš ljudski vijek, a još manje staze koji te mogu odvesti do savršenstva. Zar ti ovo neslaganje ne daje razlog za razmišljanje? Zar ne čini da uvidiš tajne koje sadrži u sebi? Jesi li kadar predati se nebu kako bi sam susreo Boga? Bez Božjeg dolaska, možeš li odvesti sebe na nebo kako bi uživao u obiteljskoj sreći s Bogom? Da li još uvijek sanjaš? Predlažem, onda, da prestaneš sanjati i pogledaš tko sada djeluje – pogledaj tko sada čini djelo čovjekovog spasenja tokom posljednjih dana. Ako ne pogledaš, nikada nećeš dobiti istinu i nikada nećeš steći život(Riječ. Svezak 1.: Božja pojava i djelo. Jedino Krist posljednjih dana može čovjeku dati put vječnog života.).

Ukazala vam se velika sreća što ste posjetili našu internetsku stranicu, jer ćete imati priliku zadobijete Božje blagoslove i pobjegnete iz mučna života. Pridružite se našoj zajednici kako biste doznali više o tome. Pristup stranici je besplatan.

Povezani sadržaji

Tko je jedan istiniti Bog?

U današnje vrijeme većina ljudi vjeruje da postoji Bog. Vjeruju u Boga koji im je u srcu. Tako su s vremenom na različitim mjestima ljudi...

Jeste li čuli glas Božji?

Svi vjernici u Gospodina željno iščekuju Njegov povratak. Danas ćemo u zajedništvu malo popričati o proročanstvima Gospodina Isusa i...

Leave a Reply

Povežite se s nama preko Messengera